BABYLON THE GREAT
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Hrišćanske himne (pesmarica)

Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 12:52

TEASER


8. Tebe Bože hvalimo

Tebe Bože hvalimo,
divna su sva Tvoja dela!
Moć je Tvoja čudesna, divi Ti se Zemlja cela!
Sjajne zvezde kliču Ti,
Vladaj Bože Svemoćni!

Tebe hvali narod Tvoj,
Svaki jezik, svako pleme
Ti sve vidiš i sve znaš, svuda si u isto vreme!
Ti si s nama noć i dan, slavan, svet i besmrtan!

Ti si Bog, naš Spasitelj, nema drugog osim Tebe!
Ime Tvoje spašava, s Hristom si nam dao sebe!
Tvome Sinu kličemo,
Tvoju ljubav slavimo!


13. Tebi o Bože zahvalnost i čast

Tebi o Bože zahvalnost i čast,
Imenu Tvome sva slava i vlast!
Tebi priznanje za uspehe sve,
Kličemo Tebi i slavimo Te!

Tvoja je mudrost i razuma glas,
Tvoja je snaga što čini kroz nas!
Tobom smo jaki jer silan si Ti,
Slava je naša u poslušnosti!

Ti si naš pravi i svemoćni Bog,
Izvor spasenja sveg naroda svog!
Zato ne nama ni hvalu ni sjaj,
Nego svu slavu svom imenu daj!


Last edited by Admin on 2015-10-28, 19:25; edited 7 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 12:53

ABOUT


HRIŠĆANSKE HIMNE

Hrišćanske adventističke crkve
Seventh day Adventist Church


2012

VERZIJA:

Radna verzija 0.1 alpha 1
(Finalna verzija 1 očekuje se tokom 2012)
Potrebno je: ukucati ~250 himni i ispraviti greške (readproof)


Last edited by Admin on 2012-10-16, 16:54; edited 12 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 12:53

CONTENT (SADRŽAJ)


U PLANU
TO DO
SADRŽAJ


Last edited by Admin on 2012-10-16, 16:53; edited 5 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 13:04

.


Last edited by Admin on 2012-07-07, 13:17; edited 7 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 13:05

U PLANU


Verzija 1.0 (Final) = TO DO

Verzija 2.0 (Dodaci) = dodati releventne podatke
- kratka istorija himne sa fotografijama (tekstopisca i kompozitora)
- biblijski stih

Verzija 3.0 (Notebook) = bogosluženje za male grupe/crkve
- Power Point (.pptx)
- Tekst (bez fotografija) + Music (MP3 ili bolje Wave)

Verzija 4.0 (Online) = anywhere worship with smartphone
- SITE (wordpress) &/OR youtube
- FORUM
- MP3 ili Wave (MIDI ako nema)

Verzija 5.0 (Online ostali jezici)


Last edited by Admin on 2012-07-07, 13:17; edited 1 time in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 13:12

TO DO


PROMENI
- Pripev u REFREN

ISKUCATI PONOVO
- VELIKA slova (prekucaj) u mala ~
- Iskucaj himne koje nedostaju (~250 pesama) = FORUM

HIGHLIGHT (naslov)
- dobre (narandžastom)
- loše (sivom)

NASLOV
- Redni broj (sa tačkom)

DODATI
- Ko je pisao muziku i tekst
- Biblijski stih

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 13:13

.

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 13:14

SADRŽAJ


1. HIMNE BOGU OCU

1.1 Pristupimo s hvalom 1-3
1.2 Večna ljubav 4-7
1.3 Stvoritelj i Održavalac 8-18


2. HIMNE ISUSU HRISTU

2.1 Rođenje 19-28
2.2 Život i rad 29-31
2.3 Stradanje i smrt 32-36
2.4 Vaskrsenje 37-38
2.5 Posrednička služba 39-40
2.6 Slavno Isusovo ime 41-50


3. HIMNE SVETOME DUHU

3.1 Božanstvo i sila 51-53
3.2 Učitelj i Utešitelj 54-60


4. POSLUŠNOST I SLUŽBA BOGU

4.1 Poštovanje zakona 61-63
4.2 Blagoslovi subote 64-73
4.3 Subota u domu Gospodnjem 74-96
4.4 Na svršetku bogosluženja 97-100


5. BIBLIJA

5.1 Živa reč 101-103
5.2 Istraživanje Pisma 104-111


6. RADOSNA VEST

6.1 Pozivanje ka Hristu 112-148
6.2 Promena srca 149-167
6.3 Novi život 168-186


7. ŽIVOT HRIŠĆANINA

7.1 Božje vođstvo i zaštita 187-222
7.2 Poverenje i predanje 223-262
7.3 Vera, vernost i bdenje 263-299
7.4 Molitva 300-317
7.5 Služba bližnjima 318-350
7.6 Čežnja za Edemom 351-401
7.7 Očekivanje Hristovog dolaska 402-425


8. HRIŠĆANSKI DOM

8.1 U krugu porodice 426-436
8.2 Hvalospevi dece i mladih 437-454
8.3 U prirodi 455-464
8.4 Jutarnje pesme 465-467
8.5 Večernje pesme 468-473
8.6 Na rastanku 474-475


9. PRIGODNE PESME

9.1 Krštenje 476-478
9.2 Večera Gospodnja 479-481
9.3 Posvećenje molitvenog doma 482-483
9.4 Venčanje 484-485
9.5 Pogrebne pesme 486-490


Last edited by Admin on 2012-10-16, 16:29; edited 9 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 13:20

.

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 13:20

.

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-07-07, 13:21

1. HIMNE BOGU OCU


1.1 Pristupimo s hvalom 1-3
1.2 Večna ljubav 4-7
1.3 Stvoritelj i Održavalac 8-18

1.1 Pristupimo s hvalom 1-3

1. O, kliči Bogu, Zemljo sva

001
O, kliči Bogu, Zemljo sva
i služi Njemu radosno!
S veseljem sad nek’ dođu svi,
pred sveto lice Njegovo!

O, dajte hvalu Bogu svom,
Jer sebi slične stvori nas!
Njegov smo narod zauvek,
On nam je Tvorac, Bog i Spas!

Na vrata Božja uđite, Sa slavom iz sveg srca svog!
Hvalite ime Njegovo, jer veran je i dobar Bog!


2. O dajte Bogu čast

002
O dajte Bogu čast i slavu pesmom novom,
Jer samo On je Bog na celom svetu ovom!
Dobrotom vodi nas i spasava od zla,
On život daje nam i dobročinstva sva!

Nek’ kliče celi svet i peva himne Bogu!
On ravna sav naš put i čuva našu nogu!
On straži celu noć kad sve nas svlada san,
Jer On je pastir naš i s nama svaki dan!

Nek’ svi vesele se pred licem našeg Boga
Nek’ nose darove pred dobrotvora svoga
O dajte Njemu čast i žrtve zahvalne
Jer visok Bog je naš i prima ponizne.


3. Bog je među nama

003
“Bog je među nama!” – heruvimi kliču
I s veseljem Njega slave
O naš silni Bože, s ljubavlju i strahom
Spuštamo pred Tobom glave

Uvek si s nama Ti, svuda gde se združe
Srca da ti služe!

“Bog je među nama!” – svemir Njemu peva
Klanja se i kliče slavu.
Dostojan si Bože da Ti svako služi
I prinese žrtvu pravu.
Tebi čast, moć i vlast, dela su Ti slavna,
Nema Tebi ravna.

“Bog je među nama!” – Neka celo Nebo
I sva Zemlja Njega slave!
O naš moćni Bože, pošlji nam svog Duha
Da nam Tvoju volju javi.
Samo Ti nama si mir i sreća prava,
sila, sjaj i slava!1.2 Večna ljubav 4-7

4. Ljubav je sveti Božji dar

004
Ljubav je sveti Božji dar pun dobrote!
Ljubav je Isus, Božji Sin sa Golgote!
Gde s Njime sebe dade Bog iz ljubavi
Da sve privuče k srcu svom i izbavi!

REFREN
Ljubav je Bog, ljubav beskrajna!
Bog ljubi nas, to nam srce zna!
S Golgote vest kao sunce sja,
Ljubav je Bog i milost beskrajna!

Ljubav je divni Božji put do srca tvog,
Golgota - most nad ponorom, a žrtva Bog!
Toj večnoj, pravoj ljubavi nek’ kliču svi,
I neka služe Bogu svom iz ljubavi!005
Naš Bog je ljubav, jer prašta mnogo,
Naš Bog je dobar i večno blag!

REFREN
Svi neka slave Ga, jer On je ljubav,
Naš Bog je ljubav, On ljubi nas!

Naš Bog je Otac, strpljenjem bogat,
Pun sažaljenja i spor na gnev!

Naš Bog je pastir sa krotkim srcem,
Polako ide pred stadom On!

Naš Bog je lekar, sve tuge leči,
Zna građu našu, zna da smo prah!006
Sva sila i slava, bogatstvo i čast,
Sve pripada Bogu, sva moć i sva vlast!
Nek’ kliče sva Zemlja i slavi Ga stog,
Što Hrista nam dade iz naručja svog!

REFREN
Daje nam, daje nam sebe sa darom tim,
Daje nam, daje nam mir i radost sa Njim!
Nek’ kliče sva Zemlja i slavi Ga stog
Što Hrista nam dade iz naručja svog!

Za žrtvu na krstu, tu ljubav bez dna,
Za trnovu krunu i noći bez sna
Za ljubav i vernost, za darove sve,
Nebeski naš Oče, mi slavimo Te!


Za Hrista svog sina, taj najveći dar
Ne traži On ništa, do revnosti žar!
Ne zahteva mnogo, al’ dajmo mu sve,
Poslušnost i vernost, jer zaslužuje!007
Dajte Bogu hvalu, čast i slavu
Raduj se i pevaj Zemljo sva!
Bog je blag i dobro On nam čini,
Večno traje milost Njegova!
Večno traje milost Njegova!

Bog je radost i sigurnost naša,
Pravi štit i zaštita od zla!
Čuva nas i izbavlja od groba,
Večno traje milost Njegova!
Večno traje milost Njegova!

Kliči Bogu za slobodu svoju,
Moli ga da mir On svima da!
Božji put je pun spasenja divnog,
Večno traje milost Njegova!
Večno traje milost Njegova!1.3 Stvoritelj i Održavalac 8-18


008
Tebe Bože hvalimo,
divna su sva Tvoja dela!
Moć je Tvoja čudesna, divi Ti se Zemlja cela!
Sjajne zvezde kliču Ti,
Vladaj Bože Svemoćni!

Tebe hvali narod Tvoj,
Svaki jezik, svako pleme
Ti sve vidiš i sve znaš, svuda si u isto vreme!
Ti si s nama noć i dan, slavan, svet i besmrtan!

Ti si Bog, naš Spasitelj, nema drugog osim Tebe!
Ime Tvoje spašava, s Hristom si nam dao sebe!
Tvome Sinu kličemo,
Tvoju ljubav slavimo!


009
Svi nek’ hvale Tvorca svoga, nek’ mu kliču anđeli,
Zvezde sve i Mesec sjajni, Zemlja, Sunce i svi mi!
Jer On reče i sve nasta, dade svoje zakone,
Nikad oni neće proći, zato nek’ Ga hvali sve!

Sve što diše neka slavi i veliča Tvorca svog!
Bezbroj čuda nam svedoči, Tvorac sveta naš je Bog!
Zar da naša usta ćute kad sav svemir slavi Ga?
Svi nek’ hvale Oca našeg, jer sve može i sve zna!

Narod Tvoj sa Zemlje ove, slavi Te o Bože sad!
Svako vidi Tvoja dela, Tvoju mudrost i Tvoj rad!
A kad stvoriš Novu Zemlju, Novo Nebo, novo sve,
Nek’ i tamo tebi kliče svako od nas Gospode!


010
Kad zađe sunce, padne noć i Mesec nebom vine se,
Zablista svemir zvezdama u znak da Gospod caruje!
Daleki oni svetovi, nebeski divni cvetovi,
Svedoče slavom sjaja svog da Tvorac sveta naš je Bog!

Lepote neba zvezdanog u našem srcu budi glas:
”Naš Tvorac Bog je svemoćni i sebi slične stvori nas!”
I tako nebo svaku noć Gospodnju divnu hvali moć,
I slavom svojom javlja nam da Tvorac sveta Bog je sam!

Uz govor zvezda i naš glas veliča, Bože, tvoju moć,
I naša duša slavi Te, za svaki dan i svaku noć!
Za dare Tvoje milosti zahvalnost našu primi Ti!
Jer više no što molimo, iz Tvoje ruke primamo!


011
Pred lice Božje dodjimo, mi narod paše Njegove
S veseljem iz zahvalnosti, prinesimo mu darove!

Za harfe zvuk i hvalospev, pred licem Božjim sad je čas
Jer Sina svog nam dade Bog, i žrtvom svojom spase nas.

U znak priznanja Tvorcu svom posvetimo mu ovaj dan
Pred Ocem svojim kleknimo, jer On je hvale dostojan!


012
O slavi Boga ti dušo moja i Njemu rado služi ti!
Veličaj Njega svim srcem svojim, jer pun je večne milosti.
Na krst On dade Sina svog
Da vidiš da te ljubi Tvoj Bog!

REFREN
Aleluja, aleluja, nek’ bude slava Gospodu!

Već sad na Zemlji ti možeš naći spasenja dar u Bogu svom!
Nebesku radost u svom životu, na putu za svoj večni dom.
O hvali Njega dušo ti, jer On te spase po milosti!

O slavi Boga ti dušo moja, svom snagom svojom, dan i noć
Za dobra mnoga i za spasenje, jer On nad grobom ima moć!
Dobrotom svojom vodi te, u carstvo svoje gde blista sve!


013
Tebi o Bože zahvalnost i čast,
Imenu Tvome sva slava i vlast!
Tebi priznanje za uspehe sve,
Kličemo Tebi i slavimo Te!

Tvoja je mudrost i razuma glas,
Tvoja je snaga što čini kroz nas!
Tobom smo jaki jer silan si Ti,
Slava je naša u poslušnosti!

Ti si naš pravi i svemoćni Bog,
Izvor spasenja sveg naroda svog!
Zato ne nama ni hvalu ni sjaj,
Nego svu slavu svom imenu daj!


014
Kad gledam ja nebesa Tvoja Bože
I ovaj svet, to delo glasa Tvog
Kad pogledam koliko bića živi
po Zemlji toj na radost srca mog

REFREN
Ja kličem tad u slavu lica Tvog,
Jer velik si i dobar Bog!
Ja kličem tad u slavu lica Tvog,
Jer velik si i dobar Bog!

U duhu svom kad gledam Tvoga Sina,
Bez doma svog u hladnom svetu tom
Kad vidim Ga pod krstom kako ide
I umire na bregu Golgotskom.

O Bože naš, u usta dece male
Ti stavljaš glas i moć da hvale Te
Kad slušam ih dok slave ime Tvoje
I Sina Tvog za mnoge darove


015
O Tvojoj slavi Bože moj, svedoče Tvoja dela!
Sve nosi pečat Duha Tvog, sav svet i Zemlja cela!
Za mudrost Tvoju slavim Te,
Jer sve što činiš divno je, O Bože moj i Oče!

Ti daješ svetlost suncu svom i šalješ kišu s Neba!
Po Tvojoj Reči raste sve, iz zemlje što nam treba.
Ti činiš čuda Bože moj,
I hraniš sve na Zemlji toj, i zato Tebi hvala!

O, slavi dušo moja ti, veličaj Božje ime!
Zahvaljuj Bogu, Tvorcu svom, i hvali se ti Njime!
O, pevaj Njemu radosno
I služi Njemu zahvalan, za sve što On nam čini!


Last edited by Admin on 2012-10-16, 16:37; edited 7 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-10-16, 16:12

2. HIMNE ISUSU HRISTU


2.1 Rođenje 19-28
2.2 Život i rad 29-31
2.3 Stradanje i smrt 32-36
2.4 Vaskrsenje 37-38
2.5 Posrednička služba 39-40
2.6 Slavno Isusovo ime 41-50


Last edited by Admin on 2012-10-16, 16:30; edited 4 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-10-16, 16:12

3. HIMNE SVETOME DUHU


3.1 Božanstvo i sila 51-53
3.2 Učitelj i Utešitelj 54-60


Last edited by Admin on 2012-10-16, 16:30; edited 3 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-10-16, 16:13

4. POSLUŠNOST I SLUŽBA BOGU


4.1 Poštovanje zakona 61-63
4.2 Blagoslovi subote 64-73
4.3 Subota u domu Gospodnjem 74-96
4.4 Na svršetku bogosluženja 97-100


Last edited by Admin on 2012-10-16, 16:30; edited 5 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-10-16, 16:13

5. BIBLIJA


5.1 Živa reč 101-103
5.2 Istraživanje Pisma 104-111


Last edited by Admin on 2012-10-16, 16:30; edited 2 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-10-16, 16:17

6. RADOSNA VEST


6.1 Pozivanje ka Hristu 112-148
6.2 Promena srca 149-167
6.3 Novi život 168-186


Last edited by Admin on 2012-10-16, 16:30; edited 2 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Admin 2012-10-16, 16:18

7. ŽIVOT HRIŠĆANINA


7.1 Božje vođstvo i zaštita 187-222
7.2 Poverenje i predanje 223-262
7.3 Vera, vernost i bdenje 263-299
7.4 Molitva 300-317
7.5 Služba bližnjima 318-350
7.6 Čežnja za Edemom 351-401
7.7 Očekivanje Hristovog dolaska 402-425

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

https://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Hrišćanske himne (pesmarica) Empty Re: Hrišćanske himne (pesmarica)

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum