19. Psalmi

Go down

19. Psalmi

Post by Admin on 2012-07-07, 15:50

TEASER


CITATI
(lepi stihovi iz pojedinih psalama)


1. Psalam

Psa 1:1  Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko, i na putu grešničkom ne stoji, i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi,
Psa 1:2  Nego mu je omileo zakon Gospodnji i o zakonu Njegovom misli dan i noć!
Psa 1:3  On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme, i kome list ne vene: šta god radi, u svemu napreduje.


2. Psalam

Psa 2:11 Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.
Psa 2:12 Poštujte sina, da se ne razgnevi, i vi ne izginete na putu svom; jer će se gnev Njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u Nj uzdaju!


3. Psalam

Psa 3:1 Gospode! Kako je mnogo neprijatelja mojih! Mnogi ustaju na me.
...
Psa 3:4 Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje.
Psa 3:5 Ja ležem, spavam i ustajem, jer me Gospod čuva.
Psa 3:6 Ne bojim se mnogo hiljada naroda što sa svih strana navaljuje na me.


4. Psalam

Psa 4:1 Kad Te zovem čuj me, Bože, pravdo moja! U teskobi daj mi prostor; smiluj se na me i usliši molitvu moju.
Psa 4:2 Sinovi čovečiji! Dokle će slava moja biti u sramoti? Dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži?
Psa 4:3 Znajte da Gospod divno čuva svetog svog; Gospod čuje kad Ga zovem.
Psa 4:4 Gneveći se ne grešite; razmislite u srcima svojim na posteljama svojim, i utolite.
...
Psa 4:7 A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino.
Psa 4:8 Ja mirno ležem i spavam; jer Ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha.


5. Psalam

Psa 5:1 Čuj, Gospode, reči moje, razumi pomisli moje.
Psa 5:2 Slušaj viku moju, care moj i Bože moj! Jer se Tebi molim, Gospode!
Psa 5:3 Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred Tobom, i čekam.
Psa 5:4 Jer si Ti Bog koji neće bezakonja; u Tebe nema mesta ko je zao.
Psa 5:5 Bezbožnici neće izaći pred oči Tvoje; Ti nenavidiš sve koji čine bezakonje.
Psa 5:6 Potireš lažljivce; na krvopioce i lukave mrzi Gospod.
Psa 5:7 A ja po velikoj milosti Tvojoj ulazim u dom Tvoj, i klanjam se u svetoj crkvi Tvojoj sa strahom Tvojim.
Psa 5:8 Gospode! Vodi me u pravdi svojoj; radi neprijatelja mojih poravni preda mnom put svoj.
Psa 5:9 Jer nema u ustima njihovim istine; u njima je nevaljalstvo; grlo im je grob otvoren; na jeziku im je dvoličenje.
Psa 5:10 Bože! Ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove. Za mnoga nevaljalstva njihova obori ih, jer se pobuniše na Tebe.
Psa 5:11 Pa će se radovati svi koji se u Te uzdaju; doveka će se veseliti koje Ti zaklanjaš; dičiće se koji ljube ime Tvoje.
Psa 5:12 Jer Ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom.


103. Psalam

Psa 103:2 Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijedno dobro što ti je učinio.
Psa 103:3 On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje;
Psa 103:4 Izbavlja od groba život tvoj, venčava te dobrotom i milošću;
Psa 103:5 Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao u orla mladost tvoja.
Psa 103:6 Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini.
...
Psa 103:8 Milostiv je i dobar Gospod, spor na gnev i veoma blag.
Psa 103:9 Ne gnevi se jednako, niti se doveka srdi.
Psa 103:10 Ne postupa s nama po gresima našim, niti nam vraća po nepravdama našim.
Psa 103:11 Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost Njegova k onima koji Ga se boje.
Psa 103:12 Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.

Psa 103:13 Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji Ga se boje.
Psa 103:14 Jer zna građu našu, opominje se da smo prah.
Psa 103:15 Dani su čovečiji kao trava; kao cvet u polju, tako cveta.
Psa 103:16 Dune vetar na nj, i nestane ga, niti će ga više poznati mesto njegovo.
Psa 103:17 Ali milost Gospodnja ostaje od veka i doveka na onima koji Ga se boje, i pravda Njegova na sinovima sinova,
Psa 103:18 Koji drže zavet Njegov, i pamte zapovesti Njegove, da ih izvršuju.


Last edited by Admin on 2015-10-28, 23:11; edited 30 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

http://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Re: 19. Psalmi

Post by Admin on 2012-07-07, 15:51

INFO


Last edited by Admin on 2013-11-08, 00:35; edited 2 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

http://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Re: 19. Psalmi

Post by Admin on 2012-07-07, 15:51

SADRŽAJ


DK (Daničić-Karadžić)


Last edited by Admin on 2012-07-07, 16:08; edited 2 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

http://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Re: 19. Psalmi

Post by Admin on 2012-07-07, 15:51

(REZERVISANO)


Last edited by Admin on 2013-11-08, 00:35; edited 1 time in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

http://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Re: 19. Psalmi

Post by Admin on 2012-07-07, 15:51

DK (Daničić-Karadžić)


1. Psalam

Psa 1:1 Blago čoveku koji ne ide na veće bezbožničko, i na putu grešničkom ne stoji, i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi,
Psa 1:2 Nego mu je omileo zakon Gospodnji i o zakonu Njegovom misli dan i noć!
Psa 1:3 On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vreme, i kome list ne vene: šta god radi, u svemu napreduje.
Psa 1:4 Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vetar.
Psa 1:5 Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom.
Psa 1:6 Jer Gospod zna put pravednički; a put bezbožnički propašće.


2. Psalam

Psa 2:1 Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari?
Psa 2:2 Ustaju carevi zemaljski, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika Njegovog.
Psa 2:3 "Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe jaram njihov."
Psa 2:4 Onaj, što živi na nebesima, smeje se, Gospod im se podsmeva.
Psa 2:5 Pa im govori u gnevu svom i jarošću svojom zbunjuje ih:
Psa 2:6 "Ja sam pomazao cara svog na Sionu, na svetoj gori svojoj."
Psa 2:7 Kazaću naredbu Gospodnju; On reče meni: "Ti si sin moj, ja te sad rodih.
Psa 2:8 Išti u mene, i daću ti narode u nasledstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.
Psa 2:9 Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud."
Psa 2:10 Sad, carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!
Psa 2:11 Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.
Psa 2:12 Poštujte sina, da se ne razgnevi, i vi ne izginete na putu svom; jer će se gnev Njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u Nj uzdaju!


3. Psalam

Psa 3:1 Gospode! Kako je mnogo neprijatelja mojih! Mnogi ustaju na me.
Psa 3:2 Mnogi govore za dušu moju: Nema mu pomoći od Boga.
Psa 3:3 Ali Ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja; Ti podižeš glavu moju.
Psa 3:4 Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje.
Psa 3:5 Ja ležem, spavam i ustajem, jer me Gospod čuva.
Psa 3:6 Ne bojim se mnogo hiljada naroda što sa svih strana navaljuje na me.
Psa 3:7 Ustani, Gospode! Pomozi mi, Bože moj! Jer Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje; razbijaš zube bezbožnicima.
Psa 3:8 Od Gospoda je spasenje; neka bude na narodu Tvom blagoslov Tvoj!


4. Psalam

Psa 4:1 Kad Te zovem čuj me, Bože, pravdo moja! U teskobi daj mi prostor; smiluj se na me i usliši molitvu moju.
Psa 4:2 Sinovi čovečiji! Dokle će slava moja biti u sramoti? Dokle ćete ljubiti ništavilo i tražiti laži?
Psa 4:3 Znajte da Gospod divno čuva svetog svog; Gospod čuje kad Ga zovem.
Psa 4:4 Gneveći se ne grešite; razmislite u srcima svojim na posteljama svojim, i utolite.
Psa 4:5 Prinesite žrtvu za pravdu, i uzdajte se u Gospoda.
Psa 4:6 Mnogi govore: Ko će nam pokazati šta je dobro? Obrati k nama, Gospode, svetlo lice svoje.
Psa 4:7 A meni si dao u srce radost veću nego što je oni imaju, kad im rodi pšenica i vino.
Psa 4:8 Ja mirno ležem i spavam; jer Ti, Gospode, sam daješ mi, te sam bez straha.


5. Psalam

Psa 5:1 Čuj, Gospode, reči moje, razumi pomisli moje.
Psa 5:2 Slušaj viku moju, care moj i Bože moj! Jer se Tebi molim, Gospode!
Psa 5:3 Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred Tobom, i čekam.
Psa 5:4 Jer si Ti Bog koji neće bezakonja; u Tebe nema mesta ko je zao.
Psa 5:5 Bezbožnici neće izaći pred oči Tvoje; Ti nenavidiš sve koji čine bezakonje.
Psa 5:6 Potireš lažljivce; na krvopioce i lukave mrzi Gospod.
Psa 5:7 A ja po velikoj milosti Tvojoj ulazim u dom Tvoj, i klanjam se u svetoj crkvi Tvojoj sa strahom Tvojim.
Psa 5:8 Gospode! Vodi me u pravdi svojoj; radi neprijatelja mojih poravni preda mnom put svoj.
Psa 5:9 Jer nema u ustima njihovim istine; u njima je nevaljalstvo; grlo im je grob otvoren; na jeziku im je dvoličenje.
Psa 5:10 Bože! Ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove. Za mnoga nevaljalstva njihova obori ih, jer se pobuniše na Tebe.
Psa 5:11 Pa će se radovati svi koji se u Te uzdaju; doveka će se veseliti koje Ti zaklanjaš; dičiće se koji ljube ime Tvoje.
Psa 5:12 Jer Ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom.


6. Psalam

Psa 6:1 Gospode! Nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnevu svom nakaziti.
Psa 6:2 Smiluj se na me, Gospode, jer sam iznemogao; isceli me, jer su kosti moje ustreptale,
Psa 6:3 I duša se moja vrlo uzdrhtala. A Ti, Gospode, dokle ćeš.
Psa 6:4 Obrati se, Gospode, izbavi dušu moju, pomozi mi radi milosti svoje.
Psa 6:5 Jer mrtvi ne spominju Tebe; u grobu ko će Te slaviti?
Psa 6:6 Iznemogoh uzdišući; svaku noć kvasim odar svoj, suzama svojim natapam postelju svoju.
Psa 6:7 Usahnu od žalosti oko moje, postara se od množine neprijatelja mojih.
Psa 6:8 Idite od mene svi koji činite bezakonje, jer Gospod ču plač moj.
Psa 6:9 Ču Gospod molbu moju, Gospod molitvu moju primi.
Psa 6:10 Nek se postide i prepadnu svi neprijatelji moji, neka se povrate i postide odmah.


7. Psalam

Psa 7:1 Gospode, Bože moj! U Tebe se uzdam, sačuvaj me od svih koji me gone, i izbavi me.
Psa 7:2 Da mi neprijatelj ne iščupa dušu kao lav. Čupa, a nema ko da izbavi.
Psa 7:3 Gospode, Bože moj! Ako sam to učinio, ako je nepravda u rukama mojim,
Psa 7:4 Ako sam zlo vratio prijatelju svom, ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu;
Psa 7:5 Neka goni neprijatelj dušu moju, i neka je stigne, i pogazi na zemlju život moj i slavu moju u prah obrati.
Psa 7:6 Ustani, Gospode, u gnevu svom; digni se na žestinu neprijatelja mojih; probudi se meni na pomoć, i otvori sud.
Psa 7:7 I ljudstvo će se sleći oko Tebe; iznad njega izađi u visinu.
Psa 7:8 Gospod sudi narodima. Sudi mi, Gospode, po pravdi mojoj, i po bezazlenosti mojoj neka mi bude.
Psa 7:9 Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer Ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni!
Psa 7:10 Štit je meni u Boga, koji čuva one koji su pravog srca.
Psa 7:11 Bog je pravedan sudija, i Bog je svaki dan gotov na gnev.
Psa 7:12 Ako se neće bezbožnik da obrati, On oštri mač svoj, nateže luk svoj, i naperuje ga;
Psa 7:13 I zapinje smrtnu strelu, čini strele svoje da pale.
Psa 7:14 Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan beše zločinstvom, i rodi sebi prevaru.
Psa 7:15 Kopa jamu i iskopa, i pade u jamu koju je načinio.
Psa 7:16 Zloba njegova obrati se na njegovu glavu, i zločinstvo njegovo pade na teme njegovo.
Psa 7:17 Hvalim Gospoda za pravdu Njegovu, i pevam imenu Gospoda Višnjeg.


8. Psalam

Psa 8:1 Gospode, Gospode naš! Kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji! Podigao si slavu svoju više nebesa.
Psa 8:2 U ustima male dece i koja sisaju činiš sebi hvalu nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik.
Psa 8:3 Kad pogledam nebesa Tvoja, delo prsta Tvojih, mesec i zvezde, koje si Ti postavio;
Psa 8:4 Šta je čovek, te ga se opominješ, ili sin čovečji, te ga polaziš?
Psa 8:5 Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću venčao si ga;
Psa 8:6 Postavio si ga gospodarem nad delima ruku svojih, sve si metnuo pod noge njegove,
Psa 8:7 Ovce i volove sve, i divlje zverinje,
Psa 8:8 Ptice nebeske i ribe morske, šta god ide morskim putevima.
Psa 8:9 Gospode, Gospode naš! Kako je veličanstveno ime Tvoje po svoj zemlji!


9. Psalam

Psa 9:1 Hvalim Te, Gospode, iz svega srca svog, kazujem sva čudesa Tvoja.
Psa 9:2 Radujem se i veselim se o Tebi, pevam imenu Tvom, Višnji!
Psa 9:3 Neprijatelji se moji vratiše natrag, spotakoše se i nesta ih ispred lica Tvog;
Psa 9:4 Jer si svršio sud moj i odbranio me; seo si na presto, sudija pravedni.
Psa 9:5 Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatro doveka, za svagda.
Psa 9:6 Neprijatelju nesta mačeva sasvim; gradove Ti si razvalio; pogibe spomen njihov.
Psa 9:7 Ali Gospod uvek živi; spremio je za sud presto svoj.
Psa 9:8 On će suditi vasionom svetu po pravdi, usudiće narodima pravo.
Psa 9:9 Gospod je utočište ubogome, utočište u nevolji.
Psa 9:10 U Tebe se uzdaju koji znaju ime Tvoje, jer ne ostavljaš onih koji Te traže, Gospode!
Psa 9:11 Pojte Gospodu, koji živi na Sionu; kazujte narodu dela Njegova;
Psa 9:12 Jer On osvećuje krv, pamti je; ne zaboravlja jauk nevoljnih.
Psa 9:13 Smiluj se na me, Gospode; pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih, Ti, koji me podižeš od vrata smrtnih,
Psa 9:14 Da bih kazivao sve hvale Tvoje na vratima kćeri Sionove, i slavio spasenje Tvoje.
Psa 9:15 Popadoše narodi u jamu, koju su iskopali; u zamku, koju su sami namestili, uhvati se noga njihova.
Psa 9:16 Poznaše Gospoda; On je sudio; u dela ruku svojih zaplete se bezbožnik.
Psa 9:17 Vratiće se u pakao bezbožnici, svi narodi koji zaboravljaju Boga;
Psa 9:18 Jer neće svagda biti zaboravljen ubogi, i nada nevoljnicima neće nikad poginuti.
Psa 9:19 Ustani, Gospode, da se ne posili čovek, i da prime narodi sud pred Tobom.
Psa 9:20 Pusti, Gospode, strah na njih; neka poznaju narodi da su ljudi.


10. Psalam

Psa 10:1 Zašto, Gospode, stojiš daleko, kriješ se kad je nevolja?
Psa 10:2 S oholosti bezbožnikove muči se ubogi; hvataju se ubogi prevarom koju izmišljaju bezbožnici.
Psa 10:3 Jer se bezbožnik diči željom duše svoje, grabljivca pohvaljuje.
Psa 10:4 Bezbožnik u obesti svojoj ne mari za Gospoda: "On ne vidi." Nema Boga u mislima njegovim.
Psa 10:5 Svagda su putevi njegovi krivi; za sudove Tvoje ne zna; na neprijatelje svoje neće ni da gleda.
Psa 10:6 U srcu svom kaže: Neću posrnuti; zlo neće doći nikad.
Psa 10:7 Usta su mu puna nevaljalih reči, prevare i uvrede, pod jezikom je njegovim muka i pogibao.
Psa 10:8 Sedi u zasedi iza kuće; u potaji ubija pravoga; oči njegove vrebaju ubogoga.
Psa 10:9 Sedi u potaji kao lav u pećini; sedi u zasedi da uhvati ubogoga; hvata ubogoga uvukavši ga u mrežu svoju.
Psa 10:10 Pritaji se, prilegne, i ubogi padaju u jake nokte njegove.
Psa 10:11 Kaže u srcu svom: "Bog je zaboravio, okrenuo je lice svoje, neće videti nikad."
Psa 10:12 Ustani Gospode! Digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih.
Psa 10:13 Zašto bezbožnik da ne mari za Boga govoreći u srcu svom da Ti nećeš videti?
Psa 10:14 Ti vidiš; jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi; siroti Ti si pomoćnik.
Psa 10:15 Satri mišicu bezbožnom i zlom, da se traži i ne nađe bezbožnost njegova.
Psa 10:16 Gospod je car svagda, doveka, nestaće neznabožaca sa zemlje njegove.
Psa 10:17 Gospode! Ti čuješ želje ništih; utvrdi srce njihovo; otvori uho svoje,
Psa 10:18 Da daš sud siroti i nevoljniku, da prestanu goniti čoveka sa zemlje.


11. Psalam

Psa 11:1 U Gospoda se uzdam; zašto govorite duši mojoj: "Leti u goru kao ptica;
Psa 11:2 Jer evo grešnici nategoše luk, zapeše strelu svoju za tetivu, da iz mraka streljaju prave srcem.
Psa 11:3 Kad su raskopani temelji, šta će učiniti pravednik?"
Psa 11:4 Gospod je u svetom dvoru svom, presto je Gospodnji na nebesima; oči Njegove gledaju; veđe Njegove ispituju sinove čovečije.
Psa 11:5 Gospod ispituje pravednoga; a bezbožnoga i kome je milo činiti zlo nenavidi duša Njegova.
Psa 11:6 Pustiće na bezbožnike dažd od živog ugljevlja, ognja i sumpora; i ognjeni vetar biće im deo iz čaše;
Psa 11:7 Jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu; lice će Njegovo videti pravednici.


12. Psalam

Psa 12:1 Pomagaj, Gospode; jer nesta svetih, jer je malo vernih među sinovima čovečijim
Psa 12:2 Laž govore jedan drugom, usnama lažljivim govore iz srca dvoličnog.
Psa 12:3 Istrebiće Gospod sva usta lažljiva, jezik veličavi,
Psa 12:4 Ljude, koji govore: Jezikom smo jaki, usta su naša u nas, ko je gospodar nad nama?
Psa 12:5 Videći stradanje nevoljnih i uzdisanje ništih, sad ću ustati, veli Gospod, i izbaviti onog kome zlobe
Psa 12:6 Reči su Gospodnje reči čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno.
Psa 12:7 Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti, i sačuvati nas od roda ovog doveka.
Psa 12:8 Bezbožnici idu naokolo; kad se oni podižu, sramote se sinovi čovečiji.


13. Psalam

Psa 13:1 Dokle ćeš me, Gospode, sasvim zaboravljati? Dokle ćeš odvraćati lice svoje od mene?
Psa 13:2 Dokle ću se domišljati u duši svojoj, mutiti se u srcu svom dan i noć? Dokle će se neprijatelj moj podizati nada mnom?
Psa 13:3 Pogledaj, usliši me, Gospode, Bože moj! Prosvetli oči moje da ne zaspim na smrt.
Psa 13:4 Da ne reče neprijatelj moj: Nadvladao sam ga; da se ne raduju koji me gone, ako posrnem.
Psa 13:5 A ja se uzdam u milost Tvoju; radovaće se srce moje za spasenje Tvoje.
Psa 13:6 Pevaću Gospodu, koji mi dobro čini


14. Psalam

Psa 14:1 Reče bezumnik u srcu svom: Nema Boga; nevaljali su, gadna su dela njihova; nema nikoga da dobro tvori.
Psa 14:2 Gospod pogleda s neba na sinove čovečije, da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga.
Psa 14:3 Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednog.
Psa 14:4 Zar se neće opametiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hleb, ne prizivaju Gospoda?
Psa 14:5 Onde će zadrhtati od straha; jer je Gospod u rodu pravednom.
Psa 14:6 Smejete se onome što ubogi radi; ali Gospod njega zaklanja.
Psa 14:7 Ko će poslati sa Siona pomoć Izrailju? Kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veseliće se Izrailj.


15. Psalam

Psa 15:1 Gospode! Ko može sedeti u senici Tvojoj? Ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj?
Psa 15:2 Ko hodi bez mane, tvori pravdu, i govori istinu iz srca svog;
Psa 15:3 Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugom zlo, i ne ruži bližnjeg svog;
Psa 15:4 Ko ne gleda onog koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda; ko se kune bližnjemu pa ne poriče;
Psa 15:5 Ko ne daje srebro svoje na dobit, i ne prima mito na pravoga. Ko ovako radi, neće posrnuti doveka.


16. Psalam

Psa 16:1 Čuvaj me, Bože; jer se u Te uzdam.
Psa 16:2 Rekoh Gospodu: Ti si Gospod moj, nemam dobra osim Tebe.
Psa 16:3 U svetima koji su na zemlji i u velikima sva je uteha moja.
Psa 16:4 Neka drugi umnožavaju idole svoje, neka trče k tuđima; ja im neću liti krvave nalive, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja.
Psa 16:5 Gospod je moj deo nasledstva i čaše; Ti podižeš dostojanje moje.
Psa 16:6 Uže mi je zahvatilo prekrasna mesta, i deo mi je moj mio.
Psa 16:7 Blagosiljam Gospoda, koji me urazumljuje; tome me i noću uči šta je u meni.
Psa 16:8 Svagda vidim pred sobom Gospoda: On mi je s desne strane da ne posrnem.
Psa 16:9 Toga radi raduje se srce moje, i veseli se jezik moj, još će se i telo moje smiriti u uzdanju;
Psa 16:10 Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi trulost.
Psa 16:11 Pokazaćeš mi put životni: obilje je radosti pred licem Tvojim, uteha u desnici Tvojoj doveka.


17. Psalam

Psa 17:1 Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi u uši molitvu moju ne iz usta lažljivih.
Psa 17:2 Od lica Tvog neka izađe sud moj, oči Tvoje neka pogledaju na pravicu.
Psa 17:3 Ispitaj srce moje, obiđi noću; u ognju me okušaj, i nećeš naći nepravde moje.
Psa 17:4 Usta se moja ne dohvataju dela ljudskih; radi reči usta Tvojih držim se puteva oštrih.
Psa 17:5 Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji.
Psa 17:6 Tebe prizivam, jer ćeš me uslišiti Bože! Prigni k meni uho svoje, i čuj reči moje.
Psa 17:7 Pokaži divnu milost svoju, koji izbavljaš one koji se u Te uzdaju od onih koji se protive desnici Tvojoj.
Psa 17:8 Čuvaj me kao zenicu oka: senom krila svojih zakloni me
Psa 17:9 Od bezbožnika koji me napadaju, od neprijatelja duše moje, koji su me opkolili.
Psa 17:10 Srce svoje zatvoriše; ustima svojim govore oholo.
Psa 17:11 Izagnavši me opet su oko mene; oči su svoje uprli da me obore na zemlju.
Psa 17:12 Oni su kao lav koji hoće da rastrže, i kao lavić koji sedi u potaji.
Psa 17:13 Ustani, Gospode, preteci ih, obori ih. Odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika,
Psa 17:14 Rukom svojom, Gospode, od ljudi ovih, od ljudi ovog sveta, kojima je deo ovaj život, kojima si trbuh napunio svog bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svojoj deci.
Psa 17:15 A ja ću u pravdi gledati lice Tvoje; kad se probudim, biću sit od prilike Tvoje


18. Psalam

Psa 18:1 Ljubiću Te, Gospode, kreposti moja,
Psa 18:2 Gospode, Grade moj, Zaklone moj, koji se oboriti ne može, Izbavitelju moj, Bože moj, Kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, Štite moj, Rože spasenja mog, Utočište moje!
Psa 18:3 Prizivam Gospoda, kome se klanjati valja, i opraštam se neprijatelja svojih.
Psa 18:4 Obuzeše me smrtne bolesti, i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me.
Psa 18:5 Opkoliše me bolesti paklene, stegoše me zamke smrtne
Psa 18:6 U svojoj teskobi prizvah Gospoda, i k Bogu svom povikah; On ču iz dvora svog glas moj, i vika moja dođe Mu do ušiju.
Psa 18:7 Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomeriše iz temelja gore, jer se On razljuti.
Psa 18:8 Podiže se dim od gneva Njegovog, iz usta Njegovih oganj, koji proždire i živo ugljevlje odskakaše od Njega.
Psa 18:9 Savi nebesa i siđe. Mrak beše pod nogama Njegovim.
Psa 18:10 Sede na heruvima i podiže se, i polete na krilima vetrenim.
Psa 18:11 Od mraka načini sebi krov, senicu oko sebe, od mračnih voda, oblaka vazdušnih.
Psa 18:12 Od sevanja pred Njim kroz oblake Njegove udari grad i živo ugljevlje.
Psa 18:13 Zagrme na nebesima Gospod, i Višnji pusti glas svoj, grad i živo ugljevlje.
Psa 18:14 Pusti strele svoje, i razmetnu ih; silu munja, i rasu ih.
Psa 18:15 I pokazaše se izvori vodeni, i otkriše se temelji vasiljeni od pretnje Tvoje, Gospode, od dihanja duha gneva Tvog.
Psa 18:16 Tada pruži s visine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike.
Psa 18:17 Izbavi me od neprijatelja mog silnog i od mojih nenavidnika, kad behu jači od mene.
Psa 18:18 Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora.
Psa 18:19 Izvede me na prostrano mesto, i izbavi me, jer sam Mu mio.
Psa 18:20 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, i za čistotu ruku mojih dariva me.
Psa 18:21 Jer se držah puteva Gospodnjih, i ne odmetnuh se Boga svog,
Psa 18:22 Nego su svi zakoni Njegovi preda mnom, i zapovesti Njegove ne uklanjam od sebe.
Psa 18:23 Bih Mu veran, i čuvah se od bezakonja svog.
Psa 18:24 Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima Njegovim.
Psa 18:25 Sa svetima postupaš sveto, s čovekom vernim verno,
Psa 18:26 S čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu.
Psa 18:27 Jer Ti pomažeš ljudima nevoljnim, a oči ponosite ponižavaš.
Psa 18:28 Ti raspaljuješ videlo moje; Gospod moj prosvetljuje tamu moju.
Psa 18:29 S Tobom razbijam vojsku, i s Bogom svojim skačem preko zida.
Psa 18:30 Put je Gospodnji veran, reč Gospodnja čista. On je štit svima koji se u Nj uzdaju.
Psa 18:31 Jer ko je Bog osim Gospoda, i ko je odbrana osim Boga našeg?
Psa 18:32 Ovaj Bog opasuje me snagom, i čini mi veran put.
Psa 18:33 Daje mi noge kao u jelena, i na visine stavlja me.
Psa 18:34 Uči ruke moje boju, i mišice moje čini da su luk od bronze.
Psa 18:35 Ti mi daješ štit spasenja svog; desnica Tvoja drži me, i milost Tvoja čini me velika.
Psa 18:36 Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje.
Psa 18:37 Teram neprijatelje svoje i stižem ih, i ne vraćam se dok ih ne istrebim.
Psa 18:38 Obaram ih, i ne mogu ustati, padaju pod noge moje.
Psa 18:39 Jer me Ti opasuješ snagom za boj, i koji ustanu na me, obaraš ih preda mnom.
Psa 18:40 Neprijatelja mojih pleći Ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.
Psa 18:41 Oni viču, ali nemaju pomagača, ka Gospodu, ali ih On ne sluša.
Psa 18:42 Rasipam ih kao prah po vetru, kao blato po ulicama gazim ih.
Psa 18:43 Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima; narod kog ne poznavah, služi mi.
Psa 18:44 Po samom čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi.
Psa 18:45 Tuđini blede, drhću u gradovima svojim.
Psa 18:46 Živ je Gospod, i da je blagosloven branič moj! Da se uzvisi Bog spasenja mog,
Psa 18:47 Bog, koji mi daje osvetu, i pokorava mi narode,
Psa 18:48 Koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čoveka žestokog izbavlja me!
Psa 18:49 Toga radi hvalim Te, Gospode, pred narodima, i pevam imenu Tvom,
Psa 18:50 Koji slavno izbavljaš cara svog, i činiš milost pomazaniku svom Davidu i nasleđu njegovom doveka.


19. Psalam

Psa 19:1 Nebesa kazuju slavu Božju, i dela ruku Njegovih glasi svod nebeski.
Psa 19:2 Dan danu dokazuje, i noć noći javlja.
Psa 19:3 Nema jezika, niti ima govora, gde se ne bi čuo glas njihov.
Psa 19:4 Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene. Suncu je postavio stan na njima;
Psa 19:5 I ono izlazi kao ženik iz ložnice svoje, kao junak veselo teče putem.
Psa 19:6 Izlazak mu je nakraj neba, i hod mu do kraja njegovog; i niko nije sakriven od toplote njegove.
Psa 19:7 Zakon je Gospodnji savršen, krepi dušu; svedočanstvo je Gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
Psa 19:8 Naredbe su Gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je Gospodnja svetla, prosvetljuje oči.
Psa 19:9 Strah je Gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su Njegovi istiniti, pravedni svikoliki.
Psa 19:10 Bolji su od zlata i dragog kamenja, slađi od meda koji teče iz saća.
Psa 19:11 I slugu Tvog oni su prosvetlili; ko ih drži ima veliku platu.
Psa 19:12 Ko će znati sve svoje pogreške? Očisti me i od tajnih;
Psa 19:13 I od voljnih sačuvaj slugu svog, da ne ovladaju mnome. Tada ću biti savršen i čist od velikog prestupa.
Psa 19:14 Da su Mu reči usta mojih ugodne, i pomisao srca mog pred Tobom, Gospode, kreposti moja i Izbavitelju moj!


20. Psalam

Psa 20:1 Da te usliši Gospod u dan žalosni, da te zaštiti ime Boga Jakovljevog.
Psa 20:2 Da ti pošalje pomoć iz svetinje, i sa Siona da te potkrepi.
Psa 20:3 Da se opomene svih prinosa tvojih, i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila.
Psa 20:4 Da ti da Gospod po srcu tvom; šta god počneš, da ti izvrši.
Psa 20:5 Radovaćemo se za spasenje tvoje, i u ime Boga svog podignućemo zastavu. Da ispuni Gospod sve molbe tvoje.
Psa 20:6 Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svog; sluša ga sa svetog neba svog; jaka je desnica Njegova, koja spasava.
Psa 20:7 Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svog.
Psa 20:8 Oni posrću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se.
Psa 20:9 Gospode! Pomozi caru, i usliši nas kad Te zovemo.


21. Psalam

Psa 21:1 Gospode! S Tvoje se sile veseli car; i kako mu je velika radost što Ti pomažeš!
Psa 21:2 Šta mu je srce želelo, dao si mu, i molitve usta njegovih nisi odbio.
Psa 21:3 Jer si ga dočekao blagoslovima milosnim, metnuo si mu na glavu venac od dragog kamenja.
Psa 21:4 Molio Te je za život i dao si mu da mu se produže dani doveka.
Psa 21:5 Velika je slava njegova Tvojom pomoću; slavu si i krasotu metnuo na nj.
Psa 21:6 Dao si mu blagoslove doveka, razveselio si ga radošću lica svog.
Psa 21:7 Jer se car uzda u Gospoda i u milost Višnjeg; i ne koleba se.
Psa 21:8 Naći će ruka Tvoja sve neprijatelje Tvoje, naći će desnica Tvoja one koji mrze na Tebe.
Psa 21:9 Učinićeš ih kao peć zažarenu, kad se razgneviš; gnev će ih Gospodnji progutati, i oganj će ih proždreti.
Psa 21:10 Rod njihov istrebićeš sa zemlje, i seme njihovo između sinova čovečijih;
Psa 21:11 Jer podigoše na Tebe zlo, smisliše i ne mogoše izvršiti.
Psa 21:12 Jer ćeš ih metnuti za belegu, iz lukova svojih pustićeš strele u lice njihovo.
Psa 21:13 Podigni se Gospode, silom svojom; mi ćemo pevati i slaviti jakost Tvoju.


22. Psalam

Psa 22:1 Bože, Bože moj! Zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od reči vike moje?
Psa 22:2 Bože moj! Vičem danju, a Ti me ne slušaš, i noću ali nemam mira.
Psa 22:3 Sveti, koji živiš u pohvalama Izrailjevim!
Psa 22:4 U Tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se, i Ti si ih izbavljao.
Psa 22:5 Tebe prizivaše, i spasavaše se; u Tebe se uzdaše, i ne ostaše u sramoti.
Psa 22:6 A ja sam crv, a ne čovek; podsmeh ljudima i rug narodu.
Psa 22:7 Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom,
Psa 22:8 I govore oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi, ako ga miluje.
Psa 22:9 Ta, Ti si me izvadio iz utrobe; Ti si me umirio na sisi matere moje.
Psa 22:10 Za Tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje Ti si Bog moj.
Psa 22:11 Ne udaljuj se od mene; jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika.
Psa 22:12 Opteče me mnoštvo telaca; jaki volovi vasanski opkoliše me;
Psa 22:13 Razvališe na me usta svoja. Lav je gladan i riče.
Psa 22:14 Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni.
Psa 22:15 Sasuši se kao crep krepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me.
Psa 22:16 Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje.
Psa 22:17 Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje.
Psa 22:18 Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb.
Psa 22:19 Ali Ti, Gospode, ne udaljuj se. Silo moja, pohitaj mi u pomoć.
Psa 22:20 Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju.
Psa 22:21 Sačuvaj me od usta lavovih, i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me.
Psa 22:22 Kazujem ime Tvoje braći; usred skupštine hvaliću Te.
Psa 22:23 Koji se bojite Gospoda, hvalite Ga. Sve seme Jakovljevo! Poštuj Ga. Boj Ga se, sve seme Izrailjevo!
Psa 22:24 Jer se ne ogluši molitve ništeg niti je odbi; ne odvrati od njega lice svoje, nego ga usliši kad Ga zazva.
Psa 22:25 Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj; zavete svoje svršiću pred onima koji se Njega boje.
Psa 22:26 Neka jedu ubogi i nasite se, i neka hvale Gospoda koji Ga traže; živo da bude srce vaše doveka.
Psa 22:27 Opomenuće se i obratiće se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, i pokloniće se pred Njim sva plemena neznabožačka.
Psa 22:28 Jer je Gospodnje carstvo; On vlada narodima.
Psa 22:29 Ješće i pokloniće se svi pretili na zemlji; pred Njim će pasti svi koji silaze u prah, koji ne mogu sačuvati dušu svoju u životu.
Psa 22:30 Seme će njihovo služiti Njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjem.
Psa 22:31 Doći će, i kazivaće pravdu Njegovu ljudima njegovim, koji će se roditi; jer je On učinio ovo.


23. Psalam

Psa 23:1 Gospod je pastir moj, ništa mi neće nedostajati.
Psa 23:2 Na zelenoj paši pase me, vodi me na tihu vodu.
Psa 23:3 Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednim imena radi svog.
Psa 23:4 Da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla; jer si Ti sa mnom; štap Tvoj i palica Tvoja teši me.
Psa 23:5 Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim; namazao si uljem glavu moju, i čaša je moja prepuna.
Psa 23:6 Da! Dobrota i milost Tvoja pratiće me u sve dane života mog, i ja ću nastavati u domu Gospodnjem zadugo.


24. Psalam

Psa 24:1 Gospodnja je zemlja i šta je god u njoj, vasiljena i sve što živi na njoj.
Psa 24:2 Jer je On na morima osnova, i posred reka utvrdi je.
Psa 24:3 Ko će izaći na goru Gospodnju? I ko će stati na svetom mestu njegovom?
Psa 24:4 U koga su čiste ruke i srce bezazleno, ko ne izriče ime Njegovo uzalud i ne kune se lažno.
Psa 24:5 On će dobiti blagoslov od Gospoda, i milost od Boga, spasa svog.
Psa 24:6 Takav je rod onih koji Ga traže, i koji su radi stajati pred licem Tvojim, Bože Jakovljev!
Psa 24:7 Vrata! Uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! Ide car slave.
Psa 24:8 Ko je taj car slave? Gospod krepak i silan, Gospod silan u boju.
Psa 24:9 Vrata! Uzvisite vrhove svoje, uzvisite se vrata večna! Ide car slave.
Psa 24:10 Ko je taj car slave! Gospod nad vojskama; On je car slave.


25. Psalam

Psa 25:1 K Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
Psa 25:2 Bože moj! U Tebe se uzdam; ne daj da se osramotim, da mi se ne svete neprijatelji moji.
Psa 25:3 I koji se god u Te uzdaju, neće se osramotiti; osramotiće se oni koji se odmeću od Tebe besputno.
Psa 25:4 Pokaži mi, Gospode, puteve svoje, nauči me hoditi stazama Tvojim.
Psa 25:5 Uputi me istini svojoj, i nauči me; jer si Ti Bog spasenja mog, Tebi se nadam svaki dan.
Psa 25:6 Opomeni se milosrđa svog, Gospode, i milosti svoje; jer su otkako je veka.
Psa 25:7 Grehova mladosti moje, i mojih prestupa ne pominji; po milosti svojoj pomeni mene, radi dobrote svoje, Gospode!
Psa 25:8 Dobar je i pravedan Gospod; toga radi pokazuje grešnicima put.
Psa 25:9 Upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem Njegovim.
Psa 25:10 Svi su putevi Gospodnji milost i istina onima koji drže zavet Njegov i otkrivenje Njegovo.
Psa 25:11 Radi imena svog, Gospode, oprosti greh moj, jer je velik.
Psa 25:12 Koji se čovek boji Gospoda? On će mu pokazati koji put da izabere.
Psa 25:13 Duša će njegova u dobru počivati, i seme će njegovo vladati zemljom.
Psa 25:14 Tajna je Gospodnja u onih koji Ga se boje, i zavet svoj javlja im.
Psa 25:15 Oči su mi svagda upravljene ka Gospodu, jer On izvlači iz zamke noge moje.
Psa 25:16 Pogledaj me i smiluj se na me, jer sam inokosan i nevoljnik.
Psa 25:17 Nek se raširi stisnuto srce moje, iz teskobe moje izvadi me.
Psa 25:18 Vidi jade moje i muku moju, i oprosti mi sve grehove moje.
Psa 25:19 Pogledaj neprijatelje moje kako ih je mnogo i kakvom me pakosnom nenavišću nenavide.
Psa 25:20 Sačuvaj dušu moju i izbavi me; ne daj da se osramotim, jer se u Tebe uzdam.
Psa 25:21 Bezazlenost i pravda neka me sačuva, jer se u Tebe uzdam.
Psa 25:22 Izbavi, Bože, Izrailja od svih nevolja njegovih.


26. Psalam

Psa 26:1 Sudi mi, Gospode, jer u prostoti svojoj hodim i u Gospoda se uzdam; neću se pokolebati.
Psa 26:2 Ispitaj me, Gospode, i iskušaj me; pretopi šta je u meni i srce moje.
Psa 26:3 Jer je milost Tvoja pred očima mojim, i hodim u istini Tvojoj.
Psa 26:4 Ne sedim s bezumnicima, i s lukavima se ne mešam.
Psa 26:5 Nenavidim društvo bezakoničko, i s bezbožnicima ne sedim.
Psa 26:6 Umivam pravdom ruke svoje, i idem oko žrtvenika Tvog, Gospode,
Psa 26:7 Da razglašujem hvalu Tvoju i kazujem sva čudesa Tvoja.
Psa 26:8 Gospode! Omileo mi je stan doma Tvog, i mesto naselja slave Tvoje.
Psa 26:9 Nemoj dušu moju pogubiti, ni život moj s krvopiocima,
Psa 26:10 Kojima je zločinstvo u rukama, i kojima je desnica puna mita.
Psa 26:11 A ja hodim u prostoti svojoj, izbavi me, i smiluj se na me.
Psa 26:12 Noga moja stoji na pravom putu; na skupštinama ću blagosiljati Gospoda.


27. Psalam

Psa 27:1 Gospod je videlo moje i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je krepost života mog; koga da se strašim?
Psa 27:2 Ako navale na me zlikovci da pojedu telo moje, protivnici i neprijatelji moji, spotaći će se i pašće.
Psa 27:3 Ako protiv mene vojska u logor stane, neće se uplašiti srce moje; ako se na me rat digne, ja se ni onda neću bojati.
Psa 27:4 Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svog, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu Njegovu.
Psa 27:5 Jer bi me sakrio u kolibi svojoj u zlo doba; sklonio bi me pod krovom šatora svog; na kamenu goru popeo bi me.
Psa 27:6 Tada bih podigao glavu svoju pred neprijateljima koji bi me opkolili; prineo bih u Njegovom šatoru žrtvu hvale; zapevao bih i hvalio Gospoda.
Psa 27:7 Čuj, Gospode, glas moj, Tebe prizivam, smiluj se na me i usliši me.
Psa 27:8 Srce moje govori pred Tobom što si rekao: "Tražite lice moje." Tražim lice Tvoje, Gospode!
Psa 27:9 Nemoj odvratiti od mene lice svoje, nemoj u gnevu ostaviti slugu svog; budi Pomoćnik moj; nemoj me odbiti, i nemoj me ostaviti, Bože, Spasitelju moj!
Psa 27:10 Jer otac moj i mati moja ostaviše me; ali Gospod neka me prihvati.
Psa 27:11 Uputi me, Gospode, na put svoj i vodi me pravom stazom poradi onih koji me vrebaju.
Psa 27:12 Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim; jer ustaše na me lažni svedoci; ali zloba govori sama protiv sebe.
Psa 27:13 Verujem da ću videti dobrotu Gospodnju na zemlji živih.
Psa 27:14 Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan; neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.


28. Psalam

Psa 28:1 K Tebi, Gospode, vičem; grade moj, nemoj mi ćutati, da ne bih, ako zaćutiš, bio kao oni koji odlaze u grob.
Psa 28:2 Čuj molitveni glas moj, kad vapim k Tebi, kad dižem ruke svoje k svetoj crkvi Tvojoj.
Psa 28:3 Nemoj me zahvatiti s grešnicima, i s onima koji čine nepravdu, koji s bližnjima svojim mirno govore, a u srcu im je zlo.
Psa 28:4 Podaj im, Gospode, po delima njihovim, po zlom postupanju njihovom; po delima ruku njihovih podaj im, podaj im šta su zaslužili.
Psa 28:5 Jer ne paze na dela Gospodnja, i na dela ruku Njegovih. Da ih razori i ne sazida.
Psa 28:6 Da je blagosloven Gospod, jer usliši glas moljenja mog!
Psa 28:7 Gospod je krepost moja i štit moj; u Njega se pouzda srce moje, i On mi pomože. Zato se veseli srce moje, i pesmom svojom slavim Ga.
Psa 28:8 Gospod je krepost naroda svog, i obrana koja spasava pomazanika Njegovog.
Psa 28:9 Spasi narod svoj, blagoslovi dostojanje svoje; spasi ih i uzdiži ih doveka.


29. Psalam

Psa 29:1 Dajte Gospodu, sinovi Božji, dajte Gospodu slavu i čast.
Psa 29:2 Dajte Gospodu slavu imena Njegovog. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.
Psa 29:3 Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom.
Psa 29:4 Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan.
Psa 29:5 Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre livanske.
Psa 29:6 Kao tele skaču od Njega; Livan i Sirion kao mlad bivo.
Psa 29:7 Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni.
Psa 29:8 Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades.
Psa 29:9 Glas Gospodnji oprašta košute bremena, i sa šuma skida odelo; i u crkvi Njegovoj sve govori o slavi Njegovoj.
Psa 29:10 Gospod je sedeo nad potopom, i sedeće Gospod kao car uvek.
Psa 29:11 Gospod će dati silu narodu svom, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom.


30. Psalam

Psa 30:1 Uzvišavaću Te, Gospode, jer si me oteo, i nisi dao neprijateljima mojim da mi se svete.
Psa 30:2 Gospode, Bože moj! Zavikah k Tebi, i iscelio si me.
Psa 30:3 Gospode! Izveo si iz pakla dušu moju, i oživeo si me da ne siđem u grob.
Psa 30:4 Pojte Gospodu, sveci Njegovi, i slavite sveto ime Njegovo.
Psa 30:5 Gnev je Njegov za trenuće oka, a do života milost Njegova, večerom dolazi plač, a jutrom radost.
Psa 30:6 I ja rekoh u dobru svom: Neću posrnuti doveka.
Psa 30:7 Ti htede, Gospode, te gora moja stajaše tvrdo. Ti odvrati lice svoje, i ja se smetoh.
Psa 30:8 Tada Tebe, Gospode, zazivah, i Gospoda molih:
Psa 30:9 "Kakva je korist od krvi moje, da siđem u grob? Hoće li Te prah slaviti ili kazivati istinu Tvoju?
Psa 30:10 Čuj, Gospode, i smiluj se na me; Gospode budi mi pomoćnik."
Psa 30:11 I Ti promeni plač moj na radost, skide s mene vreću. opasa me veseljem.
Psa 30:12 Zato će Ti pevati slava moja i neće umuknuti; Gospode, Bože moj! Doveka ću Te hvaliti.


31. Psalam

Psa 31:1 U Tebe se, Gospode, uzdam; nemoj me ostaviti pod sramotom doveka, po pravdi svojoj izbavi me.
Psa 31:2 Prigni k meni uho svoje, pohitaj, pomozi mi. Budi mi kameni grad, tvrda ograda, gde bih se spasao.
Psa 31:3 Jer si Ti kamena gora moja i ograda moja, imena svog radi vodi me i upravljaj mnom.
Psa 31:4 Izvadi me iz mreže koju mi tajno zamestiše; jer si Ti krepost moja.
Psa 31:5 U Tvoju ruku predajem duh svoj; izbavljao si me, Gospode, Bože istiniti!
Psa 31:6 Nenavidim one koji poštuju propadljive idole; ja se u Gospoda uzdam.
Psa 31:7 Radovaću se i veseliti se o milosti Tvojoj, kad pogledaš na moju muku, poznaš tugu duše moje,
Psa 31:8 Ne daš me u ruku neprijatelju, postaviš noge moje na prostranom mestu.
Psa 31:9 Smiluj se na me, Gospode; jer me je tuga, od jada iznemože oko moje, duša moja i srce moje;
Psa 31:10 Iščile u žalosti život moj, i godine moje u uzdisanju; oslabi od muke krepost moja, i kosti moje sasahnuše.
Psa 31:11 Od mnoštva neprijatelja svojih postadoh podsmeh i susedima svojim, i strašilo znancima svojim; koji me vide na ulici beže od mene.
Psa 31:12 Zaboravljen sam kao mrtav, nema me u srcima; ja sam kao razbijen sud.
Psa 31:13 Jer slušam grdnju od mnogih, od svuda strah, kad se dogovaraju na me, misle iščupati dušu moju.
Psa 31:14 A ja se, Gospode, u Tebe uzdam i velim: Ti si Bog moj.
Psa 31:15 U Tvojoj su ruci dani moji; otmi me iz ruku neprijatelja mojih, i od onih, koji me gone.
Psa 31:16 Pokaži svetlo lice svoje sluzi svom; spasi me milošću svojom.
Psa 31:17 Gospode! Nemoj me ostaviti pod sramotom; jer Tebe prizivam. Nek se posrame bezbožnici, neka zamuknu i padnu u pakao.
Psa 31:18 Neka oneme usta lažljiva, koja govore na pravednika obesno, oholo i s porugom.
Psa 31:19 Kako je mnogo u Tebe dobra, koje čuvaš za one koji Te se boje, i koje daješ onima koji se u Te uzdaju pred sinovima čovečijim!
Psa 31:20 Sakrivaš ih pod krov lica svog od buna ljudskih; sklanjaš ih pod sen od svadljivih jezika.
Psa 31:21 Da je blagosloven Gospod, što mi pokaza divnu milost kao da me uvede u tvrd grad!
Psa 31:22 Ja rekoh u smetnji svojoj: Odbačen sam od očiju Tvojih; ali Ti ču molitveni glas moj kad Te prizvah.
Psa 31:23 Ljubite Gospoda svi sveti Njegovi; Gospod drži veru; i uvršeno vraća onima koji postupaju oholo.
Psa 31:24 Budite slobodni, i neka bude jako srce vaše, svi koji se u Gospoda uzdate.


32. Psalam

Psa 32:1 Blago onome, kome je oproštena krivica, kome je greh pokriven.
Psa 32:2 Blago čoveku, kome Gospod ne prima grehe i u čijem duhu nema lukavstva.
Psa 32:3 Kad ćutah, posahnuše kosti moje od uzdisanja mog po vas dan.
Psa 32:4 Jer dan i noć tištaše me ruka Tvoja; nesta soka u meni kao na letnjoj pripeci.
Psa 32:5 Greh svoj kazah Tebi, i krivice svoje ne zatajih; rekoh: Ispovedam Gospodu prestupe svoje; i Ti skide s mene krivicu greha mog.
Psa 32:6 Zato neka Ti se moli svaki svetac, kad se možeš naći; i onda potop velike vode neće ga stignuti.
Psa 32:7 Ti si zaklon moj, Ti me čuvaš od teskobe; okružavaš me radostima u izbavljanju.
Psa 32:8 Urazumiću te, i pokazaću ti put kojim da ideš; savetovaću te, oko je moje na tebi.
Psa 32:9 Nemojte biti kao konj, kao mazga bez razuma, kojima uzdom i žvalama valja obuzdati gubicu, kad ne idu k Tebi.
Psa 32:10 Mnogo muke ima bezbožnik, a koji se uzda u Gospoda, oko Njega je milost.
Psa 32:11 Radujte se o Gospodu, i pevajte, pravednici; veselite se svi koji ste pravog srca.


33. Psalam

Psa 33:1 Veselite se pravednici pred Gospodom; pravednima dolikuje slaviti.
Psa 33:2 Slavite Gospoda guslama, udarajte Mu u psaltir od deset žica.
Psa 33:3 Pevajte Mu pesmu novu, složno udarajte podvikujući;
Psa 33:4 Jer je prava reč Gospodnja, i svako delo Njegovo istinito.
Psa 33:5 On ljubi pravdu i sud, dobrote je Gospodnje puna zemlja.
Psa 33:6 Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše, i duhom usta Njegovih sva vojska njihova.
Psa 33:7 Kao u gomilu sabra vodu morsku, i propasti metnu u spreme.
Psa 33:8 Nek se boji Gospoda sva zemlja, i neka strepi pred Njim sve što živi po vasiljeni;
Psa 33:9 Jer On reče, i postade; On zapovedi, i pokaza se.
Psa 33:10 Gospod razbija namere neznabošcima, uništava pomisli narodima.
Psa 33:11 Namera je Gospodnja tvrda doveka, misli srca njegova od kolena na koleno.
Psa 33:12 Blago narodu, kome je Bog Gospod, plemenu, koje je On izabrao sebi za nasleđe.
Psa 33:13 S neba gleda Gospod, vidi sve sinove ljudske;
Psa 33:14 S prestola, na kome sedi, pogleda na sve koji žive na zemlji.
Psa 33:15 On je stvorio sva srca njihova, On i zna sva dela njihova.
Psa 33:16 Neće pomoći caru velika sila, neće zaštititi jakoga velika snaga;
Psa 33:17 Nije u konju uzdanje da će pomoći; ako mu je i velika snaga; neće izbaviti.
Psa 33:18 Gle, oko je Gospodnje na onima koji Ga se boje, i na onima koji čekaju milost Njegovu.
Psa 33:19 On će dušu njihovu izbaviti od smrti, i prehraniti ih u gladne godine.
Psa 33:20 Duša se naša uzda u Gospoda; On je pomoć naša i štit naš.
Psa 33:21 O Njemu se veseli srce naše; jer se u sveto ime Njegovo uzdamo.
Psa 33:22 Da bude milost Tvoja, Gospode, na nama, kao što se uzdamo u Tebe.


34. Psalam

Psa 34:1 Blagosiljam Gospoda u svako doba, hvala je Njegova svagda u ustima mojim.
Psa 34:2 Gospodom se hvali duša moja; neka čuju koji stradaju, pa neka se raduju.
Psa 34:3 Veličajte Gospoda sa mnom, uzvišujmo ime Njegovo zajedno.
Psa 34:4 Tražih Gospoda, i ču me, i svih nevolja mojih oprosti me.
Psa 34:5 Koji u Njega gledaju prosvetljuju se, i lica se njihova neće postideti.
Psa 34:6 Ovaj stradalac zavika, i Gospod ga ču, i oprosti ga svih nevolja njegovih.
Psa 34:7 Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se Njega boje, i izbavljaju ih.
Psa 34:8 Ispitajte i vidite kako je dobar Gospod; blago čoveku koji se uzda u Nj.
Psa 34:9 Bojte se Gospoda, sveti Njegovi; jer koji se Njega boje, njima nema oskudice.
Psa 34:10 Lavovi su ubogi i gladni, a koji traže Gospoda, ne nedostaje im nijednog dobra.
Psa 34:11 Hodite, deco, poslušajte me; naučiću vas strahu Gospodnjem.
Psa 34:12 Koji čovek želi život, ljubi dane da bi video dobro?
Psa 34:13 Ustavljaj jezik svoj oda zla, i usta svoja od prevarne reči.
Psa 34:14 Kloni se oda zla, i čini dobro, traži mir i idi za njim.
Psa 34:15 Oči su Gospodnje obraćene na pravednike, i uši Njegove na jauk njihov.
Psa 34:16 Ali je strašno lice Gospodnje za one koji čine zlo, da bi istrebio na zemlji spomen njihov.
Psa 34:17 Viču pravedni, i Gospod ih čuje, i izbavlja ih od svih nevolja njihovih.
Psa 34:18 Gospod je blizu onih koji su skrušenog srca, i pomaže onima koji su smernog duha.
Psa 34:19 Mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od svih izbavlja Gospod.
Psa 34:20 Čuva Gospod sve kosti njegove, ni jedna se od njih neće slomiti.
Psa 34:21 Bezbožnika ubiće zlo, i koji nenavide pravednika prevariće se.
Psa 34:22 Gospod iskupljuje dušu sluga svojih, i koji se god u Njega uzdaju, neće se prevariti.


35. Psalam

Psa 35:1 Gospode! Budi suparnik suparnicima mojim; udri one koji udaraju na me.
Psa 35:2 Uzmi oružje i štit, i digni se meni u pomoć.
Psa 35:3 Potegni koplje, i preseci put onima koji me gone, reci duši mojoj: Ja sam spasenje tvoje.
Psa 35:4 Neka se postide i posrame koji traže dušu moju; neka se odbiju natrag i postide koji mi zlo hoće.
Psa 35:5 Neka budu kao prah pred vetrom, i anđeo Gospodnji neka ih progoni.
Psa 35:6 Neka bude put njihov taman i klizav, i anđeo Gospodnji neka ih tera.
Psa 35:7 Jer nizašta zastreše mrežom jamu za mene, nizašta iskopaše jamu duši mojoj.
Psa 35:8 Neka dođe na njega pogibao nenadna, i mreža koju je namestio neka ulovi njega, neka on u nju padne na pogibao.
Psa 35:9 A duša će se moja radovati o Gospodu, i veseliće se za pomoć Njegovu.
Psa 35:10 Sve će kosti moje reći: Gospode! Ko je kao Ti, koji izbavljaš stradalca od onog koji mu dosađuje, i ništega i ubogoga od onog koji ga upropašćuje?
Psa 35:11 Ustaše na me lažni svedoci; šta ne znam, za ono me pitaju.
Psa 35:12 Plaćaju mi zlo za dobro, i sirotovanje duši mojoj.
Psa 35:13 Ja se u bolesti njihovoj oblačih u vreću, mučih postom dušu svoju, i molitva se moja vraćaše u prsima mojim.
Psa 35:14 Kao prijatelj, kao brat postupah; bejah setan i s oborenom glavom kao onaj koji za materom žali.
Psa 35:15 A oni se raduju kad se ja spotaknem, i kupe se, kupe se na me, zadaju rane, ne znam zašto, čupaju i ne prestaju.
Psa 35:16 S nevaljalim i podrugljivim besposličarima škrguću na me zubima svojim.
Psa 35:17 Gospode! Hoćeš li dugo gledati? Otmi dušu moju od napadanja njihovog, od ovih lavova jedinicu moju.
Psa 35:18 Priznaću Te u saboru velikom, usred mnogog naroda hvaliću Te.
Psa 35:19 Da mi se ne bi svetili koji mi zlobe nepravedno, i namigivali očima koji mrze na me nizašta.
Psa 35:20 Jer oni ne govore o miru, nego na mirne na zemlji izmišljaju lažne stvari.
Psa 35:21 Razvaljuju na me usta svoja, i govore: Dobro! Dobro! Vidi oko naše.
Psa 35:22 Vidiš, Gospode! Nemoj ćutati; Gospode! Nemoj odstupiti od mene.
Psa 35:23 Probudi se, ustani na sud moj, Bože moj i Gospode, i na parnicu moju.
Psa 35:24 Sudi mi po pravdi svojoj, Gospode, Bože moj, da mi se ne svete.
Psa 35:25 Ne daj da govore u srcu svom: Dobro! To smo hteli! Ne daj da govore: Proždresmo ga.
Psa 35:26 Nek se postide i posrame svi koji se raduju zlu mom, nek se obuku u stid i u sram koji se razmeću nada mnom.
Psa 35:27 Neka se raduju i vesele koji mi žele pravdu, i govore jednako: Velik Gospod, koji želi mira sluzi svom!
Psa 35:28 I moj će jezik kazivati pravdu Tvoju, i hvalu Tebi svaki dan.


36. Psalam

Psa 36:1 Bezakoniku je bezbožna reč u srcu; nema straha Božijeg pred očima njegovim.
Psa 36:2 Ali laže sebi u oči, mesto da prizna svoje bezakonje i omrzne na nj.
Psa 36:3 Reči su usta njegovih nepravda i lukavstvo, neće da se opameti da tvori dobro.
Psa 36:4 Bezakonje smišlja na postelji svojoj, stoji na putu rđavom, zlo mu nije mrsko.
Psa 36:5 Gospode! Do neba je milost Tvoja, i istina Tvoja do oblaka.
Psa 36:6 Pravda je Tvoja kao gore Božije, sudovi Tvoji bezdana velika; ljude i stoku Ti čuvaš, Gospode!
Psa 36:7 Kako je dragocena milost Tvoja, Bože! Sinovi ljudski u senu krila Tvojih ne boje se.
Psa 36:8 Hrane se od izobila doma Tvog, i iz potoka sladosti svojih Ti ih napajaš.
Psa 36:9 Jer je u Tebe izvor životu, Tvojom svetlošću vidimo svetlost.
Psa 36:10 Raširi milost svoju na one koji Te znaju, i pravdu svoju na dobra srca.
Psa 36:11 Ne daj da stane na mene noga ohola, i ruka bezbožnička da me zaljulja.
Psa 36:12 Onamo neka padnu koji čine bezakonje, neka se stropoštaju i ne mogu ustati.


37. Psalam

Psa 37:1 Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavideti onima koji čine bezakonje.
Psa 37:2 Jer se kao trava brzo kose, i kao zeleno bilje venu.
Psa 37:3 Uzdaj se u Gospoda i tvori dobro; živi na zemlji i hrani istinu.
Psa 37:4 Teši se Gospodom, i učiniće ti šta ti srce želi.
Psa 37:5 Predaj Gospodu put svoj, i uzdaj se u Njega, On će učiniti.
Psa 37:6 I izvešće kao videlo pravdu tvoju, i pravicu tvoju kao podne.
Psa 37:7 Osloni se na Gospoda, i čekaj Ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gde napreduje na putu svom, čoveka, koji radi šta namisli.
Psa 37:8 Utišaj gnev, i ostavi jarost; nemoj se dražiti da zlo činiš.
Psa 37:9 Jer će se istrebiti koji čine zlo, a koji čekaju Gospoda naslediće zemlju.
Psa 37:10 Još malo, pa neće biti bezbožnika; pogledaćeš na mesto njegovo, a njega nema.
Psa 37:11 A smerni će naslediti zemlju, i naslađivaće se množinom mira.
Psa 37:12 Zlo misli bezbožnik pravedniku, i škrguće na nj zubima svojim.
Psa 37:13 Ali mu se Gospod smeje, jer vidi da se primiče dan njegov.
Psa 37:14 Mač potežu bezbožnici, zapinju luk svoj, da obore ubogoga i ništega i pokolju one koji idu pravim putem.
Psa 37:15 Mač će njihov udariti u njihovo srce, i lukovi njihovi polomiće se.
Psa 37:16 Bolje je malo u pravednika nego bogatstvo mnogih bezbožnika.
Psa 37:17 Jer će se mišice bezbožnicima potrti, a pravednike utvrđuje Gospod.
Psa 37:18 Zna Gospod dane bezazlenima, i deo njihov traje doveka.
Psa 37:19 Neće se postideti u zlo doba, u dane gladne biće siti.
Psa 37:20 A bezbožnici ginu, i neprijatelji Gospodnji kao lepota šumska prolaze, kao dim prolaze.
Psa 37:21 Bezbožnik uzaima i ne vraća, a pravednik poklanja i daje.
Psa 37:22 Jer koje On blagoslovi, oni naslede zemlju, a koje On prokune, oni se istrebe.
Psa 37:23 Gospod utvrđuje korake svakog čoveka i mio Mu je put njegov.
Psa 37:24 Kad posrne da padne, neće pasti, jer ga Gospod drži za ruku.
Psa 37:25 Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljenog, ni dece njegove da prose hleba.
Psa 37:26 Svaki dan poklanja i daje u zajam, i na nasleđu je njegovom blagoslov.
Psa 37:27 Uklanjaj se oda zla, i čini dobro, i živi doveka.
Psa 37:28 Jer Gospod ljubi pravedni sud, i ne ostavlja svece svoje; uvek se oni čuvaju; a pleme će se bezbožničko istrebiti.
Psa 37:29 Pravednici će naslediti zemlju, i živeće na njoj doveka.
Psa 37:30 Usta pravednikova govore mudrost, i jezik njegov kazuje istinu.
Psa 37:31 Zakon je Boga njegovog njemu u srcu, stopala se njegova ne spotiču.
Psa 37:32 Bezbožnik vreba pravednika, i traži da ga ubije;
Psa 37:33 Ali ga Gospod neće pustiti u ruke njegove, niti će dati da ga okrive kad se stanu suditi.
Psa 37:34 Čekaj Gospoda i drži se puta Njegovog, i On će te postaviti da vladaš zemljom; videćeš kako će se istrebiti bezbožnici.
Psa 37:35 Videh bezbožnika strašnog koji se raširivaše kao granato drvo;
Psa 37:36 Ali prođe, i evo nema ga; tražim ga i ne nahodim.
Psa 37:37 Hrani čistotu i pazi pravdu, jer će u čoveka mirnog ostati nasleđe.
Psa 37:38 A bezakonika će nestati sasvim; nasleđe će se bezbožničko zatrti.
Psa 37:39 Od Gospoda je spasenje pravednicima; On je krepost njihova u nevolji.
Psa 37:40 Gospod će im pomoći, i izbaviće ih; izbaviće ih od bezbožnika, i sačuvaće ih, jer se u Njega uzdaju.


38. Psalam

Psa 38:1 Gospode! Nemoj me karati u gnevu svom, niti me nakaziti u jarosti svojoj.
Psa 38:2 Jer strele Tvoje ustreliše me, i ruka me Tvoja tišti.
Psa 38:3 Nema zdravog mesta na telu mom od gneva Tvog; nema mira u kostima mojim od greha mog.
Psa 38:4 Jer bezakonja moja izađoše vrh glave moje, kao teško breme otežaše mi.
Psa 38:5 Usmrdeše se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mog.
Psa 38:6 Zgrčio sam se i pogurio veoma, sav dan idem setan;
Psa 38:7 Jer sam iznutra pun ognja, i nema zdravog mesta na telu mom.
Psa 38:8 Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svog.
Psa 38:9 Gospode! Pred Tobom su sve želje moje, i uzdisanje moje nije od Tebe sakriveno.
Psa 38:10 Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja, i vid očiju mojih, ni njega mi nema.
Psa 38:11 Drugovi moji i prijatelji moji videći rane moje odstupiše, daleko stoje bližnji moji.
Psa 38:12 Koji traže dušu moju nameštaju zamku, i koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po sav dan misle o prevari.
Psa 38:13 A ja kao gluv ne čujem i kao nem koji ne otvara usta svoja.
Psa 38:14 Ja sam kao čovek koji ne čuje ili nema u ustima svojim pravdanja.
Psa 38:15 Jer Tebe, Gospode, čekam, Ti odgovaraj za mene, Gospode, Bože moj!
Psa 38:16 Jer rekoh: Da mi se ne svete, i da se ne razmeću nada mnom, kad se spotakne noga moja.
Psa 38:17 Jer sam gotov pasti, i tuga je moja svagda sa mnom.
Psa 38:18 Priznajem krivicu svoju, i tužim radi greha svog.
Psa 38:19 Neprijatelji moji žive, jaki su, i sila ih ima što me nenavide na pravdi.
Psa 38:20 Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim.
Psa 38:21 Nemoj me ostaviti, Gospode, Bože moj! Nemoj se udaljiti od mene.
Psa 38:22 Pohitaj u pomoć meni, Gospode, Spasitelju moj!


39. Psalam

Psa 39:1 Rekoh: Čuvaću se na putevima svojim da ne zgrešim jezikom svojim; zauzdavaću usta svoja, dok je bezbožnik preda mnom.
Psa 39:2 Bejah nem i glas ne pustih; ćutah i o dobru. Ali se tuga moja podiže,
Psa 39:3 Zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj; progovorih jezikom svojim:
Psa 39:4 Kaži mi, Gospode, kraj moj, i dokle će trajati dani moji? Da znam kako sam ništa.
Psa 39:5 Evo s pedi dao si mi dane, i vek je moj kao ništa pred Tobom. Baš je ništa svaki čovek živ.
Psa 39:6 Baš hodi čovek kao utvara; baš se uzalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti.
Psa 39:7 Pa šta da čekam, Gospode? Nada je moja u Tebi.
Psa 39:8 Iz svega bezakonja mog izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmeh.
Psa 39:9 Nem sam, neću otvoriti usta svojih; jer si me Ti udario.
Psa 39:10 Olakšaj mi udarac svoj, silna ruka Tvoja ubi me.
Psa 39:11 Ako ćeš karati čoveka za prestupe, rastočiće se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovek.
Psa 39:12 Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj. Gledajući suze moje nemoj ćutati. Jer sam gost u Tebe i došljak kao i svi stari moji.
Psa 39:13 Nemoj me više gnevno gledati, pa ću odahnuti pre nego otidem i više me ne bude.

...


Last edited by Admin on 2012-11-10, 15:13; edited 7 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

http://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Re: 19. Psalmi

Post by Admin on 2012-07-07, 15:52

...


40. Psalam


Psa 40:1  Dugo čekah Gospoda, i saže se k meni, i ču viku moju.
Psa 40:2  Izvadi me iz jame, koja buči, i iz gliba, i postavi na kamen noge moje, i utvrdi stope moje.
Psa 40:3  I metnu u usta moja pesmu novu, hvalu Bogu našem. Vide mnogi, i počinju se bojati Gospoda, i uzdati se u Njega.
Psa 40:4  Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje, i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž.
Psa 40:5  Mnoga su čudesa Tvoja, koja si učinio Gospode, Bože moj, i mnoge su misli Tvoje s nama. Nema Ti ravna. Hteo bih javljati i kazivati, ali im broja nema.
Psa 40:6  Žrtve i darove nećeš; Ti si mi uši otvorio; žrtvu paljenicu i koja se za greh prinosi ne tražiš.
Psa 40:7  I po tome rekoh: Evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene;
Psa 40:8  Hoću činiti volju Tvoju, Bože moj, i zakon je Tvoj meni u srcu.
Psa 40:9  Kazujem pravdu na saboru velikom; evo, usta svojih ne ustavljam; Gospode, Ti znaš.
Psa 40:10  Pravde Tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vernost Tvoju i spasenje Tvoje; i ne tajim milosti Tvoje i istine Tvoje od sabora velikog.
Psa 40:11  Gospode, nemoj zatvoriti srca svog od mene; milost Tvoja i istina Tvoja jednako neka me čuvaju.
Psa 40:12  Jer me opkoliše zla nebrojena; stigoše me nepravde moje, da ne mogu gledati; ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi.
Psa 40:13  Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć.
Psa 40:14  Nek se postide i posrame svi koji traže pogibao duši mojoj! Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo.
Psa 40:15  Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore: Ha! Ha!
Psa 40:16  Neka se teše i vesele Tobom svi koji traže Tebe Gospode, i koji ljube spasenje Tvoje, neka jednako govore: Velik Gospod!
Psa 40:17  Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me! Ti si pomoć moja i Izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.


41. Psalam

Psa 41:1  Blago onome koji razume ništega! Gospod će ga izbaviti u zli dan.
Psa 41:2  Gospod će ga sačuvati i poživeće ga; biće blažen na zemlji. Nećeš ga dati na volju neprijateljima njegovim.
Psa 41:3  Gospod će ga ukrepiti bolnog na odru. Sasvim menjaš postelju njegovu u bolesti njegovoj.
Psa 41:4  Ja vičem: Gospode! Smiluj se na me, isceli dušu moju, sagreših Ti.
Psa 41:5  Neprijatelji moji govore zlobno za mene: "Kad će umreti, i ime njegovo poginuti?"
Psa 41:6  I ako ko dođe da me vidi, laska; srce njegovo slaže u sebi nepravdu, i otišavši kazuje.
Psa 41:7  Šapću o meni među sobom neprijatelji moji, i misle mi zlo:
Psa 41:8  "Zla stvar dođe na njega, legao je; neće više ustati."
Psa 41:9  I čovek mira mog, u kog se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu.
Psa 41:10  Ali Ti, Gospode, smiluj se na me, i podigni me; a ja ću im vratiti.
Psa 41:11  Po tome ću poznati da sam Ti mio, ako se ne uzraduje neprijatelj moj nada mnom.
Psa 41:12  A mene celog sačuvaj, i daj mi da stojim pred licem Tvojim doveka.
Psa 41:13  Blagosloven Bog Izrailjev od veka do veka. Amin, amin.


42. Psalam

Psa 42:1  Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži Tebe, Bože!
Psa 42:2  Žedna je duša moja Boga, Boga Živoga, kad ću doći i pokazati se licu Božijem?
Psa 42:3  Suze su mi hleb dan i noć, kad mi svaki dan govore: Gde je Bog tvoj?
Psa 42:4  Duša se moja proliva kad se opominjem kako sam hodio sred mnogog ljudstva; stupao u dom Božji, a ljudstvo praznujući pevaše i podvikivaše.
Psa 42:5  Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog.
Psa 42:6  Klonula je u meni duša zato što Te pominjem u zemlji jordanskoj, na Ermonu, na gori maloj.
Psa 42:7  Bezdana bezdanu doziva glasom slapova Tvojih; sve vode Tvoje i vali Tvoji na mene navališe.
Psa 42:8  Danju je javljao Gospod milost svoju, a noću Mu je pesma u mene, molitva Bogu života mog.
Psa 42:9  Reći ću Bogu, gradu svom: Zašto si me zaboravio? Zašto idem setan od pakosti neprijateljeve?
Psa 42:10  Koji mi pakoste, prebijajući kosti moje, rugaju mi se govoreći mi svaki dan: Gde ti je Bog?
Psa 42:11  Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog.


43. Psalam


Psa 43:1  Sudi mi, Bože, i raspravi parbu moju s narodom rđavim! Od čoveka nepravednog i lukavog izbavi me.
Psa 43:2  Jer si Ti Bog kreposti moje; zašto si me odbacio? Zašto idem setan od pakosti neprijateljeve?
Psa 43:3  Pošlji videlo svoje i istinu svoju, neka me vode, i izvedu na svetu goru Tvoju i u dvorove Tvoje.
Psa 43:4  Onda ću pristupiti k žrtveniku Božijem, k Bogu radosti i veselja svog, i uz gusle slaviću Te, Bože, Bože moj!
Psa 43:5  Što si klonula, dušo moja, i što si žalosna? Uzdaj se u Boga; jer ću Ga još slaviti, Spasitelja mog i Boga mog.


44. Psalam

Psa 44:1  Bože, svojim ušima slušasmo, oci nam naši pripovedaše delo koje si učinio u njihovo vreme, u staro vreme.
Psa 44:2  Rukom svojom izgnao si narode, a njih posadio; iskorenio si plemena, a njih namnožio.
Psa 44:3  Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova pomože, nego Tvoja desnica i Tvoja mišica, i svetlost lica Tvog, jer Ti behu omileli.
Psa 44:4  Bože, care moj, Ti si onaj isti, pošlji pomoć Jakovu!
Psa 44:5  S Tobom ćemo izbosti neprijatelje svoje, i s imenom Tvojim izgazićemo one koji ustaju na nas.
Psa 44:6  Jer se ne uzdam u luk svoj, niti će mi mač moj pomoći.
Psa 44:7  Nego ćeš nas Ti izbaviti od neprijatelja naših, i nenavidnike naše posramićeš.
Psa 44:8  Bogom ćemo se hvaliti svaki dan, i ime Tvoje slavićemo doveka.
Psa 44:9  Ali sad si nas povrgao i posramio, i ne ideš s vojskom našom.
Psa 44:10  Obraćaš nas te bežimo ispred neprijatelja, i neprijatelji nas naši haraju.
Psa 44:11  Dao si nas kao ovce da nas jedu, i po narodima rasejao si nas.
Psa 44:12  U bescenje si prodao narod svoj, i nisi mu podigao cene.
Psa 44:13  Dao si nas na podsmeh susedima našim, da nam se rugaju i sramote nas koji žive oko nas.
Psa 44:14  Načinio si od nas priču u naroda, gledajući nas mašu glavom tuđinci.
Psa 44:15  Svaki je dan sramota moja preda mnom, i stid je popao lice moje.
Psa 44:16  Od reči podsmevačevih i rugačevih, i od pogleda neprijateljevih i osvetljivčevih.
Psa 44:17  Sve ovo snađe nas; ali ne zaboravismo Tebe, niti prestupismo zavet Tvoj.
Psa 44:18  Ne odstupi natrag srce naše, i stope naše ne zađoše s puta Tvog.
Psa 44:19  Kad si nas bio u zemlji zmajevskoj, i pokrivao nas senom smrtnim,
Psa 44:20  Onda da bejasmo zaboravili ime Boga svog i podigli ruke svoje k Bogu tuđem,
Psa 44:21  Ne bi li Bog iznašao to? Jer On zna tajne u srcu.
Psa 44:22  A ubijaju nas za Tebe svaki dan; s nama postupaju kao s ovcama klanicama.
Psa 44:23  Ustani, što spavaš, Gospode! Probudi se, nemoj odbaciti zasvagda.
Psa 44:24  Zašto kriješ lice svoje? Zaboravljaš nevolju i muku našu?
Psa 44:25  Duša naša pade u prah, telo je naše bačeno na zemlju.
Psa 44:26  Ustani, pomoći naša, i izbavi nas radi milosti svoje.


45. Psalam


Psa 45:1  Teče iz srca mog reč dobra; rekoh: Delo je moje za cara; jezik je moj trska hitrog pisara.
Psa 45:2  Ti si najlepši između sinova ljudskih, blagodat teče iz usta tvojih, jer te je blagoslovio Bog doveka.
Psa 45:3  Pripaši, junače, uz bedro svoje mač svoj, čast svoju i krasotu svoju.
Psa 45:4  I tako okićen pohitaj, sedi na kola za istinu i krotku pravdu, i desnica će tvoja pokazati čudesa.
Psa 45:5  Oštre su strele tvoje; narodi će pasti pod vlast tvoju; prostreliće srca neprijatelja carevih.
Psa 45:6  Presto je Tvoj, Bože, večan i nepokolebljiv; skiptar je carstva Tvog skiptar pravice.
Psa 45:7  Ljubiš pravdu i mrziš na bezakonje; toga radi pomaza te, Bože, Bog Tvoj uljem radosti više nego drugove Tvoje.
Psa 45:8  Sve haljine tvoje mirišu smirnom, alojom i kasijom. Koji žive u dvorima od minijske slonove kosti, one te vesele.
Psa 45:9  Carske kćeri dvore te; s desne ti strane stoji carica u ofirskom zlatu.
Psa 45:10  Čuj, kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svog.
Psa 45:11  I caru će omileti lepota tvoja; jer je On Gospod tvoj, i Njemu se pokloni.
Psa 45:12  Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiji u narodu tebe će moliti.
Psa 45:13  Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina joj je zlatom iskićena.
Psa 45:14  U vezenoj haljini vode je k caru; za njom vode k tebi devojke, druge njene.
Psa 45:15  Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor carev.
Psa 45:16  Mesto otaca tvojih biće sinovi tvoji, postavićeš ih knezovima po svoj zemlji.
Psa 45:17  Učiniću da se ne zaboravlja ime tvoje od kolena na koleno; potom će te slaviti narodi va vek veka.


46. Psalam


Psa 46:1  Bog nam je utočište i sila, pomoćnik, koji se u nevoljama brzo nalazi.
Psa 46:2  Zato se nećemo bojati, da bi se zemlja pomestila, i gore se prevalile u srce morima.
Psa 46:3  Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovih;
Psa 46:4  Potoci vesele grad Božji, sveti stan Višnjeg.
Psa 46:5  Bog je usred njega, neće se pomestiti, Bog mu pomaže od zore.
Psa 46:6  Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva; ali On pusti glas svoj i zemlja se rastapaše.
Psa 46:7  Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš Bog Jakovljev.
Psa 46:8  Hodite i vidite dela Gospoda, koji učini čudesa na zemlji,
Psa 46:9  Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi, i kola sažeže ognjem.
Psa 46:10  Utolite i poznajte da sam ja Bog; ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji.
Psa 46:11  Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš Bog Jakovljev.


47. Psalam

Psa 47:1  Svi narodi, zapljeskajte rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim.
Psa 47:2  Jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom.
Psa 47:3  Pokori nam narode i plemena pod noge naše.
Psa 47:4  Izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova, koji Mu omile.
Psa 47:5  Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni.
Psa 47:6  Pojte Bogu, pojte; pojte caru našem, pojte;
Psa 47:7  Jer je Bog car od sve zemlje, pojte pesmu.
Psa 47:8  Bog caruje nad narodima; Bog sedi na svetom prestolu svom.
Psa 47:9  Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramovog. Jer su štitovi zemaljski Božiji. Da je uzvišen!


48. Psalam

Psa 48:1  Velik je Gospod i slavan veoma u gradu Boga našeg, na svetoj gori svojoj.
Psa 48:2  Prekrasna je visina, uteha svoj zemlji gora Sion, na severnoj strani njenoj grad cara velikog.
Psa 48:3  Bog je u dvorima njegovim zna se da je branič.
Psa 48:4  Jer, gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođoše svi.
Psa 48:5  Videše i začudiše se, prepadoše se i pobegoše.
Psa 48:6  Trepet obuze ih onde, mučiše se kao porodilja.
Psa 48:7  Vetrom istočnim razbio si korablje tarsiske.
Psa 48:8  Šta slušamo to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našeg, Bog ga utvrdi doveka.
Psa 48:9  Kazujemo, Bože, milost Tvoju usred crkve Tvoje.
Psa 48:10  Kao što je ime Tvoje, Bože, tako je i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim; pravde je puna desnica Tvoja.
Psa 48:11  Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejske sudova radi Tvojih.
Psa 48:12  Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojte kule njegove;
Psa 48:13  Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da pripovedate mlađim naraštajima.
Psa 48:14  Jer je ovaj Bog naš Bog uvek i doveka, On će biti vođ naš doveka.


49. Psalam

Psa 49:1  Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po vasiljeni,
Psa 49:2  Prostaci i gospodo, bogati i siromasi.
Psa 49:3  Usta će moja kazati premudrost, i srce moje reći će razum.
Psa 49:4  Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju.
Psa 49:5  Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli?
Psa 49:6  Koji se uzdate u silu svoju, i hvalite se velikim bogatstvom svojim!
Psa 49:7  Čovek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkup za nj.
Psa 49:8  Velik je otkup za dušu, i neće biti nikad
Psa 49:9  Da ko doveka živi, i ne vidi groba.
Psa 49:10  Svi vide gde umiru kao i neznalica i bezumnik što ginu, i ostavljaju drugima imanje svoje.
Psa 49:11  Oni misle da će kuće njihove trajati doveka, i stanovi njihovi od kolena na koleno; imenima svojim zovu zemlje;
Psa 49:12  Ali čovek u časti neće dugo ostati, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.
Psa 49:13  Ovaj im se put čini probitačan, i koji za njima idu, hvale misli njihove;
Psa 49:14  Ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir; i ujutru hodiće po njima pravednici, i oblik njihov zbrisaće pakao rastavivši ih s naseljem.
Psa 49:15  Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih; jer me On prima.
Psa 49:16  Ne boj se kad se ko bogati; kad raste slava doma njegovog.
Psa 49:17  Jer kad umre, neće ništa poneti, niti će poći za njim slava njegova.
Psa 49:18  Jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegovog, i slave tebe, što ugađaš sebi.
Psa 49:19  Ali će on otići u stan otaca svojih, gde sveta nikad ne vide.
Psa 49:20  Čovek u časti, ako nije razuman, izjednačiće se sa stokom, koju kolju.


50. Psalam

Psa 50:1  Bog nad bogovima, Gospod, govori i doziva zemlju od istoka sunčanog do zapada.
Psa 50:2  Sa Siona, koji je vrh krasote, javlja se Bog.
Psa 50:3  Ide Bog naš, i ne ćuti; pred Njim je oganj koji proždire, oko Njega je bura velika.
Psa 50:4  Doziva nebo odozgo i zemlju, da sudi narodu svom:
Psa 50:5  "Skupite mi svece moje, koji su učinili sa mnom zavet na žrtvi."
Psa 50:6  (I nebesa oglasiše pravdu Njegovu, jer je taj sudija Bog.)
Psa 50:7  Slušaj, narode moj, šta ću ti kazati, Izrailju, šta ću ti javiti. Ja sam Bog, Bog tvoj.
Psa 50:8  Neću te za žrtve tvoje karati; tvoje žrtve paljenice svagda su preda mnom.
Psa 50:9  Ne treba mi uzimati teleta iz doma tvog, ni jarića iz torova tvojih.
Psa 50:10  Jer je moje sve gorsko zverje, i stoka po planinama na hiljade.
Psa 50:11  Znam sve ptice po gorama, i krasota poljska preda mnom je.
Psa 50:12  Da ogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj.
Psa 50:13  Zar ja jedem meso volujsko, ili krv jareću pijem?
Psa 50:14  Prinesi Bogu hvalu na žrtvu, i izvršuj Višnjemu zavete svoje.
Psa 50:15  Prizovi me u nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me proslavi.
Psa 50:16  A bezbožniku reče Bog: Zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavet moj u ustima svojim?
Psa 50:17  A sam mrziš na nauku, i reči moje bacaš za leđa.
Psa 50:18  Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim, i s preljubočincima imaš deo.
Psa 50:19  Usta si svoja pustio da govore zlo, i jezik tvoj plete prevare.
Psa 50:20  Sediš i govoriš na brata svog, sina matere svoje opadaš.
Psa 50:21  Ti si to činio, ja ćutah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličiću te, metnuću ti pred oči grehe tvoje.
Psa 50:22  Razumejte ovo koji zaboravljate Boga! Inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti.
Psa 50:23  Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije.


51. Psalam

Psa 51:1  Smiluj se na me, Bože, po milosti svojoj, i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje.
Psa 51:2  Operi me dobro od bezakonja mog, i od greha mog očisti me.
Psa 51:3  Jer ja znam prestupe svoje, i greh je moj jednako preda mnom.
Psa 51:4  Samome Tebi zgreših, i na Tvoje oči zlo učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čist u sudu svom.
Psa 51:5  Gle, u bezakonju rodih se, i u grehu zatrudne mati moja mnom.
Psa 51:6  Gle, istinu ljubiš u srcu, i iznutra javljaš mi mudrost.
Psa 51:7  Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega.
Psa 51:8  Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro.
Psa 51:9  Odvrati lice svoje od greha mojih, i sva bezakonja moja očisti.
Psa 51:10  Učini mi, Bože, čisto srce, i duh prav ponovi u meni.
Psa 51:11  Nemoj me odvrgnuti od lica svog, i Svetog Duha svog nemoj uzeti od mene.
Psa 51:12  Vrati mi radost spasenja svog, i duh vladalački neka me potkrepi.
Psa 51:13  Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.
Psa 51:14  Izbavi me od krvi, Bože, Bože, Spasitelju moj, i jezik će moj glasiti pravdu Tvoju.
Psa 51:15  Gospode! Otvori usta moja, i ona će kazati hvalu Tvoju.
Psa 51:16  Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.
Psa 51:17  Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i poništeno ne odbacuješ, Bože.
Psa 51:18  Po dobroti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove jerusalimske.
Psa 51:19  Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; onda će metati na žrtvenik Tvoj teoce.


52. Psalam

Psa 52:1  Što se hvališ nevaljalstvom, silni? Milost je Božija svaki dan sa mnom.
Psa 52:2  Nepravdu izmišlja jezik tvoj; on je u tebe kao britva naoštrena, lukavi!
Psa 52:3  Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti.
Psa 52:4  Ljubiš svakojake reči od pogibli, i jezik lukav.
Psa 52:5  Toga radi Bog će te poraziti sasvim, izbaciće te i iščupaće te iz stana, i koren tvoj iz zemlje živih.
Psa 52:6  Videće pravednici i pobojaće se, i podsmevaće mu se:
Psa 52:7  Gle čoveka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svog i utvrđivaše se zloćom svojom.
Psa 52:8  A ja, kao maslina zelena u domu Gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i doveka.
Psa 52:9  Doveka ću hvaliti Tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime Tvoje; jer si dobar k svecima svojim.


53. Psalam

Psa 53:1  Reče bezumnik u srcu svom: Nema Boga; pronevaljališe se i zagrdeše u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori.
Psa 53:2  Bog s neba pogleda na sinove čovečije da vidi ima li koji razuman, i traži li koji Boga.
Psa 53:3  Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednog.
Psa 53:4  Zar neće da se orazume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hleb, i ne prizivaju Boga?
Psa 53:5  Drhtaće od straha gde straha nema. Jer će Bog rasuti kosti onih koji ustaju na tebe. Ti ćeš ih posramiti, jer ih Bog odvrže.
Psa 53:6  Ko će poslati sa Siona spasenje Izrailju? Kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veseliće se Izrailj.


54. Psalam

Psa 54:1  Bože! Imenom svojim pomozi mi, i krepošću svojom odbrani me na sudu.
Psa 54:2  Bože! Usliši molitvu moju, čuj reči usta mojih.
Psa 54:3  Jer tuđini ustaše na me; i silni traže dušu moju; nemaju Boga pred sobom.
Psa 54:4  Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj.
Psa 54:5  Obratiće zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrebiće ih.
Psa 54:6  Rado ću prineti žrtvu, proslaviću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro.
Psa 54:7  Jer me izbavljaš od svake nevolje, i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje.


55. Psalam

Psa 55:1  Usliši, Bože, molitvu moju, i nemoj se sakriti od moljenja mog.
Psa 55:2  Pazi, i saslušaj me; cvilim u jadu svom i uzdišem
Psa 55:3  Od vike neprijateljske i od dosade bezbožničke; jer dižu na me zlo, i u gnevu gone me.
Psa 55:4  Srce je moje uzdrhtalo u meni, i strah smrtni popade me;
Psa 55:5  Strah i trepet dođe na me, i groza poduze me.
Psa 55:6  I rekoh: Ko bi mi dao krila golubinja? Ja bih odleteo i počinuo;
Psa 55:7  Daleko bih pobegao, i nastanio se u pustinji.
Psa 55:8  Pohitao bih da utečem od vihora i od bure.
Psa 55:9  Porazi, Gospode, i razdeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu;
Psa 55:10  Danju i noću to hodi po zidovima njegovim; zločinstvo je i muka posred njega.
Psa 55:11  Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevara i lukavstvo.
Psa 55:12  Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podneo; ne ustaje na me javni nenavidnik, od njega bih se sakrio.
Psa 55:13  Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj.
Psa 55:14  S kojim mi beše radost deliti tajnu, i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni.
Psa 55:15  Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđu u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovom i u njima.
Psa 55:16  Ja Boga prizivam, i Gospod će me spasti.
Psa 55:17  Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem, i čuće glas moj;
Psa 55:18  Učiniće, te će duša moja biti mirna od onih koji napadaju na me, jer ih mnogo imam.
Psa 55:19  Da usliši, i ukroti ih Bog, koji živi od veka; jer se ne menjaju i ne boje se Boga.
Psa 55:20  Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru, i raskidaju svoju družbu.
Psa 55:21  Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Reči su im blaže od ulja, ali su goli mačevi.
Psa 55:22  Stavi na Gospoda breme svoje, i On će te potkrepiti. Neće dati doveka pravedniku da posrne.
Psa 55:23  Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli; krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih. A ja se u Tebe uzdam.


56. Psalam

Psa 56:1  Smiluj se na me, Bože, jer čovek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritešnjuje.
Psa 56:2  Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju; jer mnogi napadaju na me oholo.
Psa 56:3  Kad me je strah, jer se u Tebe uzdam.
Psa 56:4  Bogom se hvalim za reč Njegovu; u Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti telo?
Psa 56:5  Svaki dan izvrću reči moje; šta god misle, sve meni o zlu.
Psa 56:6  Skupljaju se, prikrivaju se, paze za petama mojim; jer traže dušu moju.
Psa 56:7  Kod ovakve zloće izbavi od njih, u gnevu obori narode, Bože.
Psa 56:8  U Tebe je izbrojano moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod Tebe, one su u knjizi Tvojoj.
Psa 56:9  Neprijatelji moji ustupaju natrag, kad Tebe prizivam; po tom znam da je Bog sa mnom.
Psa 56:10  Bogom se hvalim za reč Njegovu, Gospodom se hvalim za reč Njegovu.
Psa 56:11  U Boga se uzdam, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?
Psa 56:12  Tebi sam se, Bože, zavetovao; Tebe ću hvaliti;
Psa 56:13  Jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božjim, u svetlosti živih.


57. Psalam

Psa 57:1  Smiluj se na me, Bože, smiluj se na me; jer se u Tebe uzda duša moja, i pod sen krila Tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje.
Psa 57:2  Prizivam Boga Višnjeg, Boga, koji mi dobro čini;
Psa 57:3  Da pošalje s neba i sačuva me, da posrami onog koji traži da me proždre; da pošalje Bog milost svoju i istinu svoju.
Psa 57:4  Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strele, i njihov jezik mač oštar.
Psa 57:5  Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava Tvoja!
Psa 57:6  Metnuše zamku nogama mojim, i stegoše dušu moju, iskopaše preda mnom jamu, i sami padoše u nju.
Psa 57:7  Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje; pevaću Te i slaviću.
Psa 57:8  Probudi se, slavo moja, probudi se, psaltire i gusle; ustaću rano.
Psa 57:9  Hvaliću Gospoda po narodima, pevaću Ti po plemenima.
Psa 57:10  Jer je velika do nebesa milost Tvoja, i istina Tvoja do oblaka.
Psa 57:11  Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava Tvoja!


58. Psalam

Psa 58:1  Govorite li zaista istinu, silni, sudite li pravo, sinovi čovečiji?
Psa 58:2  Ta, bezakonja sastavljate u srcu, mećete na merila zločinstva ruku svojih na zemlji.
Psa 58:3  Od samog rođenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž.
Psa 58:4  U njima je jed kao jed zmijinji, kao gluve aspide, koja zatiskuje uho svoje,
Psa 58:5  Koja ne čuje glas bajačev, vračara veštog u vračanju.
Psa 58:6  Bože! Polomi im zube u ustima njihovim; razbij čeljusti lavovima, Gospode!
Psa 58:7  Nek se proliju kao voda, i nestane ih. Kad puste strele, neka budu kao slomljene.
Psa 58:8  Kao puž, koji se raščinja, neka iščile; kao dete, koje žena pobaci, neka ne vide sunca.
Psa 58:9  Pre nego kotlovi vaši osete toplotu od potpaljenog trnja, i sirovo i nagorelo neka raznese vihor.
Psa 58:10  Obradovaće se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoje u krvi bezbožnikovoj.
Psa 58:11  I reći će ljudi: Zaista ima ploda pravedniku! Zaista je Bog sudija na zemlji!


59. Psalam

Psa 59:1  Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih, što ustaju na me, zakloni me.
Psa 59:2  Izbavi me od onih koji čine bezakonje, i od krvopija sačuvaj me.
Psa 59:3  Evo, zlo namišljaju duši mojoj, skupljaju se na me silni, bez krivice moje i bez greha mog, Gospode.
Psa 59:4  Bez krivice moje steču se i oružaju se; ustani za mene, i gledaj.
Psa 59:5  Ti, Gospode, Bože nad vojskama, Bože Izrailjev, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj požaliti odmetnika.
Psa 59:6  Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada.
Psa 59:7  Evo ruže jezikom svojim, mač im je u ustima, jer, vele, ko će čuti?
Psa 59:8  Ali Ti ćeš se, Gospode, smejati njima i posramiti sve ove narode.
Psa 59:9  Oni su jaki, ali ja na Tebe pogledam, jer si Ti Bog, čuvar moj.
Psa 59:10  Bog, koji me miluje, ide preda mnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje.
Psa 59:11  Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj; raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš,
Psa 59:12  Za greh usta njihovih; za reči jezika njihovog; nek se uhvate u oholosti svojoj za kletvu i laž koju su govorili.
Psa 59:13  Raspi u gnevu, raspi, da ih nema; i neka poznaju da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih.
Psa 59:14  Nek se vrate uveče, laju kao psi, i idu oko grada.
Psa 59:15  Neka tumaraju tražeći hrane, i ne nasitivši se neka noći provode.
Psa 59:16  A ja ću pevati silu Tvoju, rano ujutru glasiti milost Tvoju; jer si mi bio odbrana i utočište u dan nevolje moje.
Psa 59:17  Silo moja! Tebi ću pevati, jer si Ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje.


60. Psalam

Psa 60:1  Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnevio si se; povrati nas.
Psa 60:2  Zatresao si zemlju, i razvalio si je; stegni raseline njene, jer se njiha.
Psa 60:3  Dao si narodu svom da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kog se zanesosmo.
Psa 60:4  Podigni zastavu za one koji Te se boje, da uteku od luka,
Psa 60:5  Da se izbave mili Tvoji. Pomozi desnicom svojom i usliši me.
Psa 60:6  Bog reče u svetinji svojoj: Veseliću se, razdeliću Sihem, i dolinu Sokot razmeriću.
Psa 60:7  Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj,
Psa 60:8  Moav čaša moja, iz koje se umivam, na Edoma pružiću obuću svoju. Pevaj mi, filistejska zemljo!
Psa 60:9  Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma?
Psa 60:10  Zar nećeš Ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskom našom?
Psa 60:11  Daj nam pomoć u teskobi. A obrana je čovečija uzalud.
Psa 60:12  Bogom smo jaki: On gazi neprijatelje naše.


61. Psalam

Psa 61:1  Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju.
Psa 61:2  Od kraja zemlje vičem k Tebi, kad klonu srce moje. Izvedi me na goru, gde se ne mogu popeti.
Psa 61:3  Jer si Ti utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja.
Psa 61:4  Da živim u stanu Tvom doveka, i počinem pod krovom krila Tvojih.
Psa 61:5  Jer Ti, Bože, čuješ zavete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime Tvoje.
Psa 61:6  Dodaj dane k danima carevim, i godine njegove produži od kolena na koleno.
Psa 61:7  Neka caruje doveka pred Bogom; zapovedi milosti i istini neka ga čuvaju.
Psa 61:8  Tako ću pevati imenu Tvom svagda, izvršujući zavete svoje svaki dan.


62. Psalam

Psa 62:1  Ta, u Boga je mir duši mojoj, od Njega je spasenje moje!
Psa 62:2  Ta, On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo.
Psa 62:3  Dokle ćete napadati na čoveka? Svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu.
Psa 62:4  Baš naumiše da ga svrgnu s visine, omile im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu.
Psa 62:5  Da, u Bogu se smiri, dušo moja; jer je u Njemu nada moja.
Psa 62:6  On je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti.
Psa 62:7  U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni je u Bogu.
Psa 62:8  Narode! Uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište.
Psa 62:9  Ta, sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž, da se metnu na merila, bili bi lakši nego ništa.
Psa 62:10  Ne uzdajte se u vlast ni u otimanje, nemojte biti ništavi; kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nj.
Psa 62:11  Jednom reče Bog i više puta čuh, da je krepost u Boga.
Psa 62:12  I u Tebe je, Gospode, milost; jer Ti plaćaš svakome po delima njegovim.


63. Psalam

Psa 63:1  Bože! Ti si Bog moj, k Tebi ranim, žedna je Tebe duša moja, za Tobom čezne telo moje u zemlji suvoj, žednoj i bezvodnoj.
Psa 63:2  Tako bih Te ugledao u svetinji, da bih video silu Tvoju i slavu Tvoju.
Psa 63:3  Jer je dobrota Tvoja bolja od života. Usta bi moja hvalila Tebe;
Psa 63:4  Tako bih Te blagosiljao za života svog, u ime Tvoje podigao bih ruke svoje.
Psa 63:5  Kao salom i uljem nasitila bi se duša moja, i radosnim glasom hvalila bi Te usta moja.
Psa 63:6  Kad Te se sećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o Tebi.
Psa 63:7  Jer si Ti pomoć moja, i u senu krila Tvojih veselim se.
Psa 63:8  Duša se moja prilepila za Tebe, desnica Tvoja drži me.
Psa 63:9  Koji traže pogibao duši mojoj, oni će otići pod zemlju.
Psa 63:10  Izginuće od mača, i dopašće lisicama.
Psa 63:11  A car će se veseliti o Bogu, hvaliće se svaki koji se kune Njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž.


64. Psalam

Psa 64:1  Čuj, Bože, glas moj u jadu mom; od strašnog neprijatelja sačuvaj život moj.
Psa 64:2  Sakrij me od gomile bezakonika, od čete zločinaca,
Psa 64:3  Koji naoštriše jezik svoj kao mač, streljaju rečima, koje zadaju rane,
Psa 64:4  Da bi iz potaje ubili pravoga. Iznenada udaraju na nj i ne boje se;
Psa 64:5  Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele: Ko će ih videti?
Psa 64:6  Izmišljaju zločinstva i govore: Svršeno je! Šta će se raditi, smišljeno je! A šta je unutra i srce u čoveka duboko je.
Psa 64:7  Ali će ih Bog poraziti; udariće ih strela iznenada.
Psa 64:8  Oboriće jedan drugog jezikom svojim. Ko ih god vidi, bežaće od njih.
Psa 64:9  Svi će se ljudi bojati i kazivaće čudo Božije, i poznaće u tome delo Njegovo.
Psa 64:10  A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u Njega, i hvaliće se svi koji su pravog srca.


65. Psalam

Psa 65:1  U Tebi je uzdanje, Bože, Tebi pripada hvala na Sionu, i Tebi se izvršuju zaveti.
Psa 65:2  Ti slušaš molitvu; k Tebi dolazi svako telo.
Psa 65:3  Bezakonja me pritiskaju, Ti ćeš očistiti grehe naše.
Psa 65:4  Blago onome koga izabiraš i primaš, da živi u dvoru Tvom! Nasitićemo se dobrom doma Tvog, svetinjom crkve Tvoje.
Psa 65:5  Divno nam odgovaraš po pravdi svojoj, Bože, Spasitelju naš, uzdanico svih krajeva zemaljskih, i naroda preko mora daleko.
Psa 65:6  Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom,
Psa 65:7  Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima!
Psa 65:8  Boje se Tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim; sve što se javlja jutrom i večerom Ti budiš da slavi Tebe.
Psa 65:9  Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš; potok je Božji pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio.
Psa 65:10  Brazde njene napajaš, ravniš grude njene, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađa.
Psa 65:11  Ti venčavaš godinu, kojoj dobro činiš; stope su Tvoje pune masti.
Psa 65:12  Tiju paše po pustinjama, i humovi se opasuju radošću.
Psa 65:13  Luke se osipaju stadima, i polja se zaodevaju pšenicom; vesele se i pevaju.


66. Psalam

Psa 66:1  Poklikni Bogu, sva zemljo!
Psa 66:2  Zapevajte slavu imenu Njegovom, dajte Mu hvalu i slavu.
Psa 66:3  Recite Bogu: Kako si strašan u delima svojim! Radi velike sile Tvoje laskaju Ti neprijatelji Tvoji.
Psa 66:4  Sva zemlja nek se pokloni Tebi i poje Tebi, neka poje imenu Tvom.
Psa 66:5  Hodite i vidite dela Boga strašnog u delima svojim nad sinovima ljudskim.
Psa 66:6  On je pretvorio more u suhotu, preko reke pređosmo nogama; onde smo se veselili o Njemu;
Psa 66:7  Vlada silom svojom uvek, oči Njegove gledaju na narode. Buntovnici, da se niste podigli!
Psa 66:8  Blagosiljajte, narodi, Boga našeg, i glasite hvalu Njemu.
Psa 66:9  On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša.
Psa 66:10  Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas, kao srebro što se pretapa.
Psa 66:11  Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša.
Psa 66:12  Dao si nas u jaram čoveku, uđosmo u oganj i u vodu; ali si nas izveo na odmor.
Psa 66:13  Ući ću u dom Tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršiću Ti zavete svoje,
Psa 66:14  Koje rekoše usta moja, i kaza jezik moj u teskobi mojoj.
Psa 66:15  Žrtve paljenice pretile ću tu prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću Ti teoce s jarićima.
Psa 66:16  Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj.
Psa 66:17  K Njemu zavikah ustima svojim, i jezikom svojim proslavih Ga.
Psa 66:18  Da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod.
Psa 66:19  Ali Bog usliši, primi glas moljenja mog.
Psa 66:20  Blagosloven Bog, koji ne odvrže molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje!


67. Psalam

Psa 67:1  Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim.
Psa 67:2  Da bi se znao na zemlji put Tvoj, po svima narodima spasenje Tvoje.
Psa 67:3  Da Te slave narodi, Bože, da Te slave svi narodi!
Psa 67:4  Da se vesele i raduju plemena; jer sudiš narodima pravo, i plemenima na zemlji upravljaš.
Psa 67:5  Da Te slave narodi, Bože, da Te slave svi narodi!
Psa 67:6  Zemlja dade plod svoj. Da nas blagosilja Bog, Bog naš!
Psa 67:7  Da nas blagosilja Bog, i da Ga se boje svi krajevi zemaljski!


68. Psalam

Psa 68:1  Ustaće Bog, i rasuće se neprijatelji Njegovi, i pobeći će od lica Njegovog koji mrze na Nj.
Psa 68:2  Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni; kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božijeg.
Psa 68:3  A pravednici će se veseliti, radovaće se pred Bogom, i slaviti u radosti.
Psa 68:4  Pojte Bogu, popevajte imenu Njegovom; ravnite put Onome što ide preko pustinje; Gospod Mu je ime, radujte Mu se.
Psa 68:5  Otac je sirotama i sudija udovicama Bog u svetom stanu svom.
Psa 68:6  Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mesta obilna, a nepokorni žive gde je suša.
Psa 68:7  Bože! Kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje,
Psa 68:8  Zemlja se tresaše, i nebo se rastapaše od lica Božijeg, i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izrailjevog.
Psa 68:9  Blagodatni si dažd izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje Tvoje, Ti si ga krepio.
Psa 68:10  Stado Tvoje življaše onde; po dobroti svojoj, Bože, Ti si gotovio hranu jadnome.
Psa 68:11  Gospod daje reč; glasnika veliko je mnoštvo.
Psa 68:12  Carevi nad vojskama beže, beže, a koja sedi doma, deli plen.
Psa 68:13  Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubica, kojoj su krila posrebrena, a perje joj se zlatni.
Psa 68:14  Kad je Svemogući rasipao careve na ovoj zemlji, ona se blistaše kao sneg na Selmonu.
Psa 68:15  Gora je vasanska gora Božija; gora je vasanska gora humovita.
Psa 68:16  Zašto gledate zavidljivo, gore humovite? Evo gora, na kojoj omile Bogu živeti, i na kojoj će Gospod živeti doveka.
Psa 68:17  Kola Božijih ima sila, hiljade hiljada. Među njima je Gospod, Sinaj u svetinji.
Psa 68:18  Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde nastavaš, Gospode Bože!
Psa 68:19  Blagosloven Gospod svaki dan! Ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže.
Psa 68:20  Ovaj je Bog naš Bog Spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna.
Psa 68:21  Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato teme onog koji ostaje u bezakonju svom.
Psa 68:22  Reče Gospod: Od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske,
Psa 68:23  Da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvojih da je liže.
Psa 68:24  Videše kako ideš, Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj.
Psa 68:25  Napred iđahu pevači, za njima svirači sred devojaka s bubnjevima:
Psa 68:26  Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga, koji ste iz izvora Izrailjevog!
Psa 68:27  Onde mladi Venijamin, starešina njihov; knezovi Judini, vladaoci njihovi; knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi.
Psa 68:28  Bog tvoj darovao ti je silu. Utvrdi, Bože, ovo što si učinio za nas!
Psa 68:29  U crkvi Tvojoj, u Jerusalimu, carevi će prinositi dare.
Psa 68:30  Ukroti zver u ritu, kod volova s teocima naroda, da bi popadali pred Tobom sa šipkama srebra; raspi narode koji žele bojeve.
Psa 68:31  Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svoje k Bogu.
Psa 68:32  Carstva zemaljska, pojte Bogu, popevajte Gospodu,
Psa 68:33  Koji sedi na nebesima nebesa iskonskih. Evo grmi glasom jakim.
Psa 68:34  Dajte slavu Bogu; veličanstvo je Njegovo nad Izrailjem i sila Njegova na oblacima.
Psa 68:35  Divan si, Bože, u svetinji svojoj! Bog Izrailjev daje silu i krepost narodu. Blagosloven Bog!


69. Psalam

Psa 69:1  Pomozi mi, Bože, jer dođe voda do duše.
Psa 69:2  Propadam u dubokom glibu, gde nema dna; tonem vodi u dubine, i vali me zatrpavaju.
Psa 69:3  Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobeleše mi oči pogledajući Boga.
Psa 69:4  Onih koji mrze na me nizašta ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim.
Psa 69:5  Bože! Ti znaš je li u meni bezumlje, i krivice moje nisu sakrivene od Tebe.
Psa 69:6  Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u Tebe, Gospode, Gospode nad vojskama! Nemoj da se posrame u meni koji traže Tebe, Bože Izrailjev!
Psa 69:7  Jer Tebe radi podnosim rug, i sramota popade lice moje.
Psa 69:8  Tuđin postadoh braći svojoj, i neznan sinovima matere svoje.
Psa 69:9  Jer revnost za kuću Tvoju jede me i ruženja onih koji Tebe ruže padaju na me.
Psa 69:10  Plačem, postim se dušom svojom, i to mi se prima za zlo;
Psa 69:11  Mesto haljine oblačim vreću, i bivam im priča.
Psa 69:12  O meni se razgovaraju sedeći na vratima, pijući vino pevaju me.
Psa 69:13  A ja se molim Tebi, Gospode; vreme je da se smiluješ, Bože; po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje Tvoje.
Psa 69:14  Izvadi me iz gliba, da ne propadnem; da se izbavim od nenavidnika i iz duboke vode;
Psa 69:15  Da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina, i da ne sklopi jama nada mnom ždrela svog.
Psa 69:16  Usliši me, Gospode, jer je blagost Tvoja milosrdna, po velikoj dobroti svojoj pogledaj me.
Psa 69:17  Nemoj odvratiti lice svoje od sluge svog; jer me je tuga; pohitaj, usliši me.
Psa 69:18  Približi se duši mojoj, izbavi je; nasuprot neprijateljima mojim izbavi me.
Psa 69:19  Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom; pred Tobom su svi neprijatelji moji.
Psa 69:20  Sramota satre srce moje, iznemogoh; čekam hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga; hoće li me ko potešiti, ali ne nalazim.
Psa 69:21  Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom.
Psa 69:22  Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata.
Psa 69:23  Neka im potamne oči njihove, da ne vide, i njihove bedre raslabi zasvagda.
Psa 69:24  Izlij na njih jarost svoju, i plamen gneva Tvog neka ih obuzme!
Psa 69:25  Stan njihov neka opusti, i u njihovim šatorima neka ne bude nikoga da živi.
Psa 69:26  Jer koga si Ti porazio, oni gone, i umnožavaju jade onima koje si Ti ranio.
Psa 69:27  Meći na njih krivicu za krivicom, da ne dođu do pravde Tvoje.
Psa 69:28  Neka se izbrišu iz knjige živih, i s pravednicima nek ne budu zapisani.
Psa 69:29  A ja sam ništ i bolan; pomoć Tvoja, Bože, nek me zakloni.
Psa 69:30  Slaviću ime Božije u pesmi, veličaću Ga u hvali.
Psa 69:31  To je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima.
Psa 69:32  Videće ništi i radovaće se. Koji tražite Boga, oživeće srce vaše.
Psa 69:33  Jer Bog čuje uboge, i sužanja svojih ne ogluša se.
Psa 69:34  Neka Ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče!
Psa 69:35  Jer će Bog spasti Sion, sazidaće gradove Judine; i ljudi će se onde naseliti i naslediće ga.
Psa 69:36  I nasleđe će se sluga Njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime Njegovo nastavaće na njemu.


70. Psalam

Psa 70:1  Bože, pohitaj da me izbaviš, Gospode, da mi pomogneš!
Psa 70:2  Nek se postide i posrame koji traže dušu moju! Nek odstupe natrag, i osramote se koji mi zlo žele!
Psa 70:3  Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore: Ha! Ha!
Psa 70:4  Nek se teše i vesele Tobom koji traže Tebe, i koji ljube spasenje Tvoje, neka jednako govore: Velik je Bog!
Psa 70:5  A ja sam ništ i ubog, Bože, pohitaj k meni! Ti si pomoć moja i Izbavitelj moj, Gospode, ne časi!


71. Psalam

Psa 71:1  U Tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom večnom.
Psa 71:2  Pravdom svojom izbavi me, i oprosti me, prigni k meni uho svoje i pomozi mi.
Psa 71:3  Budi mi grad gde bih svagda dolazio da živim, uredi spasenje moje; jer si Ti grad moj i krepost moja.
Psa 71:4  Bože moj! Uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove.
Psa 71:5  Jer si Ti nadanje moje, Gospod je Gospod pouzdanje moje od mladosti moje.
Psa 71:6  Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje Ti si branič moj; Tobom se hvalim svagda.
Psa 71:7  Čudo sam mnogima, a Ti si utočište moje jako.
Psa 71:8  Usta su moja puna hvale Tvoje, slave Tvoje svaki dan.
Psa 71:9  Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti.
Psa 71:10  Jer neprijatelji moji misle o meni, i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se,
Psa 71:11  Govoreći: Bog ga je ostavio, poterajte i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti.
Psa 71:12  Bože! Ne budi daleko od mene; Bože moj! Pohitaj mi u pomoć.
Psa 71:13  Nek se postide i poginu protivnici duše moje; neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla!
Psa 71:14  A ja ću se svagda uzdati, i ponavljaću hvale Tebi.
Psa 71:15  Usta će moja kazivati pravdu Tvoju, svaki dan dobročinstva Tvoja, jer im ne znam broja.
Psa 71:16  Ući ću u sili Gospoda Gospoda, i slaviću samo Tvoju pravdu.
Psa 71:17  Bože! Ti si me učio od mladosti, i do danas kazujem čudesa Tvoja.
Psa 71:18  Ni u starosti i kad osedeh nemoj me ostaviti, Bože, eda bih kazivao mišicu Tvoju nasleđu, svoj omladini silu Tvoju,
Psa 71:19  Pravda je Tvoja, Bože, do najviše visine; u velikim delima, koja si učinio, Bože, ko je kao Ti?
Psa 71:20  Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio.
Psa 71:21  Mnogo si me puta podizao i ponavljao utehe.
Psa 71:22  I ja Te hvalim uz psaltir, Tvoju vernost, Bože moj; udaram Ti u gusle, Sveče Izrailjev!
Psa 71:23  Raduju se usta moja kad pevam Tebi, i duša moja, koju si izbavio.
Psa 71:24  I jezik moj svaki dan kazuje pravdu Tvoju; jer su postiđeni i posramljeni oni koji mi traže zla.


72. Psalam

Psa 72:1  Bože, daj caru sud svoj, i pravdu svoju sinu carevom:
Psa 72:2  On će suditi narodu Tvom po pravdi, i nevoljnicima Tvojim po pravici.
Psa 72:3  Rodiće narodu gore mirom, i humovi pravdom.
Psa 72:4  On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega, i nasilnika će oboriti,
Psa 72:5  Bojaće se Tebe dok je sunca i meseca, od kolena do kolena.
Psa 72:6  Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju.
Psa 72:7  Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče meseca.
Psa 72:8  Vladaće od mora do mora, i od reke do krajeva zemaljskih.
Psa 72:9  Pred njim će popadati divljaci, i neprijatelji njegovi prah će lizati.
Psa 72:10  Carevi tarsiski i ostrvljani doneće dare, carevi šavski i savski daće danak.
Psa 72:11  Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni.
Psa 72:12  Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika.
Psa 72:13  Biće milostiv ništem i ubogom, i duše će jadnima spasti.
Psa 72:14  Od prevare i nasilja iskupiće duše njihove, i skupa će biti krv njihova pred očima njegovim.
Psa 72:15  Oni će dobro živeti, i doneće mu zlato iz Šave; i svagda će se moliti za njega, i svaki će ga dan blagosiljati.
Psa 72:16  Biće pšenice na zemlji izobila; po vrhovima gorskim lelujaće se klasje njeno kao livanska šuma, i po gradovima cvetaće ljudi kao trava na zemlji.
Psa 72:17  Ime će njegovo biti uvek; dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagosloviće se u njemu, svi će ga narodi zvati blaženim.
Psa 72:18  Blagosloven Gospod Bog, Bog Izrailjev, koji jedan čini čudesa!
Psa 72:19  I blagosloveno slavno ime Njegovo uvek! Slave Njegove napuniće se sva zemlja. Aman i amin.
Psa 72:20  Svršiše se molitve Davida, sina Jesejevog.


73. Psalam

Psa 73:1  Ta dobar je Bog Izrailju, onima koji su čista srca.
Psa 73:2  A noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja,
Psa 73:3  Jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive.
Psa 73:4  Jer ne znaju za nevolju do same smrti, i telo je njihovo pretilo.
Psa 73:5  Na poslovima čovečijim nema ih, i ne muče se s drugim ljudima.
Psa 73:6  Toga radi optočeni su oholoću kao ogrlicom, i obučeni u obest kao u stajaće ruho.
Psa 73:7  Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape.
Psa 73:8  Podsmevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore.
Psa 73:9  Usta svoja dižu u nebo, i zemlju prolazi jezik njihov.
Psa 73:10  I zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegovog, i piju vodu iz punog izvora.
Psa 73:11  I govore: Kako će razabrati Bog? Zar Višnji zna?
Psa 73:12  Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svetu umnožavaju bogatstvo.
Psa 73:13  Zar, dakle, uzalud čistim srce svoje, i umivam bezazlenošću ruke svoje,
Psa 73:14  Dopadam rana svaki dan, i muke svako jutro?
Psa 73:15  Kad bih kazao: Govoriću kao i oni, izneverio bih rod sinova Tvojih.
Psa 73:16  I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumeo; ali to beše teško u očima mojim.
Psa 73:17  Dok najposle ne uđoh u svetinju Božiju, i doznah kraj njihov.
Psa 73:18  Ta na klizavom mestu postavio si ih, i bacaš ih u propast!
Psa 73:19  Kako začas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote!
Psa 73:20  Kao san, kad se čovek probudi, tako probudivši ih, Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu.
Psa 73:21  Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi,
Psa 73:22  Tada bejah neznalica i ne razumevah; kao živinče bijah pred Tobom.
Psa 73:23  Ali sam svagda kod Tebe, Ti me držiš za desnu ruku.
Psa 73:24  Po svojoj volji vodiš me, i posle ćeš me odvesti u slavu.
Psa 73:25  Koga imam na nebu? I s Tobom ništa neću na zemlji.
Psa 73:26  Čezne za Tobom telo moje i srce moje; Bog je grad srca mog i deo moj doveka.
Psa 73:27  Jer evo koji odstupiše od Tebe, ginu; Ti istrebljavaš svakog koji čini preljubu ostavljajući Tebe.
Psa 73:28  A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje, i kazivaću sva čudesa Tvoja.


74. Psalam

Psa 74:1  Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo; dimi se gnev Tvoj na ovce paše Tvoje?
Psa 74:2  Opomeni se sabora svog, koji si stekao od starine, iskupio sebi u naslednu državu, gore Siona, na kojoj si se naselio.
Psa 74:3  Podigni stope svoje na stare razvaline: sve je razrušio neprijatelj u svetinji.
Psa 74:4  Riču neprijatelji Tvoji na mestu sabora Tvojih, svoje običaje postavljaju mesto naših običaja.
Psa 74:5  Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sekiru na spletene grane u drveta.
Psa 74:6  Sve u njemu što je rezano razbiše sekirama i bradvama.
Psa 74:7  Ognjem sažegoše svetinju Tvoju; na zemlju obalivši oskvrniše stan imena Tvog.
Psa 74:8  Rekoše u srcu svom: Potrimo ih sasvim. Popališe sva mesta sabora Božijih na zemlji.
Psa 74:9  Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka, i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati.
Psa 74:10  Dokle će se, Bože, rugati nasilnik? Hoće li doveka protivnik prkositi imenu Tvom?
Psa 74:11  Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju? Pruži iz nedara svojih, i istrebi ih.
Psa 74:12  Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje posred zemlje!
Psa 74:13  Ti si silom svojom raskinuo more, i satro glave vodenim nakazama.
Psa 74:14  Ti si razmrskao glavu krokodilu, dao ga onima koji žive u pustinji da ga jedu.
Psa 74:15  Ti si otvorio izvore i potoke, Ti si isušio reke koje ne presišu.
Psa 74:16  Tvoj je dan i Tvoja je noć, Ti si postavio zvezde i sunce.
Psa 74:17  Ti si utvrdio sve krajeve zemaljske, leto i zimu Ti si uredio.
Psa 74:18  Opomeni se toga, neprijatelj se ruga Gospodu, i narod bezumni ne mari za ime Tvoje.
Psa 74:19  Ne daj zverima dušu grlice svoje, nemoj zaboraviti stado stradalaca svojih zasvagda.
Psa 74:20  Pogledaj na zavet; jer su sve pećine zemaljske pune stanova bezakonja.
Psa 74:21  Nevoljnik nek se ne vrati sramotan, ništi i ubogi neka hvale ime Tvoje.
Psa 74:22  Ustani, Bože, brani stvar svoju, opomeni se kako Ti se bezumnik ruga svaki dan!
Psa 74:23  Ne zaboravi obesti neprijatelja svojih, vike, koju jednako dižu protivnici Tvoji!


75. Psalam

Psa 75:1  Hvalimo Te, Bože, hvalimo; blizu je ime Tvoje. Za Tebe kazuju čudesa Tvoja.
Psa 75:2  "Kad vidim da je vreme, sudiću pravo.
Psa 75:3  Njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja utvrđujem stupove njene."
Psa 75:4  Kažem hvališama: Ne hvalite se, i bezakonicima: Ne dižite rog.
Psa 75:5  Ne dižite u vis rog svoj, ne govorite tvrdoglavo.
Psa 75:6  Jer uzvišavanje ne dolazi ni od istoka ni od zapada ni od pustinje;
Psa 75:7  Nego je Bog sudija, jednog ponižuje a drugog uzvišuje.
Psa 75:8  Jer je čaša u ruci Gospodu, vino vri, natočio je punu, i razdaje iz nje. I talog će njen progutati, ispiće svi bezbožnici na zemlji.
Psa 75:9  A ja ću kazivati doveka, pevaću Bogu Jakovljevom.
Psa 75:10  "Sve ću rogove bezbožnicima polomiti, a rogovi pravednikovi uzvisiće se."


76. Psalam

Psa 76:1  Zna se u Judeji za Boga, u Izrailja je veliko ime Njegovo.
Psa 76:2  U Salimu je stan Njegov i naselje Njegovo na Sionu.
Psa 76:3  Onde je polomio krilate strele luku, štit i mač i rat.
Psa 76:4  Ti si svetao; divniji od gora hajdučkih.
Psa 76:5  Koji su junačkog srca postaše plen, zaspaše snom svojim, i junaci ne nađoše ruku svojih.
Psa 76:6  Od pretnje Tvoje, Bože Jakovljev, dremlju kola i konj.
Psa 76:7  Ti si strašan, i ko će se održati pred licem Tvojim kad se razgneviš?
Psa 76:8  S neba javljaš sud; zemlja se prepada i ćuti,
Psa 76:9  Kad Bog ustaje na sud, da pomogne svima koji stradaju na zemlji.
Psa 76:10  I gnev ljudski obraća se u slavu Tebi, kad se jednom opašeš gnevom.
Psa 76:11  Polažite i izvršujte zavete Gospodu Bogu svom; svi koji ste oko Njega, nosite dare Strašnome.
Psa 76:12  On ukroćava duh knezovima, On je strašan carevima zemaljskim.


77. Psalam

Psa 77:1  Glas moj ide k Bogu, i ja prizivam Njega; glas moj ide k Bogu, i On će me uslišiti.
Psa 77:2  U dan tuge svoje tražih Gospoda; noću je ruka moja podignuta, i ne spušta se; duša moja neće da se uteši.
Psa 77:3  Pominjem Boga, i uzdišem; razmišljam, i trne duh moj.
Psa 77:4  Držim oči svoje da su budne; klonuo sam, i ne mogu govoriti.
Psa 77:5  Prebrajam stare dane i godine od vekova.
Psa 77:6  Opominjem se pesama svojih noću; razgovaram se sa srcem svojim, i ispitujem duh svoj:
Psa 77:7  "Zar će se doveka gneviti na nas Gospod, i neće više ljubiti?
Psa 77:8  Zar je zasvagda prestala milost Njegova, i reč se prekinula od kolena na koleno?
Psa 77:9  Zar je zaboravio milostiv biti i u gnevu zatvorio milosrđe svoje?"
Psa 77:10  I rekoh: Žalosna je za mene ova promena desnice Višnjega.
Psa 77:11  Pamtim dela Gospodnja; pamtim pređašnje čudo Tvoje.
Psa 77:12  Mislio sam o svim delima Tvojim, razmišljao o radnji Tvojoj;
Psa 77:13  Bože! Put je Tvoj svet; koji je Bog tako velik kao Bog naš?
Psa 77:14  Ti si Bog, koji si činio čudesa, pokazivao silu svoju među narodima;
Psa 77:15  Mišicom si odbranio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josifove.
Psa 77:16  Videše Te vode, Bože, videše Te vode, i ustreptaše, i bezdane se zadrmaše.
Psa 77:17  Iz oblaka lijaše voda, oblaci davahu glas, i strele Tvoje lećahu.
Psa 77:18  Grmljahu gromovi Tvoji po nebu; munje Tvoje sevahu po vasiljenoj, zemlja se tresaše i njihaše.
Psa 77:19  Po moru beše put Tvoj, i staze Tvoje po velikoj vodi, i trag Tvoj ne poznavaše se.
Psa 77:20  Vodio si narod svoj kao ovce rukom Mojsijevom i Aronovom.

...


Last edited by Admin on 2013-12-01, 01:38; edited 2 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

http://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Re: 19. Psalmi

Post by Admin on 2012-07-07, 15:53

...

78. Psalam

Psa 78:1  Čuj, narode moj, nauk moj, prigni uho svoje k rečima usta mojih.
Psa 78:2  Otvaram za priču usta svoja, kazaću stare pripovetke.
Psa 78:3  Šta slušasmo i doznasmo, i što nam kazivaše oci naši,
Psa 78:4  Nećemo zatajiti od dece njihove, naraštaju poznom javićemo slavu Gospodnju i silu Njegovu i čudesa koja je učinio.
Psa 78:5  Svedočanstvo podiže u Jakovu, i u Izrailju postavi zakon, koji dade ocima našim da ga predadu deci svojoj;
Psa 78:6  Da bi znao potonji naraštaj, deca koja će se roditi, pa i oni da bi kazivali svojoj deci.
Psa 78:7  Da polažu na Boga nadanje svoje, i ne zaboravljaju dela Božijih, i zapovesti Njegove da drže;
Psa 78:8  I da ne budu kao oci njihovi, rod nevaljao i uporan, rod koji ne beše čvrst srcem svojim, niti veran Bogu duhom svojim.
Psa 78:9  Sinovi Jefremovi naoružani, koji streljaju iz luka, vratiše se natrag, kad beše boj.
Psa 78:10  Ne sačuvaše zavet Božji, i po zakonu Njegovom ne hteše hoditi.
Psa 78:11  Zaboraviše dela Njegova, i čudesa, koja im je pokazao,
Psa 78:12  Kako pred očima njihovim učini čudesa u zemlji misirskoj, na polju Soanu;
Psa 78:13  Razdvoji more, i provede ih, od vode načini zid;
Psa 78:14  I vodi ih danju oblakom, i svu noć svetlim ognjem;
Psa 78:15  Raskida stene u pustinji, i poji ih kao iz velike bezdane;
Psa 78:16  Izvodi potoke iz kamena, i vodi vodu rekama.
Psa 78:17  Ali oni još jednako grešiše Njemu, i gneviše Višnjeg u pustinji.
Psa 78:18  I kušaše Boga u srcu svom, ištući jela po volji svojoj,
Psa 78:19  I vikaše na Boga, i rekoše: "Može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji?"
Psa 78:20  Evo! On udari u kamen, i poteče voda, i reke ustadoše; može li i hleba dati? Hoće li i mesa postaviti narodu svom?
Psa 78:21  Gospod ču i razljuti se, i oganj se razgore na Jakova, i gnev se podiže na Izrailja.
Psa 78:22  Jer ne verovaše Bogu i ne uzdaše se u pomoć Njegovu.
Psa 78:23  Tada zapovedi oblacima odozgo, i otvori vrata nebeska,
Psa 78:24  I pusti, te im podažde mana za jelo, i hleb nebeski dade im.
Psa 78:25  Hleb anđeoski jeđaše čovek; posla im jela do sitosti.
Psa 78:26  Pusti nebom ustoku, i navede silom svojom jug;
Psa 78:27  I kao prahom zasu ih mesom, i kao peskom morskim pticama krilatim;
Psa 78:28  Pobaca ih sred logora njihovog, oko šatora njihovih.
Psa 78:29  I najedoše se i dade im šta su želeli.
Psa 78:30  Ali ih još i ne prođe želja, još beše jelo u ustima njihovim,
Psa 78:31  Gnev se Božji podiže na njih i pomori najjače među njima, i mladiće u Izrailju pobi.
Psa 78:32  Preko svega toga još grešiše, i ne verovaše čudesima Njegovim.
Psa 78:33  I pusti, te dani njihovi prolaziše uzalud, i godine njihove u strahu.
Psa 78:34  Kad ih ubijaše, onda pritecahu k Njemu, i obraćahu se i iskahu Boga;
Psa 78:35  I pominjahu da je Bog odbrana njihova, i Višnji Izbavitelj njihov.
Psa 78:36  Laskahu Mu ustima svojim, i jezikom svojim lagahu Mu.
Psa 78:37  A srce njihovo ne beše Njemu verno, i ne behu tvrdi u zavetu Njegovom.
Psa 78:38  Ali On beše milostiv, i pokrivaše greh, i ne pomori ih, često zaustavljaše gnev svoj, i ne podizaše sve jarosti svoje.
Psa 78:39  Opominjaše se da su telo, vetar, koji prolazi i ne vraća se.
Psa 78:40  Koliko Ga puta rasrdiše u pustinji, i uvrediše u zemlji gde se ne živi!
Psa 78:41  Sve nanovo kušaše Boga, i Sveca Izrailjevog dražiše.
Psa 78:42  Ne sećaše se ruke Njegove i dana, u koji ih izbavi iz nevolje,
Psa 78:43  U koji učini u Misiru znake svoje i čudesa svoja na polju Soanu;
Psa 78:44  I provrže u krv reke njihove i potoke njihove, da ne mogoše piti.
Psa 78:45  Posla na njih bubine da ih kolju, i žabe da ih more.
Psa 78:46  Letinu njihovu dade crvu, i muku njihovu skakavcima.
Psa 78:47  Vinograde njihove pobi gradom, i smokve njihove slanom.
Psa 78:48  Gradu predade stoku njihovu, i stada njihova munji.
Psa 78:49  Posla na njih ognjeni gnev svoj, jarost, srdnju i mržnju, četu zlih anđela.
Psa 78:50  Ravni stazu gnevu svom, ne čuva duše njihove od smrti, i život njihov predade pomoru.
Psa 78:51  Pobi sve prvence u Misiru, prvi porod po kolibama Hamovim.
Psa 78:52  I povede narod svoj kao ovce, i vodi ih kao stado preko pustinje.
Psa 78:53  Vodi ih pouzdano, i oni se ne bojaše, a neprijatelje njihove zatrpa more.
Psa 78:54  I dovede ih na mesto svetinje svoje, na ovu goru, koju zadobi desnica Njegova.
Psa 78:55  Odagna ispred lica njihovog narode; žrebom razdeli njihovo dostojanje, i po šatorima njihovim naseli kolena Izrailjeva.
Psa 78:56  Ali oni kušaše i srdiše Boga Višnjeg i uredbe Njegove ne sačuvaše.
Psa 78:57  Odustaše i odvrgoše se, kao i oci njihovi, slagaše kao rđav luk.
Psa 78:58  Uvrediše Ga visinama svojim, i idolima svojim razdražiše Ga.
Psa 78:59  Bog ču i razgnevi se i rasrdi se na Izrailja veoma.
Psa 78:60  Ostavi naselje svoje u Silomu, šator, u kome življaše s ljudima.
Psa 78:61  I opravi u ropstvo slavu svoju i krasotu svoju u ruke neprijateljeve.
Psa 78:62  I predade maču narod svoj, i na dostojanje svoje zaplamte se.
Psa 78:63  Mladiće njegove jede oganj, i devojkama njegovim ne pevaše svatovskih pesama;
Psa 78:64  Sveštenici njegovi padaše od mača, i udovice njegove ne plakaše.
Psa 78:65  Najposle, kao iza sna probudi se Gospod, prenu se kao junak kad se napije vina.
Psa 78:66  I pobi neprijatelje svoje s leđa, večnoj sramoti predade ih.
Psa 78:67  I ne hte šator Josifov, i koleno Jefremovo ne izabra.
Psa 78:68  Nego izabra koleno Judino, goru Sion, koja Mu omile.
Psa 78:69  I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove, i kao zemlju utvrdi je doveka.
Psa 78:70  I izabra Davida, slugu svog, i uze ga od torova ovčijih,
Psa 78:71  I od dojilica dovede ga da pase narod Njegov, Jakova, i nasledstvo Njegovo, Izrailja.
Psa 78:72  I on ih pase čistim srcem, i vodi ih mudrim rukama.


79. Psalam

Psa 79:1  Bože! Neznabošci dođoše u dostojanje Tvoje; oskvrniše svetu crkvu Tvoju, Jerusalim pretvoriše u zidine.
Psa 79:2  Truplje sluga Tvojih dadoše pticama nebeskim da ih jedu, tela svetaca Tvojih zverima zemaljskim.
Psa 79:3  Proliše krv njihovu kao vodu oko Jerusalima, i ne beše ko da pogrebe.
Psa 79:4  Postadosmo podsmeh u suseda svojih, rugaju nam se i sramote nas koji su oko nas.
Psa 79:5  Dokle ćeš se, Gospode, jednako gneviti, jarost Tvoja goreti kao oganj?
Psa 79:6  Izlij gnev svoj na narode koji Te ne znaju, i na carstva koja ne prizivaju Tvoje ime.
Psa 79:7  Jer izjedoše Jakova, i naselje njegovo opusteše.
Psa 79:8  Ne pominji pređašnja bezakonja naša, već pohitaj da nas presreteš milosrđem svojim, jer smo veoma ološali.
Psa 79:9  Pomozi nam, Bože, Spasitelju naš, radi slave imena svog, izbavi nas i očisti od greha naših radi imena svog.
Psa 79:10  Zašto da govore neznabošci: Gde je Bog njihov? Neka se pokaže pred očima našim osveta nad neznabošcima za prolitu krv sluga Tvojih!
Psa 79:11  Neka izađu pred lice Tvoje uzdasi sužanjski, silom mišice svoje sačuvaj namenjene smrti.
Psa 79:12  Sedminom vrati u nedra susedima našim ruženje, kojim Te ružiše, Gospode!
Psa 79:13  A mi, narod Tvoj i ovce paše Tvoje, doveka ćemo Tebe slaviti i od kolena na koleno kazivati hvalu Tvoju.


80. Psalam

Psa 80:1  Pastire Izrailjev, čuj! Koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sediš na heruvimima, javi se!
Psa 80:2  Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krepost svoju, i hodi da nam pomogneš.
Psa 80:3  Bože! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo!
Psa 80:4  Gospode, Bože nad vojskama! Dokle ćeš se gneviti kad Te moli narod Tvoj?
Psa 80:5  Hraniš ih hlebom suznim, i pojiš ih suzama trostrukom merom.
Psa 80:6  Učinio si da se oko nas svađaju susedi naši, i neprijatelji se naši smeju među sobom.
Psa 80:7  Bože nad vojskama! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje da se spasemo!
Psa 80:8  Iz Misira si preneo čokot, izagnao narode, i posadio ga.
Psa 80:9  Okrčio si za nj, i on pusti žile, i zauze svu zemlju.
Psa 80:10  Gore se pokriše njegovim senom, i loze su mu kao kedri Božiji.
Psa 80:11  Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do reke.
Psa 80:12  Zašto si mu razvalio ogradu, da ga kida ko god prođe?
Psa 80:13  Gorski vepar podgriza ga, i poljska zver jede ga.
Psa 80:14  Bože nad vojskama! Obrati se, pogledaj s neba i vidi, i obiđi vinograd ovaj,
Psa 80:15  Sad ovaj, koji je posadila desnica Tvoja, i sina kog si ukrepio sebi!
Psa 80:16  Popaljen je ognjem, isečen, od strašnog pogleda Tvog propade.
Psa 80:17  Neka bude ruka Tvoja nad čovekom desnice Tvoje, nad sinom čovečijim kog si utvrdio sebi!
Psa 80:18  I nećemo odstupiti od Tebe, oživi nas, i ime Tvoje prizivaćemo.
Psa 80:19  Gospode, Bože nad vojskama! Povrati nas, neka zasja lice Tvoje, da se spasemo!


81. Psalam

Psa 81:1  Radujte se Bogu, koji nam daje krepost; poklikujte Bogu Jakovljevom.
Psa 81:2  Podignite pesme, dajte bubanj, slatke gusle sa psaltirom.
Psa 81:3  Trubite o meni u trubu, o uštapu radi praznika našeg.
Psa 81:4  Jer je takav zakon u Izrailja, naredba od Boga Jakovljevog.
Psa 81:5  Za svedočanstvo postavi Josifu ovo, kad iđaše na zemlju misirsku. Jezik, kog ne znah, čuh!
Psa 81:6  "Uklonio sam ramena njegova od bremena, ruke njegove oprostiše se kotarica.
Psa 81:7  U nevolji si me zazvao, i izbavih te, usliših te usred groma, na vodi Merivi iskušah te.
Psa 81:8  Slušaj, narode moj, i zasvedočiću ti, Izrailju, o kad bi me poslušao:
Psa 81:9  Da ne bude u tebe tuđeg boga, i bogu stranom nemoj se klanjati.
Psa 81:10  Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske; otvori usta svoja, i ja ću ih napuniti.
Psa 81:11  Ali ne posluša narod moj glas moj, Izrailj ne mari za me.
Psa 81:12  I ja ih pustih na volju srca njihova, neka hode po svojim mislima.
Psa 81:13  O kad bi narod moj slušao mene, i sinovi Izrailjevi hodili putevima mojim!
Psa 81:14  Brzo bih pokorio neprijatelje njihove, i na protivnike njihove digao bih ruku svoju;
Psa 81:15  Koji mrze na Gospoda, bili bi im pokorni, i dobri dani njihovi bili bi doveka;
Psa 81:16  Najboljom bi pšenicom hranio njih, i medom bih iz kamena sitio ih."


82. Psalam

Psa 82:1  Bog stade na saboru Božijem, usred bogova izreče sud:
Psa 82:2  "Dokle ćete suditi nepravo, i bezbožnicima gledati ko je ko?
Psa 82:3  Sudite ubogome i siroti, onog koga gone i ništega pravdajte.
Psa 82:4  Izbavljajte ubogoga i ništega, iz ruke bezbožničke otimajte.
Psa 82:5  Ne poznaše, niti razumeše, hode po tami; zadrmaše se zemlji svi temelji.
Psa 82:6  Rekoh: Bogovi ste, i sinovi Višnjeg svi.
Psa 82:7  Ali ćete kao ljudi pomreti, i kao svaki knez pašćete."
Psa 82:8  Ustani, Bože, sudi zemlji; jer su Tvoji po nasledstvu svi narodi.


83. Psalam

Psa 83:1  Bože! Nemoj zamuknuti, nemoj ćutati, niti počivaj, Bože!
Psa 83:2  Jer evo neprijatelji Tvoji uzavreše, i koji Te nenavide, podigoše glavu.
Psa 83:3  Po narod Tvoj zlo naumiše, i dogovaraju se na izabrane Tvoje.
Psa 83:4  Rekoše: Hodite da ih istrebimo između naroda da se više ne spominje ime Izrailjevo.
Psa 83:5  Složno pristaše i suprot Tebi veru uhvatiše:
Psa 83:6  Naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni,
Psa 83:7  Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima;
Psa 83:8  I Asur udruže se s njima; postadoše mišica sinovima Lotovim.
Psa 83:9  Učini im onako kao Madijanu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu.
Psa 83:10  Koji su istrebljeni u Aendoru, nagnojiše sobom zemlju.
Psa 83:11  Uradi s njima, s knezovima njihovim, kao s Orivom i Zivom, i sa svima glavarima njihovim kao sa Zevejem i Salmanom.
Psa 83:12  Jer govore: Osvojimo naselja Božija.
Psa 83:13  Bože moj! Zapovedi neka budu kao prah, kao pesak pred vetrom.
Psa 83:14  Kao što oganj sažiže šumu, i kao plamen što zapaljuje gore,
Psa 83:15  Tako ih pognaj burom svojom i vihorom svojim smeti ih.
Psa 83:16  Pokrij lice njihovo sramotom, da bi tražili ime Tvoje, Gospode!
Psa 83:17  Neka se stide i srame doveka, neka se smetu i izginu!
Psa 83:18  I neka znaju da si Ti, kome je ime Gospod, jedini najviši nad svom zemljom.


84. Psalam

Psa 84:1  Kako su mili stanovi Tvoji, Gospode nad silama!
Psa 84:2  Gine duša moja želeći u dvore Gospodnje; srce moje i telo moje otima se k Bogu Živom.
Psa 84:3  I ptica nahodi kuću, i lastavica gnezdo sebi gde leže ptiće svoje, kod oltara Tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj!
Psa 84:4  Blago onima koji žive u domu Tvom! Oni Te hvale bez prestanka.
Psa 84:5  Blago onima kojima je sila u Tebi, i kojima su u srcu putevi Tvoji!
Psa 84:6  Idući dolinom plačevnom, pretvaraju je u izvore, i dažd je odeva blagoslovima.
Psa 84:7  Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu.
Psa 84:8  Gospode, Bože nad silama! Usliši molitvu moju, Bože Jakovljev!
Psa 84:9  Bože, braniču naš! Sagni se i vidi lice pomazanika svog!
Psa 84:10  Jer je bolje jedan dan u dvorima Tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijeg nego živeti u šatorima bezbožničkim.
Psa 84:11  Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne uskraćuje nijednog dobra.
Psa 84:12  Gospode nad silama! Blago čoveku, koji se u Te uzda!


85. Psalam

Psa 85:1  Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo.
Psa 85:2  Oprostio si nepravdu narodu svom, pokrio si sve grehe njegove.
Psa 85:3  Zaustavio si svu jarost svoju, ublažio žestinu gneva svog.
Psa 85:4  Povrati nas Bože, Spasitelju naš, prekini srdnju svoju na nas.
Psa 85:5  Zar ćeš se doveka gneviti na nas, i protegnuti gnev svoj od kolena na koleno?
Psa 85:6  Zar se nećeš povratiti i oživeti nas, da bi se narod Tvoj radovao o Tebi?
Psa 85:7  Pokaži nam, Gospode, milost svoju, i pomoć svoju daj nam.
Psa 85:8  Da poslušam šta govori Gospod Bog. On izriče mir narodu svom i svecima svojim, i onima koji se obraćaju srcem k Njemu.
Psa 85:9  Da, blizu je onih koji Ga se boje pomoć Njegova, da bi naselio slavu u zemlji našoj!
Psa 85:10  Milost i istina srešće se, pravda i mir poljubiće se.
Psa 85:11  Istina će niknuti iz zemlje i pravda će s neba proniknuti.
Psa 85:12  I Gospod će dati dobro, i zemlja naša daće plod svoj.
Psa 85:13  Pravda će pred Njim ići, i postaviće na put stope svoje.


86. Psalam

Psa 86:1  Prigni, Gospode! Uho svoje i usliši me, jer sam nevoljan i ništ.
Psa 86:2  Sačuvaj dušu moju, jer sam Tvoj poklonik. Spasi slugu svog, Bože moj, koji se u Te uzda.
Psa 86:3  Smiluj se na me, Gospode, jer k Tebi vičem sav dan.
Psa 86:4  Oveseli dušu sluge svog, jer k Tebi, Gospode, podižem dušu svoju.
Psa 86:5  Jer si Ti, Gospode, dobar i milosrdan i veoma milostiv svima koji Te prizivaju.
Psa 86:6  Čuj, Gospode, molitvu moju, i slušaj glas moljenja mog.
Psa 86:7  U dan tuge svoje prizivam Te, jer ćeš me uslišiti.
Psa 86:8  Nema među bogovima takvog kakav si Ti, Gospode, i nema dela takvih kakva su Tvoja.
Psa 86:9  Svi narodi, koje si stvorio, doći će i pokloniti se pred Tobom, Gospode, i slaviti ime Tvoje.
Psa 86:10  Jer si Ti velik i tvoriš čudesa; Ti si jedan Bog.
Psa 86:11  Pokaži mi, Gospode, put svoj, i ići ću u istini Tvojoj; učini neka se mili srcu mom bojati se imena Tvog.
Psa 86:12  Slaviću Te, Gospode Bože moj, svim srcem svojim, i poštovaću ime Tvoje doveka.
Psa 86:13  Jer je milost Tvoja velika nada mnom, i izvadio si dušu moju iz pakla najdubljeg.
Psa 86:14  Bože, oholice ustaše na mene, i gomila nasilnika traži dušu moju, i nemaju Tebe pred sobom.
Psa 86:15  Ali Ti, Gospode, Bože milostivi i blagi, strpljivi i bogati dobrotom i istinom,
Psa 86:16  Pogledaj na me i smiluj mi se, daj silu svoju sluzi svom, i pomozi sinu sluškinje svoje;
Psa 86:17  Učini sa mnom čudo dobrote. Neka vide koji me nenavide, i postide se, što si mi, Gospode, pomogao i utešio me.


87. Psalam

Psa 87:1  Šta je sam osnovao na gorama svetim,
Psa 87:2  Vrata sionska ljubi Gospod više svih stanova Jakovljevih,
Psa 87:3  Slavno kazuju za Tebe, grade Božji!
Psa 87:4  "Među one, koji me znaju, brojaću Misir i Vavilon. Gle i Filisteji i Tir s etiopskom onde su se rodili."
Psa 87:5  O Sionu će se govoriti: Taj se i taj rodio u njemu; sam Višnji utvrđuje ga.
Psa 87:6  Gospod će u prepisu naroda zavikati: Ovaj se rodio u njemu.
Psa 87:7  I koji pevaju i vesele se, svi su izvori moji u Tebi.


88. Psalam

Psa 88:1  Gospode Bože, Spasitelju moj, danju vičem i noću pred Tobom.
Psa 88:2  Nek izađe preda Te molitva moja, prigni uho svoje k jauku mom;
Psa 88:3  Jer je duša moja puna jada, i život se moj primače paklu.
Psa 88:4  Izjednačih se s onima koji u grob odlaze, postadoh kao čovek bez sile,
Psa 88:5  Kao među mrtve bačen, kao ubijeni, koji leže u grobu, kojih se više ne sećaš, i koji su od ruke Tvoje daleko.
Psa 88:6  Metnuo si me u jamu najdonju, u tamu, u bezdanu.
Psa 88:7  Oteža mi gnev Tvoj, i svima valima svojim udaraš me.
Psa 88:8  Udaljio si od mene poznanike moje, njima si me omrazio; zatvoren sam, i ne mogu izaći.
Psa 88:9  Oko moje usahnu od jada, vičem Te, Gospode, sav dan, pružam k Tebi ruke svoje.
Psa 88:10  Eda li ćeš na mrtvima činiti čudesa? Ili će mrtvi ustati i Tebe slaviti?
Psa 88:11  Eda li će se u grobu pripovedati milost Tvoja, i istina Tvoja u truljenju?
Psa 88:12  Eda li će u tami poznati čudesa Tvoja, i pravdu Tvoju gde se sve zaboravlja?
Psa 88:13  Ali ja, Gospode, k Tebi vičem, i jutrom molitva moja sreta Te.
Psa 88:14  Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju, i odvraćaš lice svoje od mene?
Psa 88:15  Mučim se i izdišem od udaraca, podnosim strahote Tvoje, bez nadanja sam.
Psa 88:16  Gnev Tvoj stiže me, strahote Tvoje razdiru me.
Psa 88:17  Opteču me svaki dan kao voda, stežu me odsvuda.
Psa 88:18  Udaljio si od mene druga i prijatelja; poznanici moji sakrili su se u mrak.


89. Psalam

Psa 89:1  Milosti ću Gospodnje pevati uvek, od kolena na koleno javljaću istinu Tvoju ustima svojim.
Psa 89:2  Jer znam da je zavavek osnovana milost, i na nebesima da si utvrdio istinu svoju, rekavši:
Psa 89:3  "Učinih zavet s izbranim svojim, zakleh se Davidu, sluzi svom:
Psa 89:4  Doveka ću utvrđivati seme tvoje i presto tvoj uređivati od kolena do kolena."
Psa 89:5  Nebo kazuje čudesa Tvoja, Gospode, i istinu Tvoju sabor svetih.
Psa 89:6  Jer ko je nad oblacima ravan Gospodu? Ko će se izjednačiti s Gospodom među sinovima Božijim?
Psa 89:7  Bogu se valja klanjati na saboru svetih, strašniji je od svih koji su oko Njega.
Psa 89:8  Gospode, Bože nad vojskama! Ko je silan kao Ti, Bože? I istina je Tvoja oko Tebe.
Psa 89:9  Ti vladaš nad silom morskom; kad podigne vale svoje, Ti ih ukroćavaš.
Psa 89:10  Ti si oborio oholi Misir kao ranjenika, krepkom mišicom svojom rasejao si neprijatelje svoje.
Psa 89:11  Tvoje je nebo i Tvoja je zemlja; Ti si sazdao vasiljenu i šta je god u njoj.
Psa 89:12  Sever i jug Ti si stvorio, Tavor i Ermon o Tvom se imenu raduje.
Psa 89:13  Tvoja je mišica krepka, silna je ruka Tvoja, i visoka desnica Tvoja.
Psa 89:14  Blagost je i pravda podnožje prestolu Tvom, milost i istina ide pred licem Tvojim.
Psa 89:15  Blago narodu koji zna trubnu poklič! Gospode! U svetlosti lica Tvog oni hode;
Psa 89:16  Imenom se Tvojim raduju sav dan, i pravdom Tvojom uzvišuju se.
Psa 89:17  Jer si Ti krasota sile njihove, i po milosti Tvojoj uzvišuje se rog naš.
Psa 89:18  Jer je od Gospoda odbrana naša, i od Svetog Izrailjevog car naš.
Psa 89:19  Tada si govorio u utvari vernima svojim, i rekao: "Poslah pomoć junaku, uzvisih izbranog svog iz naroda.
Psa 89:20  Nađoh Davida, slugu svog, svetim uljem svojim pomazah ga.
Psa 89:21  Ruka će moja biti jednako s njim, i mišica moja krepiće ga.
Psa 89:22  Neće ga neprijatelj nadvladati, i sin bezakonja neće mu dosaditi.
Psa 89:23  Potrću pred licem njegovim neprijatelje njegove, i nenavidnike njegove poraziću.
Psa 89:24  Istina je moja i milost moja s njim; i u moje ime uzvisiće se rog njegov.
Psa 89:25  Pružiću na more ruku njegovu, i na reke desnicu njegovu.
Psa 89:26  On će me zvati: Ti si Otac moj, Bog moj i grad spasenja mog.
Psa 89:27  I ja ću ga učiniti prvencem, višim od careva zemaljskih.
Psa 89:28  Doveka ću mu hraniti milost svoju, i zavet je moj s njim veran.
Psa 89:29  Produžiću seme njegovo doveka, i presto njegov kao dane nebeske.
Psa 89:30  Ako sinovi njegovi ostave zakon moj, i ne uzidu u zapovestima mojim;
Psa 89:31  Ako pogaze uredbe moje, i zapovesti moje ne sačuvaju,
Psa 89:32  Onda ću ih pokarati prutom za nepokornost, i ranama za bezakonje njihovo;
Psa 89:33  Ali milosti svoje neću uzeti od njega, niti ću prevrnuti istinom svojom;
Psa 89:34  Neću pogaziti zavet svoj, i šta je izašlo iz usta mojih neću poreći.
Psa 89:35  Jednom se zakleh svetošću svojom; zar da slažem Davidu?
Psa 89:36  Seme će njegovo trajati doveka, i presto njegov kao sunce preda mnom;
Psa 89:37  On će stajati uvek kao mesec i verni svedok u oblacima."
Psa 89:38  A sad si odbacio i zanemario, razgnevio si se na pomazanika svog;
Psa 89:39  Zanemario si zavet sa slugom svojim, bacio si na zemlju venac njegov.
Psa 89:40  Razvalio si sve ograde njegove, gradove njegove obratio si u zidine.
Psa 89:41  Plene ga svi koji prolaze onuda, posta podsmeh u suseda svojih.
Psa 89:42  Uzvisio si desnicu neprijatelja njegovih, obradovao si sve protivnike njegove.
Psa 89:43  Zavratio si oštrice mača njegovog, i nisi ga ukrepio u boju;
Psa 89:44  Uzeo si mu svetlost, i presto njegov oborio si na zemlju;
Psa 89:45  Skratio si dane mladosti njegove i obukao ga u sramotu.
Psa 89:46  Dokle ćeš se, Gospode, jednako odvraćati, dokle će kao oganj plamteti gnev Tvoj?
Psa 89:47  Opomeni se kakav je vek moj, kako si ni na šta stvorio sve sinove Adamove?
Psa 89:48  Koji je čovek živeo i nije smrti video, i izbavio dušu svoju iz ruku paklenih?
Psa 89:49  Gde su pređašnje milosti Tvoje, Gospode? Kleo si se Davidu istinom svojom.
Psa 89:50  Opomeni se, Gospode, prekora slugu svojih, koji nosim u nedrima svojim od svih silnih naroda,
Psa 89:51  Kojim kore neprijatelji Tvoji, Gospode, kojim kore trag pomazanika Tvog.
Psa 89:52  Blagosloven Gospod uvek! Amin, amin.


90. Psalam

Psa 90:1  Gospode! Ti si nam utočište od kolenja do kolenja.
Psa 90:2  Pre nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od veka doveka, Ti si Bog.
Psa 90:3  Ti vraćaš čoveka u trulež, i govoriš: Vratite se sinovi ljudski!
Psa 90:4  Jer je hiljada godina pred očima Tvojim kao dan jučerašnji, kad mine, i kao straža noćna.
Psa 90:5  Ti ih kao povodnjem odnosiš; oni su kao san, kao trava, koja rano vene,
Psa 90:6  Ujutru cveta i uvene, uveče se pokosi i sasuši.
Psa 90:7  Jer nas nestaje od gneva Tvog, i od jarosti Tvoje u smetnji smo.
Psa 90:8  Stavio si bezakonja naša preda se, i tajne naše na svetlost lica svog.
Psa 90:9  Svi se dani naši prekraćuju od srdnje Tvoje, godine naše prolaze kao glas.
Psa 90:10  Dana godina naših svega ima do sedamdeset godina, a u jačeg do osamdeset godina: i sam je cvet njihov muka i nevolja; jer teku brzo, i mi odlećemo.
Psa 90:11  Ko zna silu gneva Tvog i Tvoju jarost, da bi Te se kao što treba bojao?
Psa 90:12  Nauči nas tako brojati dane naše, da bismo stekli srce mudro.
Psa 90:13  Povrati se, Gospode! Dokle ćeš? Smiluj se na sluge svoje.
Psa 90:14  Ujutru nas nasiti dobrote svoje, i radovaćemo se i veseliti u sve dane svoje.
Psa 90:15  Obraduj nas prema danima, u koje si nas mučio, i prema godinama, u koje smo gledali nevolju.
Psa 90:16  Neka se pokaže na slugama Tvojim delo Tvoje, i slava Tvoja na sinovima njihovim.
Psa 90:17  Neka bude dobra volja Gospoda Boga našeg s nama, i delo ruku naših dovrši nam, i delo ruku naših dovrši.


91. Psalam

Psa 91:1  Koji živi u zaklonu Višnjeg, u senu Svemogućeg počiva.
Psa 91:2  Govori Gospodu: Ti si utočište moje i branič moj, Bog moj, u kog se uzdam.
Psa 91:3  On će te izbaviti iz zamke ptičareve, i od ljutog pomora;
Psa 91:4  Perjem svojim oseniće te, i pod krilima Njegovim zaklonićeš se; istina je Njegova štit i ograda.
Psa 91:5  Nećeš se bojati strahote noćne, strele, koja leti danju,
Psa 91:6  Pomora, koji ide po mraku, bolesti, koja u podne mori.
Psa 91:7  Pašće pored tebe hiljada i deset hiljada s desne strane tebi, a tebe se neće dotaći.
Psa 91:8  Samo ćeš gledati očima svojim, i videćeš platu bezbožnicima.
Psa 91:9  Jer si Ti, Gospode, pouzdanje moje. Višnjeg si izabrao sebi za utočište.
Psa 91:10  Neće Te zlo zadesiti, i udarac neće dosegnuti do kolibe Tvoje.
Psa 91:11  Jer anđelima svojim zapoveda za Tebe da Te čuvaju po svim putevima Tvojim.
Psa 91:12  Na ruke će Te uzeti da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.
Psa 91:13  Na lava i na aspidu nastupaćeš i gazićeš lavića i zmaja.
Psa 91:14  "Kad me ljubi, izbaviću Ga; zakloniću Ga, kad je poznao ime moje.
Psa 91:15  Zazvaće me, i uslišiću Ga; s Njim ću biti u nevolji, izbaviću Ga i proslaviću Ga.
Psa 91:16  Dugog života nasitiću Ga, i pokazaću mu spasenje svoje."


92. Psalam

Psa 92:1  Lepo je hvaliti Gospoda, i pevati imenu Tvom, Višnji,
Psa 92:2  Javljati jutrom milost Tvoju, i istinu Tvoju noću,
Psa 92:3  Uz deset žica i uz psaltir, i uz jasne gusle!
Psa 92:4  Jer si me razveselio, Gospode, delima svojim, s dela ruku Tvojih radujem se.
Psa 92:5  Kako su velika dela Tvoja, Gospode! Veoma su duboke pomisli Tvoje.
Psa 92:6  Bezumnik ne zna, i neznalica ne razume to.
Psa 92:7  Kad bezbožnici niču kao trava i cvetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrebili doveka.
Psa 92:8  A Ti si, Gospode, visok uvek.
Psa 92:9  Jer evo neprijatelji Tvoji, Gospode, jer evo neprijatelji Tvoji ginu, i rasipaju se svi koji čine bezakonje;
Psa 92:10  A moj rog Ti uzvišuješ kao rog u jednoroga, ja sam pomazan novim uljem.
Psa 92:11  I oko moje vidi neprijatelje moje, i o bezakonicima, koji ustaju na mene, slušaju uši moje.
Psa 92:12  Pravednik se zeleni kao Finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se.
Psa 92:13  Koji su zasađeni u domu Gospodnjem, zelene se u dvorovima Boga našeg;
Psa 92:14  Rodni su i u starosti, jedri i zeleni,
Psa 92:15  Javljajući da je pravedan Gospod, branič moj, i da nema u Njemu nepravde.


93. Psalam

Psa 93:1  Gospod caruje. Obukao se u veličanstvo, obukao se Gospod u silu, i opasao se. Zato je vasiljena tvrda, i neće se pomeriti.
Psa 93:2  Presto Tvoj stoji od iskona; od veka Ti si.
Psa 93:3  Podižu reke, Gospode, podižu reke glas svoj, podižu reke vale svoje:
Psa 93:4  Od hujanja vode mnoge i silne, od vala morskih silniji je na visini Gospod.
Psa 93:5  Svedočanstva su Tvoja veoma tvrda; domu Tvom pripada svetlost, Gospode, na dugo vreme.


94. Psalam

Psa 94:1  Bože od osvete, Gospode, Bože od osvete, pokaži se!
Psa 94:2  Podigni se, sudijo zemaljski, podaj zaslugu oholima.
Psa 94:3  Dokle će se bezbožnici, Gospode, dokle će se bezbožnici hvaliti?
Psa 94:4  Ruže i oholo govore, veličaju se svi koji čine bezakonje.
Psa 94:5  Gaze narod Tvoj, Gospode, i dostojanje Tvoje muče.
Psa 94:6  Udovicu i došljaka ubijaju, i sirote more.
Psa 94:7  I govore: Neće videti Gospod, i neće doznati Bog Jakovljev.
Psa 94:8  Orazumite se, preludi ljudi! Budale! Kad ćete biti pametni?
Psa 94:9  Koji je stvorio uho, zar ne čuje? I koji je oko načinio, zar ne vidi?
Psa 94:10  Zar neće obličiti koji narode urazumljuje, koji uči čoveka da zna?
Psa 94:11  Gospod zna misli ljudima kako su ništave.
Psa 94:12  Blago čoveku koga Ti, Gospode, urazumljuješ, i zakonom svojim učiš;
Psa 94:13  Da bi mu dao mir u zle dane, dok se iskopa jama bezbožniku.
Psa 94:14  Jer neće odbaciti Gospod narod svoj, i dostojanje svoje neće ostaviti.
Psa 94:15  Jer će se sud vratiti na pravdu, u njega će naći svi pravog srca.
Psa 94:16  Ko će ustati za mene suprot zlima? Ko će stati za mene suprot onima koji čine bezakonje?
Psa 94:17  Kad mi Gospod ne bi bio pomoćnik, brzo bi se duša moja preselila onamo gde se ćuti.
Psa 94:18  Kad kažem: Drhće mi noga, milost Tvoja, Gospode, prihvata me.
Psa 94:19  Kad se umnože brige u srcu mom, utehe Tvoje razgovaraju dušu moju.
Psa 94:20  Eda li će se blizu Tebe stati presto krvnički, i onaj koji namišlja nasilje nasuprot zakonu?
Psa 94:21  Spremaju se na dušu pravednikovu, i krv pravu okrivljuju.
Psa 94:22  Ali je Gospod moje pristanište, i Bog je moj tvrdo utočište moje.
Psa 94:23  On će im vratiti za bezakonje njihovo, za njihovu zloću istrebiće ih, istrebiće ih Gospod, Bog naš.


95. Psalam

Psa 95:1  Hodite, zapevajmo Gospodu, pokliknimo Bogu, gradu spasenja svog!
Psa 95:2  Izađimo pred lice Njegovo s hvalom, u pesmama pokliknimo Mu!
Psa 95:3  Jer je Gospod velik Bog i velik Car nad svim bogovima.
Psa 95:4  U Njegovoj su ruci dubine zemaljske, i visine gorske Njegove su.
Psa 95:5  Njegovo je more i On ga je stvorio, i suhotu ruke su Njegove načinile.
Psa 95:6  Hodite, poklonimo se, pripadnimo, kleknimo pred Gospodom, Tvorcem svojim.
Psa 95:7  Jer je On Bog naš, i mi narod paše Njegove i ovce ruke Njegove. Sad kad biste poslušali glas Njegov:
Psa 95:8  "Nemojte da vam odrveni srce vaše kao u Merivi, kao u dan kušanja u pustinji,
Psa 95:9  Gde me kušaše oci vaši, ispitaše i videše delo moje.
Psa 95:10  Četrdeset godina srdih se na rod onaj, i rekoh: Ovi ljudi tumaraju srcem, i ne znaju puteve moje;
Psa 95:11  I zato se zakleh u gnevu svom da neće ući u mir moj."


96. Psalam

Psa 96:1  Pevajte Gospodu pesmu novu, pevaj Gospodu, sva zemljo!
Psa 96:2  Pevajte Gospodu, blagosiljajte ime Njegovo, javljajte od dana na dan spasenje Njegovo.
Psa 96:3  Kazujte po narodima slavu Njegovu, po svim plemenima čudesa Njegova.
Psa 96:4  Jer je velik Gospod i valja Ga hvaliti: strašniji je od svih bogova.
Psa 96:5  Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio.
Psa 96:6  Slava je i veličanstvo pred licem Njegovim, sila i krasota u svetinji Njegovoj.
Psa 96:7  Dajte, Gospodu, plemena narodna, dajte Gospodu slavu i čast.
Psa 96:8  Dajte Gospodu slavu prema imenu Njegovom. Nosite dare i idite u dvore Njegove.
Psa 96:9  Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti. Strepi pred Njim, sva zemljo!
Psa 96:10  Recite narodima: Gospod caruje; zato je vasiljena tvrda i neće se pomestiti; On će suditi narodima pravo.
Psa 96:11  Nek se vesele nebesa, i zemlja se raduje; nek pljeska more i šta je u njemu;
Psa 96:12  Neka skače polje i sve što je na njemu; tada nek se raduju sva drveta šumska
Psa 96:13  Pred licem Gospodnjim; jer ide, jer ide da sudi zemlji. Sudiće vasiljenoj po pravdi, i narodima po istini svojoj.


97. Psalam

Psa 97:1  Gospod caruje: nek se raduje zemlja! Nek se vesele ostrva mnoga.
Psa 97:2  Oblak je i mrak oko Njega; blagost i pravda podnožje prestolu njegovom.
Psa 97:3  Oganj pred Njim ide, i pali naokolo neprijatelje Njegove.
Psa 97:4  Munje Njegove sevaju po vasiljenoj; vidi i strepi zemlja.
Psa 97:5  Gore kao vosak tope se od lica Gospodnjeg, od lica Gospoda svoj zemlji.
Psa 97:6  Nebesa kazuju pravdu Njegovu, i svi narodi vide slavu Njegovu.
Psa 97:7  Nek se stide svi koji se klanjaju kipovima, koji se hvale idolima svojim. Poklonite Mu se svi bogovi.
Psa 97:8  Čuje i raduje se Sion, i kćeri se judejske vesele radi sudova Tvojih, Gospode!
Psa 97:9  Jer si Ti, Gospode, visok nad svom zemljom i nadvišuješ sve bogove.
Psa 97:10  Koji ljubite Gospoda, mrzite na zlo. On čuva duše svetaca svojih; iz ruku bezbožničkih otima ih.
Psa 97:11  Svetlost se prosipa na pravednika, i veselje na one koji su pravog srca.
Psa 97:12  Radujte se pravedni o Gospodu, i slavite sveto ime Njegovo.


98. Psalam

Psa 98:1  Pojte Gospodu pesmu novu, jer učini čudesa. Pomože Mu desnica Njegova i sveta mišica Njegova.
Psa 98:2  Javi Gospod spasenje svoje, pred narodima otkri pravdu svoju.
Psa 98:3  Opomenu se milosti svoje i vernosti svoje k domu Izrailjevom. Videše svi krajevi zemaljski spasenje Boga našeg.
Psa 98:4  Raduj se Gospodu, sva zemljo; pevajte, poklikujte i popevajte!
Psa 98:5  Udarajte Gospodu u gusle, u gusle i s glasom psalamskim.
Psa 98:6  U trube i rogove zatrubite pred carem Gospodom.
Psa 98:7  Neka pljeska more i šta je u njemu, vasiljena i koji u njoj žive;
Psa 98:8  Reke neka pljeskaju rukama; skupa gore nek se raduju
Psa 98:9  Pred licem Gospodnjim; jer ide da sudi zemlji; sudiće vasiljenoj pravedno, i narodima verno.


99. Psalam

Psa 99:1  Gospod caruje: neka strepe narodi; sedi na heruvimima: nek se drma zemlja!
Psa 99:2  Gospod je na Sionu velik, i visok nad svima narodima.
Psa 99:3  Neka slave veliko i strašno ime Tvoje; da je svet!
Psa 99:4  Neka slave silu cara koji ljubi pravdu. Ti si utvrdio pravdu; sud i pravdu Ti si uredio u Jakovu.
Psa 99:5  Uzvišujte Gospoda Boga našeg, i klanjajte se podnožju Njegovom; da je svet!
Psa 99:6  Mojsije i Aron, sveštenici Njegovi, i Samuilo jedan od onih koji prizivaju ime Njegovo, prizivahu Boga, i On ih usliši.
Psa 99:7  U stupu od oblaka govoraše njima; oni čuvaše zapovesti Njegove i uredbu koju im dade.
Psa 99:8  Gospode, Bože naš, Ti si ih uslišio; Ti si im bio Bog blag i plaćao za dela njihova.
Psa 99:9  Uzvišujte Gospoda Boga našeg, i klanjajte se na svetoj gori Njegovoj, jer je svet Gospod Bog naš.


100. Psalam

Psa 100:1  Raduj se Gospodu, sva zemljo!
Psa 100:2  Služite Gospodu veselo; idite pred lice Njegovo pevajući!
Psa 100:3  Poznajte Gospod da je Bog. On nas je stvorio, i mi smo dostojanje Njegovo, narod Njegov i ovce paše Njegove.
Psa 100:4  Ulazite na vrata Njegova sa slavom, u dvore Njegove s hvalom. Slavite Ga, i blagosiljajte ime Njegovo.
Psa 100:5  Jer je dobar Gospod; milost je Njegova uvek, i istina Njegova od kolena na koleno.


101. Psalam

Psa 101:1  Milost i pravdu pevam; Tebe, Gospode, slavim.
Psa 101:2  Razmišljam o putu pravom, kad bi god došao k meni, hodim u bezazlenosti srca svog u domu svom.
Psa 101:3  Ne stavljam pred oči svoje reči nepotrebne, mrzim na dela koja su protiv zakona, ne pristajem za njima.
Psa 101:4  Srce pokvareno daleko je od mene; zlih ne znam.
Psa 101:5  Ko tajno opada bližnjeg svog, tog izgonim; ko je oholog oka i nadutog srca, tog ne trpim.
Psa 101:6  Oči su moje obraćene na verne na zemlji, da bi sedeli sa mnom. Ko hodi putem pravim, taj služi meni.
Psa 101:7  Ne živi u domu mom koji radi lukavo; koji govori laž, ne stoji pred očima mojim.
Psa 101:8  Jutrom zatirem sve bezbožnike na zemlji, da bih istrebio iz grada Gospodnjeg sve koji čine bezakonje.


102. Psalam

Psa 102:1  Gospode! Čuj molitvu moju, i vika moja nek izađe preda Te.
Psa 102:2  Nemoj odvratiti lice svoje od mene; u dan kad sam u nevolji prigni k meni uho svoje, u dan kad Te prizivam, pohitaj, usliši me.
Psa 102:3  Jer prođoše kao dim dani moji, kosti moje kao topionica ogoreše.
Psa 102:4  Pokošeno je kao trava i posahlo srce moje, da zaboravih jesti hleb svoj.
Psa 102:5  Od uzdisanja mog prionu kost moja za meso moje.
Psa 102:6  Postadoh kao gem u pustinji; ja sam kao sova na zidinama.
Psa 102:7  Ne spavam, i sedim kao ptica bez druga na krovu.
Psa 102:8  Svaki dan ruže me neprijatelji moji, i koji su se pomamili na mene, mnom se uklinju.
Psa 102:9  Jedem pepeo kao hleb, i piće svoje rastvaram suzama.
Psa 102:10  Od gneva Tvog i srdnje Tvoje; jer podigavši me bacio si me.
Psa 102:11  Dani su moji kao sen, koji prolazi, i ja kao trava osuših se.
Psa 102:12  A Ti, Gospode, ostaješ doveka, i spomen Tvoj od kolena do kolena.
Psa 102:13  Ti ćeš ustati, smilovaćeš se na Sion, jer je vreme smilovati se na nj, jer je došlo vreme;
Psa 102:14  Jer slugama Tvojim omile i kamenje njegovo, i prah njegov žale.
Psa 102:15  Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjeg, i svi carevi zemaljski slave Njegove;
Psa 102:16  Jer će Gospod sazidati Sion, i javiti se u slavi svojoj;
Psa 102:17  Pogledaće na molitvu onih koji nemaju pomoći, i neće se oglušiti molbe njihove.
Psa 102:18  Napisaće se ovo potonjem rodu, i narod nanovo stvoren hvaliće Gospoda.
Psa 102:19  Što je prinikao sa svete visine svoje, Gospod pogledao s neba na zemlju.
Psa 102:20  Da čuje uzdisanje sužnjevo, i odreši sinove smrtne;
Psa 102:21  Da bi kazivali na Sionu ime Gospodnje i hvalu Njegovu u Jerusalimu,
Psa 102:22  Kad se skupe narodi i carstva da služe Gospodu.
Psa 102:23  Strošio je na putu krepost moju, skratio dane moje.
Psa 102:24  Rekoh: Bože moj! Nemoj me uzeti u polovini dana mojih. Tvoje su godine od kolena do kolena.
Psa 102:25  Davno si postavio zemlju, i nebesa su delo ruku Tvojih.
Psa 102:26  To će proći, a Ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promenićeš ih i promeniće se.
Psa 102:27  Ali Ti si taj isti i godine Tvoje neće isteći.
Psa 102:28  Sinovi će sluga Tvojih živeti, i seme će se njihovo utvrditi pred licem Tvojim.


103. Psalam

Psa 103:1  Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni sveto ime Njegovo.
Psa 103:2  Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i ne zaboravljaj nijedno dobro što ti je učinio.
Psa 103:3  On ti prašta sve grehe i isceljuje sve bolesti tvoje;
Psa 103:4  Izbavlja od groba život tvoj, venčava te dobrotom i milošću;
Psa 103:5  Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao u orla mladost tvoja.
Psa 103:6  Gospod tvori pravdu i sud svima kojima se krivo čini.
Psa 103:7  Pokaza puteve svoje Mojsiju, sinovima Izrailjevim dela svoja.
Psa 103:8  Milostiv je i dobar Gospod, spor na gnev i veoma blag.
Psa 103:9  Ne gnevi se jednako, niti se doveka srdi.
Psa 103:10  Ne postupa s nama po gresima našim, niti nam vraća po nepravdama našim.
Psa 103:11  Nego koliko je nebo visoko od zemlje, tolika je milost Njegova k onima koji Ga se boje.
Psa 103:12  Koliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje od nas bezakonja naša.
Psa 103:13  Kako otac žali sinove, tako Gospod žali one koji Ga se boje.
Psa 103:14  Jer zna građu našu, opominje se da smo prah.
Psa 103:15  Dani su čovečiji kao trava; kao cvet u polju, tako cveta.
Psa 103:16  Dune vetar na nj, i nestane ga, niti će ga više poznati mesto njegovo.
Psa 103:17  Ali milost Gospodnja ostaje od veka i doveka na onima koji Ga se boje, i pravda Njegova na sinovima sinova,
Psa 103:18  Koji drže zavet Njegov, i pamte zapovesti Njegove, da ih izvršuju.
Psa 103:19  Gospod na nebesima postavi presto svoj, i carstvo Njegovo svim vlada.
Psa 103:20  Blagosiljajte Gospoda anđeli Njegovi, koji ste silni krepošću izvršujete reč Njegovu slušajući glas reči Njegove.
Psa 103:21  Blagosiljajte Gospoda sve vojske Njegove, sluge Njegove, koje tvorite volju Njegovu.
Psa 103:22  Blagosiljajte Gospoda sva dela Njegova, po svim mestima vlade Njegove! Blagosiljaj, dušo moja Gospoda!


104. Psalam

Psa 104:1  Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda! Gospode, Bože moj, velik si veoma, obukao si se u veličanstvo i krasotu.
Psa 104:2  Obukao si svetlost kao haljinu, razapeo nebo kao šator;
Psa 104:3  Vodom si pokrio dvorove svoje, oblake načinio si da su Ti kola, ideš ne krilima vetrenim.
Psa 104:4  Činiš vetrove da su Ti anđeli, plamen ognjeni da su Ti sluge.
Psa 104:5  Utvrdio si zemlju na temeljima njenim, da se ne pomesti na vek veka.
Psa 104:6  Bezdanom kao haljinom odenuo si je; na gorama stoje vode.
Psa 104:7  Od pretnje Tvoje beže, od gromovnog glasa Tvog teku.
Psa 104:8  Izlaze na gore i silaze u doline, na mesto koje si im utvrdio.
Psa 104:9  Postavio si među, preko koje ne prelaze, i ne vraćaju se da pokriju zemlju.
Psa 104:10  Izveo si izvore po dolinama, između gora teku vode.
Psa 104:11  Napajaju sve zveri poljske; divlji magarci gase žeđ svoju.
Psa 104:12  Na njima ptice nebeske žive; kroz grane razleže se glas njihov.
Psa 104:13  Napajaš gore s visina svojih, plodovima dela Tvojih siti se zemlja.
Psa 104:14  Daješ te raste trava stoci, i zelen na korist čoveku, da bi izvadio hleb iz zemlje.
Psa 104:15  I vino veseli srce čoveku, i lice se svetli od ulja, i hleb srce čoveku krepi.
Psa 104:16  Site se drveta Božija, kedri livanski, koje si posadio.
Psa 104:17  Na njima ptice viju gnezda; stanak je rodin na jelama.
Psa 104:18  Gore visoke divokozama, kamen je utočište zečevima.
Psa 104:19  Stvorio se mesec da pokazuje vremena, sunce poznaje zapad svoj.
Psa 104:20  Stereš tamu, i biva noć, po kojoj izlazi sve zverje šumsko;
Psa 104:21  Lavovi riču za plenom, i traže od Boga hrane sebi.
Psa 104:22  Sunce grane, i oni se sakrivaju i ležu u lože svoje.
Psa 104:23  Izlazi čovek na posao svoj, i na rad svoj do večera.
Psa 104:24  Kako je mnogo dela Tvojih, Gospode! Sve si premudro stvorio; puna je zemlja blaga Tvog.
Psa 104:25  Gle, more veliko i široko, tu gmižu bez broja, životinja mala i velika;
Psa 104:26  Tu lađe plove, krokodil, kog si stvorio da se igra po njemu.
Psa 104:27  Sve Tebe čeka, da im daješ piću na vreme.
Psa 104:28  Daješ im, primaju; otvoriš ruku svoju, site se dobra.
Psa 104:29  Odvratiš lice svoje, žaloste se; uzmeš im duh, ginu, i u prah svoj vraćaju se.
Psa 104:30  Pošalješ duh svoj, postaju, i ponavljaš lice zemlji.
Psa 104:31  Slava Gospodu uvek; nek se veseli Gospod za dela svoja!
Psa 104:32  On pogleda na zemlju, i ona se trese; dotakne se gora, i dime se.
Psa 104:33  Pevaću Gospodu za života svog; hvaliću Boga svog dok sam god.
Psa 104:34  Neka Mu bude mila beseda moja! Veseliću se o Gospodu.
Psa 104:35  Neka nestane grešnika sa zemlje, i bezbožnika neka ne bude više! Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda! Aliluja!


105. Psalam

Psa 105:1  Hvalite Gospoda; glasite ime Njegovo; javljajte po narodima dela Njegova.
Psa 105:2  Pevajte Mu i slavite Ga; kazujte sva čudesa Njegova.
Psa 105:3  Hvalite se svetim imenom Njegovim; nek se veseli srce onih koji traže Gospoda.
Psa 105:4  Tražite Gospoda i silu Njegovu, tražite lice Njegovo bez prestanka.
Psa 105:5  Pamtite čudesa Njegova koja je učinio, znake Njegove i sudove usta Njegovih.
Psa 105:6  Seme Avramovo sluge su Njegove, sinovi Jakovljevi izabrani Njegovi.
Psa 105:7  On je Gospod Bog naš, po svoj su zemlji sudovi Njegovi.
Psa 105:8  Pamti uvek zavet svoj, reč, koju je dao na hiljadu kolena.
Psa 105:9  Šta je zavetovao Avramu, i za šta se kleo Isaku.
Psa 105:10  To je postavio Jakovu za zakon, i Izrailju za zavet večni,
Psa 105:11  Govoreći: Tebi ću dati zemlju hanansku u nasledni deo.
Psa 105:12  Tada ih još beše malo na broj, beše ih malo, i behu došljaci.
Psa 105:13  Iđahu od naroda do naroda, iz jednog carstva k drugom plemenu.
Psa 105:14  Ne dade nikome da im naudi, i karaše za njih careve:
Psa 105:15  "Ne dirajte u pomazanike moje, i prorocima mojim ne činite zla."
Psa 105:16  I pusti glad na onu zemlju; i potre sav hleb što je za hranu.
Psa 105:17  Posla pred njima čoveka; u roblje prodan bi Josif.
Psa 105:18  Okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu,
Psa 105:19  Dok se steče reč njegova, i reč Gospodnja proslavi ga.
Psa 105:20  Posla car i odreši ga; gospodar nad narodima, i pusti ga.
Psa 105:21  Postavi ga gospodarem nad domom svojim, i zapovednikom nad svim što imaše.
Psa 105:22  Da vlada nad knezovima njegovim po svojoj volji, i starešine njegove urazumljuje.
Psa 105:23  Tada dođe Izrailj u Misir, i Jakov se preseli u zemlju Hamovu.
Psa 105:24  I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačeg od neprijatelja njegovih.
Psa 105:25  Prevrnu se srce njihovo te omrznuše na narod Njegov, i činiše lukavstvo slugama Njegovim.
Psa 105:26  Posla Mojsija, slugu svog, Arona izabranika svog.
Psa 105:27  Pokazaše među njima čudotvornu silu Njegovu i znake Njegove u zemlji Hamovoj.
Psa 105:28  Pusti mrak i zamrači, i ne protiviše se reči Njegovoj.
Psa 105:29  Pretvori vodu njihovu u krv, i pomori ribu njihovu.
Psa 105:30  Provre zemlja njihova žabama, i kleti careva njihovih.
Psa 105:31  Reče, i dođoše bubine, uši po svim krajevima njihovim.
Psa 105:32  Mesto dažda posla na njih grad, živi oganj na zemlju njihovu.
Psa 105:33  I pobi čokote njihove i smokve njihove, i potre drveta u krajevima njihovim.
Psa 105:34  Reče, i dođoše skakavci i gusenice nebrojene;
Psa 105:35  I izjedoše svu travu po zemlji njihovoj, i pojedoše rod u polju njihovu.
Psa 105:36  I pobi sve prvence u zemlji njihovoj, prvine svakog truda njihovog.
Psa 105:37  Izvede Izrailjce sa srebrom i zlatom, i ne beše sustala u plemenima njihovim.
Psa 105:38  Obradova se Misir izlasku njihovom, jer strah njihov beše na nj pao.
Psa 105:39  Razastre im oblak za pokrivač, i oganj da svetli noću.
Psa 105:40  Moliše, i posla im prepelice, i hlebom ih nebeskim hrani.
Psa 105:41  Otvori kamen i proteče voda, reke protekoše po suvoj pustinji.
Psa 105:42  Jer se opominjaše svete reči svoje k Avramu, sluzi svom.
Psa 105:43  I izvede narod svoj u radosti, izbrane svoje u veselju.
Psa 105:44  I dade im zemlju naroda i trud tuđinaca u nasledstvo.
Psa 105:45  Da bi čuvali zapovesti Njegove, i zakone Njegove pazili. Aliluja.


106. Psalam

Psa 106:1  Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost Njegova.
Psa 106:2  Ko će iskazati silu Gospodnju? Ispričati svu slavu Njegovu?
Psa 106:3  Blago onima koji drže istinu i tvore pravo svagda!
Psa 106:4  Opomeni me se, Gospode, po svojoj milosti k narodu svom; pohodi me pomoću svojom,
Psa 106:5  Da bih video u dobru izabrane Tvoje, veselio se u veselju naroda Tvog, hvalio se zajedno s nasledstvom Tvojim.
Psa 106:6  Zgrešismo s ocima svojim, postasmo krivci, bezakonici.
Psa 106:7  Oci naši u Misiru ne razumeše čudesa Tvojih, ne opominjaše se velikih milosti Tvojih, i vikaše kraj mora, kraj Crvenog Mora.
Psa 106:8  Ali im On pomože imena svog radi, da bi pokazao silu svoju.
Psa 106:9  Zapreti Crvenom Moru, i presahnu; i prevede ih preko bezdane kao preko pustinje;
Psa 106:10  I sačuva ih od ruke nenavidnikove, i izbavi ih iz ruke neprijateljeve.
Psa 106:11  Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta.
Psa 106:12  Tada verovaše rečima Njegovim, i pevaše Mu hvalu.
Psa 106:13  Ali brzo zaboraviše dela Njegova, i ne počekaše volje Njegove.
Psa 106:14  Polakomiše se u pustinji, i stadoše kušati Boga u zemlji gde se ne živi.
Psa 106:15  On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu.
Psa 106:16  Pozavideše Mojsiju i Aronu, kog beše Gospod osvetio.
Psa 106:17  Rasede se zemlja, i proždre Datana i zatrpa četu Avironovu.
Psa 106:18  I spali oganj četu njihovu, i plamen sažeže bezbožnike.
Psa 106:19  Načiniše tele kod Horiva, i klanjahu se kipu.
Psa 106:20  Menjahu slavu svoju na priliku vola, koji jede travu.
Psa 106:21  Zaboraviše Boga, Spasitelja svog, koji je učinio velika dela u Misiru,
Psa 106:22  Divna u zemlji Hamovoj, strašna na Crvenom Moru.
Psa 106:23  I htede ih istrebiti, da Mojsije izabranik Njegov ne stade kao u raselini pred Njim, i ne odvrati jarost Njegovu da ih ne istrebi.
Psa 106:24  Posle ne mariše za zemlju željenu, ne verovaše reči Njegovoj.
Psa 106:25  Pobuniše se u šatorima svojim, ne slušaše glas Gospodnji.
Psa 106:26  I On podiže ruku svoju na njih, da ih pobije u pustinji,
Psa 106:27  Da pobije pleme njihovo među narodima, i raseje ih po zemljama.
Psa 106:28  I pristaše za Velfegorom, i jedoše prineseno na žrtvu mrtvima.
Psa 106:29  I rasrdiše Boga delima svojim, i udari u njih pogibao.
Psa 106:30  I ustade Fines, i umilostivi, i prestade pogibao.
Psa 106:31  I to mu se primi u pravdu, od kolena do kolena doveka.
Psa 106:32  I razgneviše Boga na vodi Merivi, i Mojsije postrada njih radi;
Psa 106:33  Jer dotužiše duhu njegovom, i pogreši ustima svojim.
Psa 106:34  Ne istrebiše narode, za koje im je Gospod rekao;
Psa 106:35  Nego se pomešaše s neznabošcima, i naučiše dela njihova.
Psa 106:36  Stadoše služiti idolima njihovim, i oni im biše zamka.
Psa 106:37  Sinove svoje i kćeri svoje prinosiše na žrtvu đavolima.
Psa 106:38  Prolivaše krv pravu; krv sinova svojih i kćeri svojih, koje prinošahu na žrtvu idolima hananskim, i oskvrni se zemlja krvnim delima.
Psa 106:39  Oskvrniše sebe delima svojim, i činiše preljubu postupanjem svojim.
Psa 106:40  I planu gnev Gospodnji na narod Njegov, i omrznu Mu deo Njegov.
Psa 106:41  I predade ih u ruke neznabožačke, i nenavidnici njihovi stadoše gospodariti nad njima.
Psa 106:42  Dosađivaše im neprijatelji njihovi, i oni biše pokoreni pod vlast njihovu.
Psa 106:43  Mnogo ih je puta izbavljao, ali Ga oni srdiše namerama svojim, i biše poništeni za bezakonje svoje.
Psa 106:44  Ali On pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjavu njihovu,
Psa 106:45  I opomenu se zaveta svog s njima, i pokaja se po velikoj milosti svojoj;
Psa 106:46  I učini, te ih stadoše žaliti svi koji ih behu zarobili.
Psa 106:47  Spasi nas, Gospode Bože naš, i pokupi nas iz neznabožaca, da slavimo sveto ime Tvoje, da se hvalimo Tvojom slavom!
Psa 106:48  Blagosloven Gospod Bog Izrailjev od veka i doveka! I sav narod neka kaže: Amin! Aliluja!


107. Psalam

Psa 107:1  Hvalite Gospoda, jer je dobar; jer je doveka milost Njegova.
Psa 107:2  Tako neka kažu koje je izbavio Gospod, koje je izbavio iz ruke neprijateljeve,
Psa 107:3  Skupio ih iz zemalja, od istoka i zapada, od severa i mora.
Psa 107:4  Lutaše po pustinji gde se ne živi, puta gradu naseljenom ne nahodiše;
Psa 107:5  Behu gladni i žedni, i duša njihova iznemagaše u njima;
Psa 107:6  Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj; i izbavi ih iz nevolje njihove.
Psa 107:7  I izvede ih na prav put, koji ide u grad naseljeni.
Psa 107:8  Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!
Psa 107:9  Jer siti dušu taštu, i dušu gladnu puni dobra.
Psa 107:10  Sedeše u tami i u senu smrtnom, okovani u tugu i u gvožđe;
Psa 107:11  Jer ne slušaše reči Božijih, i ne mariše za volju Višnjeg.
Psa 107:12  On poništi srce njihovo stradanjem; spotakoše se, i ne beše koga da pomogne.
Psa 107:13  Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izbavi ih iz nevolje njihove;
Psa 107:14  Izvede ih iz tame i sena smrtnog, i raskide okove njihove.
Psa 107:15  Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!
Psa 107:16  Jer razbi vrata bronzana, i prevornice gvozdene slomi.
Psa 107:17  Bezumnici stradaše za nevaljale puteve svoje, i za nepravde svoje.
Psa 107:18  Svako se jelo gadilo duši njihovoj, i dođoše do vrata smrtnih.
Psa 107:19  Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izbavi ih iz nevolje njihove.
Psa 107:20  Posla reč svoju i isceli ih, i izbavi ih iz groba njihovog.
Psa 107:21  Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!
Psa 107:22  I neka prinesu žrtvu za hvalu, i kazuju dela Njegova u pesmama!
Psa 107:23  Koji plove po moru na korabljima, i rade na velikim vodama,
Psa 107:24  Oni su videli dela Gospodnja, i čudesa Njegova u dubini.
Psa 107:25  Kaže, i diže se silan vetar, i ustaju vali na njemu,
Psa 107:26  Dižu se do nebesa i spuštaju do bezdana: duša se njihova u nevolji razliva;
Psa 107:27  Posrću i ljuljaju se kao pijani; sve mudrosti njihove nestaje.
Psa 107:28  Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi svojoj, i izvede ih iz nevolje njihove.
Psa 107:29  On obraća vetar u tišinu, i vali njihovi umuknu.
Psa 107:30  Vesele se kad se stišaju, i vodi ih u pristanište koje žele.
Psa 107:31  Neka hvale Gospoda za milost Njegovu, i za čudesa Njegova radi sinova ljudskih!
Psa 107:32  Neka Ga uzvišuju na saboru narodnom, na skupštini starešinskoj slave Ga!
Psa 107:33  On pretvara reke u pustinju, i izvore vodene u suhotu,
Psa 107:34  Rodnu zemlju u slanu pustaru za nevaljalstvo onih koji žive na njoj.
Psa 107:35  On pretvara pustinju u jezera, i suvu zemlju u izvore vodene,
Psa 107:36  I naseljava onamo gladne. Oni zidaju gradove za življenje;
Psa 107:37  Seju polja, sade vinograde i sabiraju letinu.
Psa 107:38  Blagosilja ih i množe se jako, i stoke im ne umanjuje.
Psa 107:39  Pre ih beše malo, padahu od zla i nevolje, što ih stizaše.
Psa 107:40  On sipa sramotu na knezove, i ostavlja ih da lutaju po pustinji gde nema puteva.
Psa 107:41  On izvlači ubogoga iz nevolje, i plemena množi kao stado.
Psa 107:42  Dobri vide i raduju se, a svako nevaljalstvo zatiskuje usta svoja.
Psa 107:43  Ko je mudar, neka zapamti ovo, i neka poznaju milosti Gospodnje.

...


Last edited by Admin on 2013-12-01, 01:45; edited 2 times in total

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

http://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Re: 19. Psalmi

Post by Admin on 2012-07-07, 15:53

...


108. Psalam

Psa 108:1  Gotovo je srce moje, Bože; pevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom.
Psa 108:2  Preni se psaltire i gusle, ustaću rano.
Psa 108:3  Slaviću Tebe, Gospode, po narodima, pojaću Tebi po plemenima.
Psa 108:4  Jer je svrh nebesa milost Tvoja i do oblaka istina Tvoja.
Psa 108:5  Uzvisi se više nebesa, Bože, i po svoj zemlji neka bude slava Tvoja!
Psa 108:6  Da bi se izbavili mili Tvoji, pomozi desnicom svojom, i usliši me.
Psa 108:7  Bog reče u svetinji svojoj: "Veseliću se, razdeliću Sihem, i dolinu Sokot razmeriću.
Psa 108:8  Moj je Galad, moj je Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj.
Psa 108:9  Moav je čaša iz koje se umivam, Edomu ću pružiti obuću svoju; nad zemljom filistejskom popevaću."
Psa 108:10  Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma?
Psa 108:11  Zar nećeš Ti, Bože, koji si nas odbacio, i ne ideš, Bože, s vojskama našim?
Psa 108:12  Daj nam pomoć u teskobi, odbrana je čovečija uzalud.
Psa 108:13  Bogom smo jaki; On gazi neprijatelje naše.


109. Psalam

Psa 109:1  Bože, slavo moja, nemoj ćutati,
Psa 109:2  Jer se usta bezbožnička i usta lukava na me otvoriše; govore sa mnom jezikom lažljivim.
Psa 109:3  Rečima zlobnim sa svih strana gone me, i oružaju se na me nizašta.
Psa 109:4  Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim.
Psa 109:5  Vraćaju mi zlo za dobro, i mržnju za ljubav moju.
Psa 109:6  Postavi nad njim starešinu bezbožnika, i protivnik neka mu stane s desne strane.
Psa 109:7  Kad se stane suditi, neka izađe kriv, i molitva njegova neka bude greh.
Psa 109:8  Neka budu dani njegovi kratki, i vlast njegovu neka dobije drugi.
Psa 109:9  Deca njegova nek budu sirote, i žena njegova udovica.
Psa 109:10  Deca njegova nek se potucaju i prose, i neka traže hleba izvan svojih pustolina.
Psa 109:11  Neka mu uzme dužnik sve što ima, i neka razgrabe tuđini muku njegovu.
Psa 109:12  Nek se ne nađe niko ko bi ga ljubio, ni ko bi se smilovao na sirote njegove.
Psa 109:13  Nasleđe njegovo nek se zatre, u drugom kolenu neka pogine ime njihovo.
Psa 109:14  Bezakonje starih njegovih nek se spomene u Gospoda, i greh matere njegove nek se ne izbriše.
Psa 109:15  Neka budu svagda pred Gospodom, i On neka istrebi spomen njihov na zemlji;
Psa 109:16  Zato što se nije sećao činiti milost, nego je gonio čoveka ništeg i ubogog, i tužnom u srcu tražio smrt.
Psa 109:17  Ljubio je kletvu, neka ga i stigne; nije mario za blagoslov, neka i otide od njega.
Psa 109:18  Nek se obuče u kletvu kao u haljinu, i ona nek uđe u njega kao voda, i kao ulje u kosti njegove.
Psa 109:19  Nek mu ona bude kao haljina, u koju se oblači, i kao pojas, kojim se svagda paše.
Psa 109:20  Takva plata nek bude od Gospoda onima koji me nenavide, i koji govore zlo na dušu moju.
Psa 109:21  A meni, Gospode, Gospode, učini šta priliči imenu Tvom. Ti si dobar, milošću svojom izbavi me.
Psa 109:22  Jer sam nevoljan i ništ, i srce je moje ranjeno u meni.
Psa 109:23  Nestaje me kao sena, kad se odmiče; teraju me kao skakavce.
Psa 109:24  Kolena moja iznemogoše od posta, i telo moje omrša.
Psa 109:25  Postadoh podsmeh njima; videći me mašu glavom svojom.
Psa 109:26  Pomozi mi, Gospode, Bože moj, spasi me po milosti svojoj.
Psa 109:27  Neka poznaju da je ovo Tvoja ruka, i Ti, Gospode, da si ovo učinio.
Psa 109:28  Oni kunu, a Ti blagoslovi; ustaju, ali nek se postide, i sluga se Tvoj obraduje.
Psa 109:29  Nek se protivnici moji obuku u sramotu, i kao haljinom nek se pokriju stidom svojim.
Psa 109:30  Hvaliću Gospoda veoma ustima svojim, i usred mnogih slaviću Ga,
Psa 109:31  Jer stoji s desne strane ubogome, da bi ga spasao od onih koji osuđuju dušu njegovu.


110. Psalam

Psa 110:1  Reče Gospod Gospodu mom: Sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojim.
Psa 110:2  Skiptar sile daje ti Gospod sa Siona: vladaj sred neprijatelja svojih.
Psa 110:3  U dan rata Tvog narod je Tvoj gotov u svetoj krasoti. Kao rosa zori iz utrobe, takva je u Tebe mladost Tvoja.
Psa 110:4  Gospod se zakleo, i neće se pokajati: ti si sveštenik doveka po redu Melhisedekovom.
Psa 110:5  Gospod je tebi s desne strane. Pobiće u dan gneva svog careve;
Psa 110:6  Sudiće narodima, napuniće zemlju trupova; satrće glavu na zemlji širokoj.
Psa 110:7  Iz potoka će na putu piti, i zato će podignuti glavu.


111. Psalam

Psa 111:1  Hvalim Te, Gospode, od svega srca na veću pravedničkom i na saboru.
Psa 111:2  Velika su dela Gospodnja, draga svima koji ih ljube.
Psa 111:3  Delo je Njegovo slava i krasota, i pravda Njegova traje doveka.
Psa 111:4  Čudesa je svoja učinio da se ne zaborave; dobar je i milostiv Gospod.
Psa 111:5  Hranu daje onima koji Ga se boje, pamti uvek zavet svoj.
Psa 111:6  Silu dela svojih javio je narodu svom davši im nasledstvo naroda.
Psa 111:7  Dela su ruku Njegovih istina i pravda; verne su sve zapovesti Njegove;
Psa 111:8  Tvrde su za va vek veka, osnovane na istini i pravdi.
Psa 111:9  Izbavljenje posla narodu svom; postavi zavavek zavet svoj. Ime je Njegovo sveto, i valja Mu se klanjati.
Psa 111:10  Početak je mudrosti strah Gospodnji; dobra su razuma svi koji ih tvore. Hvala Njegova traje doveka.


112. Psalam

Psa 112:1  Blago čoveku koji se boji Gospoda, kome su veoma omilele zapovesti Njegove.
Psa 112:2  Silno će biti na zemlji seme njegovo, rod pravednički biće blagosloven.
Psa 112:3  Obilje je i bogatstvo u domu njegovom, i pravda njegova traje doveka.
Psa 112:4  U tami sjaje videlo pravednicima od dobrog, milostivog i pravednog.
Psa 112:5  Blago onome koji je milostiv i daje u zajam! On će dati tvrđu rečima svojim na sudu.
Psa 112:6  Jer neće posrnuti doveka, pravednik će se spominjati uvek.
Psa 112:7  Ne boji se zlog glasa; srce je njegovo stalno, uzda se u Gospoda.
Psa 112:8  Utvrđeno je srce njegovo, neće se pobojati, i videće kako padaju neprijatelji njegovi.
Psa 112:9  Prosipa, daje ubogima; pravda njegova traje doveka, rog se njegov uzvišuje u slavi.
Psa 112:10  Bezbožnik vidi, i jedi se, škrguće zubima svojim, i sahne. Želja će bezbožnicima propasti.


113. Psalam

Psa 113:1  Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje,
Psa 113:2  Da bude ime Gospodnje blagosloveno odsad i doveka.
Psa 113:3  Od istoka sunčanog do zapada da se slavi ime Gospodnje.
Psa 113:4  Uzvišen je nad svima narodima Gospod; svrh nebesa je slava Njegova.
Psa 113:5  Ko je kao Gospod, Bog naš, koji sedi na visini;
Psa 113:6  Koji se sagiba da vidi šta je na nebesima i na zemlji;
Psa 113:7  Koji iz praha podiže ubogoga, i iz kala uzvišuje ništega;
Psa 113:8  I posađuje ga s knezovima, s knezovima u narodu njegovom;
Psa 113:9  Od nerotkinje naseljava kuću, učinivši je radosnom majkom sinovima. Aliluja!


114. Psalam

Psa 114:1  Kad izađe Izrailj iz Misira, dom Jakovljev iz naroda tuđeg,
Psa 114:2  Judeja postade svetinja Božija, Izrailj oblast Njegova.
Psa 114:3  More vide i pobeže; Jordan se obrati natrag.
Psa 114:4  Gore skakaše kao ovnovi, brdašca kao jaganjci.
Psa 114:5  Šta ti bi, more, te pobeže i tebi, Jordane, te se obrati natrag?
Psa 114:6  Gore, što skačete kao ovnovi, i brdašca, kao jaganjci?
Psa 114:7  Pred licem Gospodnjim drhći, zemljo, pred licem Boga Jakovljevog.
Psa 114:8  Koji pretvara kamen u jezero vodeno, granit u izvor vodeni.


115. Psalam

Psa 115:1  Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svom daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.
Psa 115:2  Zašto da govore narodi: Gde li je Bog njihov?
Psa 115:3  Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće.
Psa 115:4  Idoli su njihovi srebro i zlato, delo ruku čovečijih.
Psa 115:5  Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Psa 115:6  Uši imaju, a ne čuju; nozdrve imaju, a ne mirišu;
Psa 115:7  Ruke imaju, a ne hvataju; noge imaju, a ne hode, i ne puštaju glas iz grla svog.
Psa 115:8  Takvi su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Psa 115:9  Dome Izrailjev, uzdaj se u Gospoda; On im je pomoć i štit.
Psa 115:10  Dome Aronov, uzdaj se u Gospoda; On im je pomoć i štit.
Psa 115:11  Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda; On im je pomoć i štit.
Psa 115:12  Gospod nas se opominje, blagosilja nas, blagosilja dom Izrailjev, blagosilja dom Aronov;
Psa 115:13  Blagosilja one koji se boje Gospoda, male i velike.
Psa 115:14  Da vam Gospod umnoži blagoslove, vama i sinovima vašim!
Psa 115:15  Gospod da vas blagoslovi, Tvorac neba i zemlje!
Psa 115:16  Nebo je nebo Gospodnje, a zemlju je dao sinovima čovečijim.
Psa 115:17  Neće Te mrtvi hvaliti, Gospode, niti oni koji siđu onamo gde se ćuti.
Psa 115:18  Nego ćemo mi blagosiljati Gospoda odsad i doveka. Aliluja!


116. Psalam

Psa 116:1  Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj;
Psa 116:2  Što prignu k meni uho svoje; i zato ću Ga u sve dane svoje prizivati.
Psa 116:3  Opkoliše me bolesti smrtne, i jadi pakleni zadesiše me, naiđoh na tugu i muku;
Psa 116:4  Ali prizvah ime Gospodnje: Gospode! Izbavi dušu moju!
Psa 116:5  Dobar je Gospod i pravedan, i Bog je naš milostiv;
Psa 116:6  Čuva proste Gospod; bejah u nevolji, i pomože mi.
Psa 116:7  Vrati se dušo moja, u mir svoj! Jer je Gospod dobrotvor tvoj!
Psa 116:8  Ti si izbavio dušu moju od smrti, oko moje od suza, nogu moju od spoticanja.
Psa 116:9  Hodiću pred licem Gospodnjim po zemlji živih.
Psa 116:10  Verovah kad govorih: U ljutoj sam nevolji.
Psa 116:11  Rekoh u smetnji svojoj: Svaki je čovek laža.
Psa 116:12  Šta ću vratiti Gospodu za sva dobra što mi je učinio?
Psa 116:13  Uzeću čašu spasenja, i prizvaću ime Gospodnje.
Psa 116:14  Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom Njegovim.
Psa 116:15  Skupa je pred Gospodom smrt svetaca Njegovih.
Psa 116:16  O Gospode! Ja sam sluga Tvoj, ja sam sluga Tvoj, sin sluškinje Tvoje; raskovao si s mene okove moje.
Psa 116:17  Žrtvu za hvalu prineću Tebi, i ime Gospodnje prizvaću.
Psa 116:18  Izvršiću obećanja svoja Gospodu pred svim narodom Njegovim,
Psa 116:19  U dvoru doma Gospodnjeg, usred tebe, Jerusalime. Aliluja!


117. Psalam

Psa 117:1  Hvalite Gospoda svi narodi, slavite Ga sva plemena;
Psa 117:2  Jer je velika milost Njegova k nama, i istina Gospodnja traje doveka. Aliluja!


118. Psalam

Psa 118:1  Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je doveka milost Njegova.
Psa 118:2  Neka reče Izrailj da je doveka milost Njegova;
Psa 118:3  Neka reče dom Aronov da je doveka milost Njegova;
Psa 118:4  Neka kažu svi koji se boje Gospoda da je doveka milost Njegova.
Psa 118:5  Iz teskobe povikah ka Gospodu i usliši me, izvede me na prostrano mesto Gospod.
Psa 118:6  Gospod je sa mnom, ne bojim se; šta će mi učiniti čovek?
Psa 118:7  Gospod mi je pomoćnik: slobodno ću gledati u neprijatelje svoje.
Psa 118:8  Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čoveka;
Psa 118:9  Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na knezove.
Psa 118:10  Svi me narodi opkoliše; ali ih u ime Gospodnje razbih.
Psa 118:11  Optekoše, opkoliše me; ali ih u ime Gospodnje razbih.
Psa 118:12  Opkoliše me kao pčele saće, i ugasiše se kao oganj u trnju: u ime ih Gospodnje razbih.
Psa 118:13  Otisnuo si me da padnem, ali me Gospod prihvati.
Psa 118:14  Gospod je hvala moja i pesma; On mi posta Spasitelj.
Psa 118:15  Glas radosti i spasenja čuje se u kolibama pravedničkim: "Desnica Gospodnja daje silu;
Psa 118:16  Desnica Gospodnja uzvišuje, desnica Gospodnja daje silu."
Psa 118:17  Neću umreti, nego ću živ biti, i kazivati dela Gospodnja.
Psa 118:18  Karajući pokara me Gospod; ali me smrti ne dade.
Psa 118:19  Otvorite mi vrata od pravde, ući ću na njih, slaviću Gospoda.
Psa 118:20  "Evo vrata Gospodnja, na koja ulaze pravednici!"
Psa 118:21  Hvalim Te, što si me uslišio, i postao mi Spasitelj.
Psa 118:22  Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla.
Psa 118:23  To bi od Gospoda i divno je u našim očima.
Psa 118:24  Evo dan, koji stvori Gospod! Radujmo se i veselimo se u nj!
Psa 118:25  O Gospode, pomozi! O Gospode, daj da bude u napredak!
Psa 118:26  Blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjeg.
Psa 118:27  Gospod je Bog krepak, i On nas obasja; žrtvu prazničnu, vezanu vrpcama, vodite k rogovima žrtveniku.
Psa 118:28  Ti si Bog moj, Tebe hvalim, Bože moj, Tebe uzvišujem.
Psa 118:29  Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer je milost Njegova doveka.


119. Psalam

Psa 119:1  Blago onima kojima je put čist, koji hode u zakonu Gospodnjem.
Psa 119:2  Blago onima koji čuvaju otkrivenja Njegova, svim srcem traže Ga;
Psa 119:3  Koji ne čine bezakonja, hode putevima Njegovim!
Psa 119:4  Ti si dao zapovesti svoje, da se čuvaju dobro.
Psa 119:5  Kad bi putevi moji bili upravljeni da čuvam naredbe Tvoje!
Psa 119:6  Onda se ne bih postideo, pazeći na zapovesti Tvoje;
Psa 119:7  Hvalio bih Te s pravim srcem, učeći se pravednim zakonima Tvojim.
Psa 119:8  Čuvaću naredbe Tvoje, nemoj me ostaviti sasvim.
Psa 119:9  Kako će mladić očistiti put svoj? Vladajući se po Tvojim rečima.
Psa 119:10  Svim srcem svojim tražim Tebe, ne daj mi da zađem od zapovesti Tvojih.
Psa 119:11  U srce svoje zatvorio sam reč Tvoju, da Ti ne grešim.
Psa 119:12  Blagosloven si, Gospode! Nauči me naredbama svojim.
Psa 119:13  Ustima svojim javljam sve sudove usta Tvojih.
Psa 119:14  Na putu otkrivenja Tvojih radujem se kao za veliko bogatstvo.
Psa 119:15  O zapovestima Tvojim razmišljam, i pazim na puteve Tvoje.
Psa 119:16  Naredbama Tvojim tešim se, ne zaboravljam reči Tvoje.
Psa 119:17  Učini milost sluzi svom, da bih živeo i čuvao reč Tvoju.
Psa 119:18  Otvori oči moje, da bih video čudesa zakona Tvog;
Psa 119:19  Gost sam na zemlji, nemoj sakriti od mene zapovesti svoje.
Psa 119:20  Iznemože duša moja želeći bez prestanka poznati sudove Tvoje.
Psa 119:21  Ti si strašan prokletim oholicama, koje zastranjuju od zapovesti Tvojih.
Psa 119:22  Odvrati od mene rug i sramotu, jer čuvam otkrivenja Tvoja.
Psa 119:23  Sede knezovi i dogovaraju se na mene; a sluga Tvoj razmišlja o naredbama Tvojim.
Psa 119:24  Otkrivenja su Tvoja uteha moja, savetnici moji.
Psa 119:25  Duša moja leži u prahu; oživi me po reči svojoj.
Psa 119:26  Kazujem puteve svoje, i čuješ me; nauči me naredbama svojim.
Psa 119:27  Urazumi me o putu zapovesti svojih, i razmišljaću o čudesima Tvojim.
Psa 119:28  Suze proliva duša moja od tuge, okrepi me po reči svojoj.
Psa 119:29  Put lažni ukloni od mene i zakon svoj daruj mi.
Psa 119:30  Put istini izbrah, zakone Tvoje tražim.
Psa 119:31  Prionuh za otkrivenja Tvoja, Gospode; nemoj me osramotiti.
Psa 119:32  Putem zapovesti Tvojih trčim, jer si raširio srce moje.
Psa 119:33  Pokaži mi, Gospode, put naredaba svojih, da ga se držim do kraja.
Psa 119:34  Urazumi me, i držaću se zakona Tvog, i čuvati ga svim srcem.
Psa 119:35  Postavi me na stazu zapovesti svojih, jer mi je ona omilela.
Psa 119:36  Privij srce moje k otkrivenjima svojim, a ne k lakomstvu.
Psa 119:37  Odvrati oči moje da ne gledaju ništavila, putem svojim oživi me.
Psa 119:38  Ispuni sluzi svom reč svoju da Te se boji.
Psa 119:39  Ukloni rug moj, kog se plašim; jer su sudovi Tvoji blagi.
Psa 119:40  Mile su mi zapovesti Tvoje, pravdom svojom oživi me.
Psa 119:41  Neka dođe na me milost Tvoja, Gospode, pomoć Tvoja po reči Tvojoj.
Psa 119:42  I ja ću odgovoriti onome koji me ruži; jer se uzdam u reč Tvoju.
Psa 119:43  Nemoj uzeti nikad od usta mojih reči istine, jer čekam sudove Tvoje.
Psa 119:44  I čuvaću zakon Tvoj svagda, doveka i bez prestanka.
Psa 119:45  Hodiću slobodno, jer tražim zapovesti Tvoje.
Psa 119:46  Govoriću o otkrivenjima Tvojim pred carevima, i neću se stideti.
Psa 119:47  Tešiću se zapovestima Tvojim, koje ljubim.
Psa 119:48  Ruke svoje pružam k zapovestima Tvojim, koje ljubim, i razmišljam o naredbama Tvojim.
Psa 119:49  Opomeni se reči svoje k sluzi svom, na koju si mi zapovedio da se oslanjam.
Psa 119:50  U nevolji mojoj teši me što me reč Tvoja oživljava.
Psa 119:51  Oholi mi se rugaju veoma; ali ja ne odstupam od zakona Tvog.
Psa 119:52  Pamtim sudove Tvoje od iskona, Gospode, i tešim se.
Psa 119:53  Gnev me obuzima na bezbožnike, koji ostavljaju zakon Tvoj.
Psa 119:54  Naredbe su Tvoje pesma moja u putničkom stanu mom.
Psa 119:55  Noću pominjem ime Tvoje, Gospode, i čuvam zakon Tvoj.
Psa 119:56  To je moje, da čuvam zapovesti Tvoje.
Psa 119:57  Deo moj Ti si, Gospode; naumio sam čuvati reči Tvoje.
Psa 119:58  Molim Ti se iz svega srca, smiluj se na me po reči svojoj.
Psa 119:59  Razmatram puteve svoje, i obraćam noge svoje k otkrivenjima Tvojim.
Psa 119:60  Hitim, i ne zatežem se čuvati zapovesti Tvoje.
Psa 119:61  Mreže bezbožničke opkoliše me, ali zakon Tvoj ne zaboravljam.
Psa 119:62  U po noći ustajem da Te slavim za pravedne sudove Tvoje.
Psa 119:63  U zajednici sam sa svima koji se Tebe boje i koji čuvaju zapovesti Tvoje.
Psa 119:64  Dobrote je Tvoje, Gospode, puna sva zemlja; naredbama svojim nauči me.
Psa 119:65  Učinio si dobro sluzi svom, Gospode, po reči svojoj.
Psa 119:66  Dobroj misli i znanju nauči me, jer zapovestima Tvojim verujem.
Psa 119:67  Pre stradanja svog lutah, a sad čuvam reč Tvoju.
Psa 119:68  Ti si dobar, i dobro činiš; nauči me naredbama svojim.
Psa 119:69  Oholi pletu na mene laž, ali se ja svim srcem držim zapovesti Tvojih.
Psa 119:70  Zadriglo je srce njihovo kao salo, a ja se tešim zakonom Tvojim.
Psa 119:71  Dobro mi je što stradam, da se naučim naredbama Tvojim.
Psa 119:72  Miliji mi je zakon usta Tvojih nego hiljade zlata i srebra.
Psa 119:73  Ruke Tvoje stvorile su me i načinile me; urazumi me, i naučiću se zapovestima Tvojim.
Psa 119:74  Koji se Tebe boje, videće me, i radovaće se što se uzdam u Tvoju reč.
Psa 119:75  Znam da su sudovi Tvoji, Gospode, pravedni, i po pravdi me karaš.
Psa 119:76  Neka bude dobrota Tvoja uteha moja, kao što si rekao sluzi svom.
Psa 119:77  Neka dođe k meni milosrđe Tvoje, i oživim; jer je zakon Tvoj uteha moja.
Psa 119:78  Nek se postide oholi; jer me bez krivice oboriše. Ja razmišljam o zapovestima Tvojim.
Psa 119:79  Nek se obrate k meni koji se Tebe boje, i koji znaju otkrivenja Tvoja.
Psa 119:80  Srce moje neka bude savršeno u naredbama Tvojim, da se ne postidim.
Psa 119:81  Čezne duša moja za spasenjem Tvojim, reč Tvoju čekam.
Psa 119:82  Čeznu oči moje za rečju Tvojom; govorim: Kad ćeš me utešiti?
Psa 119:83  Postadoh kao meh u dimu, ali Tvojih naredaba ne zaboravih.
Psa 119:84  Koliko će biti dana sluge Tvog? Kad ćeš suditi onima koji me gone?
Psa 119:85  Oholi iskopaše mi jamu nasuprot zakonu Tvom.
Psa 119:86  Sve su zapovesti Tvoje istina; bez krivice me gone, pomozi mi.
Psa 119:87  Umalo me ne ubiše na zemlji, ali ja ne ostavljam zapovesti Tvoje.
Psa 119:88  Po milosti svojoj oživi me, i čuvaću otkrivenja usta Tvojih.
Psa 119:89  Doveka je, Gospode, reč Tvoja utvrđena na nebesima,
Psa 119:90  Od kolena do kolena istina Tvoja; Ti si postavio zemlju, i stoji.
Psa 119:91  Po Tvojoj naredbi sve stoji sad; jer sve služi Tebi.
Psa 119:92  Da nije zakon Tvoj bio uteha moja, poginuo bih u nevolji svojoj.
Psa 119:93  Zapovesti Tvoje neću zaboraviti doveka, jer me njima oživljavaš.
Psa 119:94  Ja sam Tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovesti Tvoje.
Psa 119:95  Bezbožnici gledaju da me ubiju; a ja razmišljam o Tvojim otkrivenjima.
Psa 119:96  Svemu savršenom videh kraj; ali je zapovest Tvoja veoma široka.
Psa 119:97  Kako ljubim zakon tvoj! Sav dan mislim o njemu.
Psa 119:98  Zapovest Tvoja čini me mudrijeg od neprijatelja mojih; jer je sa mnom uvek.
Psa 119:99  Razumniji postah od svih učitelja svojih; jer razmišljam o Tvojim otkrivenjima.
Psa 119:100  Mudriji sam od staraca; jer zapovesti Tvoje čuvam.
Psa 119:101  Od svakog zlog puta zaustavljam noge svoje, da bih čuvao reč Tvoju.
Psa 119:102  Od naredaba Tvojih ne odstupam; jer si me Ti naučio.
Psa 119:103  Kako su slatke jeziku mom reči Tvoje, slađe od meda ustima mojim!
Psa 119:104  Od zapovesti Tvojih postadoh razuman; toga radi mrzim na svaki put lažni.
Psa 119:105  Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj.
Psa 119:106  Zakleh se da ću čuvati naredbe pravde Tvoje, i izvršiću.
Psa 119:107  Poništen sam veoma, Gospode, oživi me po reči svojoj.
Psa 119:108  Neka Ti bude ugodna, Gospode, dobrovoljna žrtva usta mojih, i sudovima svojim nauči me.
Psa 119:109  Duša je moja u ruci mojoj neprestano u nevolji; ali zakon Tvoj ne zaboravljam.
Psa 119:110  Bezbožnici su mi metnuli zamku; ali od zapovesti Tvojih ne zastranih.
Psa 119:111  Prisvojih otkrivenja Tvoja zavavek; jer su radost srcu mom.
Psa 119:112  Privoleo sam srce svoje da tvori naredbe Tvoje navek, do kraja.
Psa 119:113  Koji prestupaju zakon, ja na njih mrzim, a zakon Tvoj ljubim.
Psa 119:114  Ti si zaklon moj i štit moj; reč Tvoju čekam.
Psa 119:115  Idite od mene, bezakonici! I čuvaću zapovesti Boga svog.
Psa 119:116  Ukrepi me po reči svojoj i biću živ, i nemoj me osramotiti u nadanju mom.
Psa 119:117  Utvrdi me, i spašću se, i razmišljaću o naredbama Tvojim bez prestanka.
Psa 119:118  Obaraš sve koji odstupaju od naredaba Tvojih; jer su pomisli njihove laž.
Psa 119:119  Kao gar bacaš sve bezbožnike na zemlji; toga radi omileše mi otkrivenja Tvoja.
Psa 119:120  Drhće od straha Tvog telo moje, i sudova Tvojih bojim se.
Psa 119:121  Činim sud i pravdu, ne daj me onima koji me gone.
Psa 119:122  Odbrani slugu svog na dobro Njegovo, da mi ne čine sile oholi.
Psa 119:123  Oči moje čeznu za spasenjem Tvojim i za rečju pravde Tvoje.
Psa 119:124  Učini sluzi svom po milosti svojoj, i naredbama svojim nauči me.
Psa 119:125  Ja sam sluga Tvoj; urazumi me, i poznaću otkrivenja Tvoja.
Psa 119:126  Vreme je da Gospod radi; oboriše zakon Tvoj.
Psa 119:127  Toga radi ljubim zapovesti Tvoje većma nego zlato i drago kamenje.
Psa 119:128  Toga radi zapovesti Tvoje držim da su verne, na svaki put lažni mrzim.
Psa 119:129  Divna su otkrivenja Tvoja; zato ih čuva duša moja.
Psa 119:130  Reči Tvoje kad se jave, prosvetljuju i urazumljuju proste.
Psa 119:131  Otvaram usta svoja da odahnem, jer sam žedan zapovesti Tvojih.
Psa 119:132  Pogledaj na me i smiluj se na me, kao što radiš s onima koji ljube ime Tvoje.
Psa 119:133  Utvrdi stope moje u reči svojoj, i ne daj nikakvom bezakonju da ovlada mnom.
Psa 119:134  Izbavi me od nasilja ljudskog, i čuvaću zapovesti Tvoje.
Psa 119:135  Svetlošću lica svog obasjaj slugu svog, i nauči me naredbama svojim.
Psa 119:136  Oči moje liju potoke, zato što ne čuvaju zakon Tvoj.
Psa 119:137  Pravedan si, Gospode, i pravi su sudovi Tvoji.
Psa 119:138  Javio si pravdu u otkrivenjima svojim, i istinu celu.
Psa 119:139  Revnost moja jede me, zato što moji neprijatelji zaboraviše reči Tvoje.
Psa 119:140  Reč je Tvoja veoma čista, i sluga je Tvoj veoma ljubi.
Psa 119:141  Ja sam malen i poništen, ali zapovesti Tvoje ne zaboravljam.
Psa 119:142  Pravda je Tvoja pravda večna, i zakon Tvoj istina.
Psa 119:143  Tuga i nevolja nađe me, zapovesti su Tvoje uteha moja.
Psa 119:144  Večna je pravda u otkrivenjima Tvojim; urazumi me, i biću živ.
Psa 119:145  Vičem iz svega srca: Usliši me, Gospode; sačuvaću naredbe Tvoje.
Psa 119:146  Prizivam Te, pomozi mi; držaću se otkrivenja Tvojih.
Psa 119:147  Pretečem svanuće, i vičem; reč Tvoju čekam.
Psa 119:148  Preteču oči moje jutarnju stražu, da bih razmišljao o reči Tvojoj.
Psa 119:149  Čuj glas moj po milosti svojoj, Gospode; po sudu svom oživi me.
Psa 119:150  Prikučuju se koji ljube bezakonje; udaljili su se od zakona Tvog.
Psa 119:151  Ti si blizu, Gospode, i sve su zapovesti Tvoje istina.
Psa 119:152  Odavna znam za otkrivenja Tvoja, da si ih postavio zavavek.
Psa 119:153  Pogledaj nevolju moju, i izbavi me, jer ne zaboravljam zakon Tvoj.
Psa 119:154  Primi se stvari moje, i odbrani me; po reči svojoj oživi me.
Psa 119:155  Daleko je od bezbožnika spasenje, jer se ne drže naredaba Tvojih.
Psa 119:156  Milosrđe je Tvoje, Gospode, veliko; po pravom sudu svom oživi me.
Psa 119:157  Mnogo je protivnika mojih i neprijatelja mojih; ali ja ne odstupam od otkrivenja Tvojih.
Psa 119:158  Vidim odmetnike, i mrsko mi je; jer ne čuvaju reči Tvoje.
Psa 119:159  Gledaj, kako ljubim zapovesti Tvoje, Gospode, po milosti svojoj oživi me.
Psa 119:160  Osnova je reči Tvoje istina, i večan je svaki sud pravde Tvoje.
Psa 119:161  Knezovi me gone nizašta, ali se srce moje boji reči Tvoje.
Psa 119:162  Radujem se reči Tvojoj kao onaj koji zadobije velik plen.
Psa 119:163  Mrzim na laž i gadim se na nju, ljubim zakon Tvoj.
Psa 119:164  Sedam puta na dan hvalim Te za sudove pravde Tvoje.
Psa 119:165  Velik mir imaju oni koji ljube zakon Tvoj, i u njih nema spoticanja.
Psa 119:166  Čekam spasenje Tvoje, Gospode, i zapovesti Tvoje izvršujem.
Psa 119:167  Duša moja čuva otkrivenja Tvoja, i ja ih ljubim veoma.
Psa 119:168  Čuvam zapovesti Tvoje i otkrivenja; jer su svi putevi moji pred Tobom.
Psa 119:169  Neka izađe tužnjava moja preda Te, Gospode! Po reči svojoj urazumi me.
Psa 119:170  Neka dođe moljenje moje preda Te! Po reči svojoj izbavi me.
Psa 119:171  Usta će moja pevati hvalu, kad me naučiš naredbama svojim.
Psa 119:172  Jezik će moj kazivati reč Tvoju, jer su sve zapovesti Tvoje pravedne.
Psa 119:173  Neka mi bude ruka Tvoja u pomoći; jer mi omileše zapovesti Tvoje;
Psa 119:174  Žedan sam spasenja Tvog, Gospode, i zakon je Tvoj uteha moja.
Psa 119:175  Neka živi duša moja i Tebe hvali, i sudovi Tvoji neka mi pomognu.
Psa 119:176  Zađoh kao ovca izgubljena: traži slugu svog; jer zapovesti Tvoje ne zaboravih.


120. Psalam

Psa 120:1  Ka Gospodu zavikah u nevolji svojoj, i usliši me.
Psa 120:2  Gospode! Izbavi dušu moju od usta lažljivih i od jezika lukavog.
Psa 120:3  Šta će Ti dati i šta će Ti prineti jezik lukavi?
Psa 120:4  On je kao oštre strele u jakoga, kao ugljevlje smrekovo.
Psa 120:5  Teško meni kad sam tuđin kod Meseha, živim kod šatora kidarskih.
Psa 120:6  Dugo je živela duša moja s onima koji mrze na mir.
Psa 120:7  Ja sam miran; ali kad stanem govoriti u njih je rat.


121. Psalam

Psa 121:1  Podižem oči svoje ka gorama; odakle mi dolazi pomoć?
Psa 121:2  Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju.
Psa 121:3  Neće dati da popuzne noga tvoja; ne dremlje čuvar tvoj.
Psa 121:4  Gle, ne dremlje i ne spava čuvar Izrailjev.
Psa 121:5  Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sen tvoj, On ti je s desne strane.
Psa 121:6  Danju te neće sunce ubiti ni mesec noću.
Psa 121:7  Gospod će te sačuvati od svakog zla, sačuvaće dušu tvoju Gospod.
Psa 121:8  Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, odsad i doveka.


122. Psalam

Psa 122:1  Obradovah se kad mi rekoše: Hajdemo u dom Gospodnji!
Psa 122:2  Evo, stoje noge naše na vratima tvojim, Jerusalime!
Psa 122:3  Jerusalim je izidan, kao grad sliven u jednu zgradu.
Psa 122:4  Onamo idu plemena, plemena Gospodnja, po naredbi Izrailjevoj da slave ime Gospodnje.
Psa 122:5  Onde stoje prestoli sudski, prestoli doma Davidovog.
Psa 122:6  Ištite mira Jerusalimu; neka bude dobro onima koji ljube Tebe!
Psa 122:7  Neka bude mir oko zidova tvojih, i čestitost u dvorima tvojim!
Psa 122:8  Radi braće svoje, i prijatelja svojih govorim: Mir ti!
Psa 122:9  Radi doma Gospoda Boga našeg želim ti dobro.


123. Psalam

Psa 123:1  K Tebi podižem oči svoje, koji živiš na nebesima!
Psa 123:2  Kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovih, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njene, tako su oči naše u Gospoda Boga našeg, dok se smiluje na nas.
Psa 123:3  Smiluj se na nas, Gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno nasitili sramote;
Psa 123:4  Dovoljno se nasitila duša naša ruga od ponositih, i sramote od oholih.


124. Psalam

Psa 124:1  Da nije bio Gospod s nama, neka reče Izrailj,
Psa 124:2  Da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ustaše na nas,
Psa 124:3  Žive bi nas proždrli, kad se raspali gnev njihov na nas;
Psa 124:4  Potopila bi nas voda, reka bi pokrila dušu našu;
Psa 124:5  Pokrila bi dušu našu silna voda.
Psa 124:6  Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu!
Psa 124:7  Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke; zamka se raskide, i mi se izbavismo.
Psa 124:8  Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.


125. Psalam

Psa 125:1  Ko se uzda u Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomeša se, ostaje doveka.
Psa 125:2  Oko Jerusalima su gore, i Gospod je oko naroda svog odsad i doveka.
Psa 125:3  Jer neće ostati skiptar bezbožnički nad delom pravedničkim, da ne bi pravednici pružili ruke svoje na bezakonje.
Psa 125:4  Učini, Gospode, dobro dobrima i onima koji su prava srca.
Psa 125:5  A koji svrću na krive pute, oteraće Gospod s onima koji čine bezakonje. Mir Izrailju!


126. Psalam

Psa 126:1  Kad vraćaše Gospod roblje sionsko, bejasmo kao u snu.
Psa 126:2  Tada usta naša behu puna radosti, i jezik naš pevanja. Tada govorahu po narodima: Veliko delo čini Gospod na njima.
Psa 126:3  Veliko delo čini Gospod na nama; razveselismo se.
Psa 126:4  Vraćaj, Gospode, roblje naše, kao potoke na sasušenu zemlju.
Psa 126:5  Koji su sa suzama sejali, neka žanju s pevanjem.
Psa 126:6  Ide i plače koji nosi seme da seje; poći će s pesmom noseći snopove svoje.


127. Psalam

Psa 127:1  Ako Gospod neće graditi dom, uzalud se muče koji ga grade; ako neće Gospod čuvati grad, uzalud ne spava stražar.
Psa 127:2  Uzalud ranite, kasno ležete, jedete hleb umorni; milom svom On daje san.
Psa 127:3  Evo nasledstva od Gospoda: deca, porod je dar od Njega.
Psa 127:4  Šta su strele u ruci jakome, to su sinovi mladi.
Psa 127:5  Blago čoveku koji je njima napunio tul svoj! Neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima.


128. Psalam

Psa 128:1  Blago svakome, koji se boji Gospoda, koji hodi putevima Njegovim!
Psa 128:2  Jer će jesti od trudova ruku svojih. Blago tebi, i dobro ti je.
Psa 128:3  Žena je tvoja kao rodna loza usred doma tvog; sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvog.
Psa 128:4  Gle, tako će biti blagosloven čovek koji se boji Gospoda.
Psa 128:5  Blagosloviće te Gospod sa Siona, i gledaćeš dobro jerusalimsko u sve dane života svog;
Psa 128:6  Videćeš sinove u sinova svojih. Mir Izrailju!


129. Psalam

Psa 129:1  Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje neka reče Izrailj,
Psa 129:2  Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne svladaše.
Psa 129:3  Na leđima mojim oraše orači, i vodiše duge brazde svoje.
Psa 129:4  Gospod je pravedan; iseče konopce bezbožničke.
Psa 129:5  Postideće se, odbiće se svi koji nenavide Sion.
Psa 129:6  Biće kao trava na krovovima, koja se sasušuje pre nego se počupa,
Psa 129:7  Od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svoja vezilac;
Psa 129:8  I koji prolaze neće reći: "Blagoslov Gospodnji na vama! Blagosiljamo vas imenom Gospodnjim."


130. Psalam

Psa 130:1  Iz dubine vičem k Tebi, Gospode!
Psa 130:2  Gospode! Čuj glas moj. Neka paze uši Tvoje na glas moljenja mog.
Psa 130:3  Ako ćeš na bezakonje gledati, Gospode, Gospode, ko će ostati?
Psa 130:4  Ali je u Tebe praštanje, da bi Te se bojali.
Psa 130:5  Čekam Gospoda; čeka duša moja; uzdam se u reč Njegovu.
Psa 130:6  Duša moja čeka Gospoda većma nego straže jutarnje, koje straže jutrom.
Psa 130:7  Neka čeka Izrailj Gospoda; jer je u Gospoda milost, i velik je u Njega otkup.
Psa 130:8  I On će otkupiti Izrailja od svih bezakonja Njegovih.


130. Psalam

Psa 131:1  Gospode! Ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje; niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene.
Psa 131:2  Smeran sam i krotak dušom svojom, kao dete kraj matere; kao dete duša je moja u meni.
Psa 131:3  Nek se uzda Izrailj u Gospoda odsad i doveka.


132. Psalam

Psa 132:1  Opomeni se, Gospode, Davida i sve smernosti njegove,
Psa 132:2  Kako se kunuo Gospodu, i zavetovao Bogu Jakovljevom:
Psa 132:3  "Neću ući u šator doma svog, niti ću leći na postelju odra svog;
Psa 132:4  Neću dati sna očima svojim, ni veđama svojim drema;
Psa 132:5  Dok ne nađem mesta Gospodu, stana Bogu Jakovljevom."
Psa 132:6  Evo, čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađosmo Ga na poljima kirijat-jarimskim.
Psa 132:7  Uđimo u stan Njegov, poklonimo se podnožju nogu Njegovih.
Psa 132:8  Stani, Gospode, na počivalištu svom, Ti i kovčeg sile Tvoje.
Psa 132:9  Sveštenici Tvoji nek se obuku u pravdu, i sveci Tvoji nek se raduju.
Psa 132:10  Radi Davida, sluge svog, nemoj odvratiti lica od pomazanika svog.
Psa 132:11  Zakle se Gospod Davidu u istini, od koje neće odstupiti; od poroda tvog posadiću na prestolu tvom.
Psa 132:12  Ako sinovi tvoji uščuvaju zavet moj i otkrivenja moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi doveka sedeti na prestolu svom.
Psa 132:13  Jer je izabrao Gospod Sion, i omile Mu živeti na njemu.
Psa 132:14  Ovo je počivalište moje uvek, ovde ću se naseliti; jer mi je omilelo.
Psa 132:15  Hranu ću njegovu blagosloviti, nište njegove nasitiću hleba.
Psa 132:16  Sveštenike ću njegove obući u spasenje, i sveti će se njegovi radovati.
Psa 132:17  Tu ću učiniti da uzraste rog Davidu, postaviću videlo pomazaniku svom.
Psa 132:18  Neprijatelje ću njegove obući u sramotu; a na njemu će cvetati venac njegov.


133. Psalam

Psa 133:1  Kako je lepo i krasno kad sva braća žive zajedno!
Psa 133:2  Kao dobro ulje na glavi, koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove;
Psa 133:3  Kao rosa na Ermonu, koja silazi na gore sionske; jer je onde utvrdio Gospod blagoslov i život doveka.


134. Psalam

Psa 134:1  Sad blagosiljajte Gospoda, sve sluge Gospodnje, koje stojite u domu Gospodnjem noću.
Psa 134:2  Podignite ruke svoje k svetinji, i blagosiljajte Gospoda.
Psa 134:3  Blagosloviće te sa Siona Gospod, koji je stvorio nebo i zemlju.


135. Psalam

Psa 135:1  Hvalite ime Gospodnje, hvalite, sluge Gospodnje,
Psa 135:2  Koji stojite u domu Gospodnjem; u dvorima doma Boga našeg.
Psa 135:3  Hvalite Gospoda, jer je dobar Gospod; pojte imenu Njegovom, jer je slatko.
Psa 135:4  Jer Jakova izabra sebi Gospod, Izrailja za dostojanje svoje.
Psa 135:5  Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svih bogova.
Psa 135:6  Šta god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svim bezdanima.
Psa 135:7  Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini usred dažda, izvodi vetar iz staja njegovih.
Psa 135:8  On pobi prvence u Misiru od čoveka do živinčeta.
Psa 135:9  Pokaza znake i čudesa usred tebe, Misire, na Faraonu i na svim slugama njegovim.
Psa 135:10  Pobi narode velike, i izgubi careve jake:
Psa 135:11  Siona, cara amorejskog i Oga, cara vasanskog, i sva carstva hananska;
Psa 135:12  I dade zemlju njihovu u dostojanje, u dostojanje Izrailju, narodu svom.
Psa 135:13  Gospode! Ime je Tvoje večno; Gospode! Spomen je Tvoj od kolena do kolena.
Psa 135:14  Jer će suditi Gospod narodu svom, i na sluge svoje smilovaće se.
Psa 135:15  Idoli su neznabožački srebro i zlato, delo ruku čovečijih;
Psa 135:16  Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Psa 135:17  Uši imaju, a ne čuju; niti ima dihanja u ustima njihovim.
Psa 135:18  Kakvi su oni onakvi su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Psa 135:19  Dome Izrailjev, blagosiljaj Gospoda; dome Aronov, blagosiljaj Gospoda;
Psa 135:20  Dome Levijev, blagosiljaj Gospoda; koji se bojite Gospoda, blagosiljajte Gospoda.
Psa 135:21  Blagosloven Gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu! Aliluja!


136. Psalam

Psa 136:1  Slavite Gospoda, jer je dobar; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:2  Slavite Boga nad bogovima; jer je doveka milost Njegova.
Psa 136:3  Slavite Gospodara nad gospodarima; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:4  Onog, koji jedan tvori čudesa velika; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:5  Koji je stvorio nebesa premudro; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:6  Utvrdio zemlju na vodi; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:7  Stvorio velika videla; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:8  Sunce, da upravlja danom; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:9  Mesec i zvezde, da upravljaju noću; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:10  Koji pobi Misir u prvencima njegovim; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:11  Izvede iz njega Izrailja; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:12  Rukom krepkom i mišicom podignutom; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:13  Koji razdvoji Crveno More; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:14  I provede Izrailja kroz sred njega; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:15  A Faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:16  Prevede narod svoj preko pustinje; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:17  Pobi careve velike; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:18  I izgubi careve znatne; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:19  Siona, cara amorejskog; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:20  I Oga, cara vasanskog; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:21  I dade zemlju njihovu u dostojanje; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:22  U dostojanje Izrailju, sluzi svom; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:23  Koji nas se opomenu u poniženju našem; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:24  I izbavi nas od neprijatelja naših; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:25  Koji daje hranu svakom telu; jer je doveka milost Njegova;
Psa 136:26  Slavite Boga nebeskog; jer je doveka milost Njegova.


137. Psalam

Psa 137:1  Na vodama vavilonskim seđasmo i plakasmo opominjući se Siona.
Psa 137:2  O vrbama sred njega vešasmo harfe svoje.
Psa 137:3  Onde iskahu koji nas zarobiše da pevamo, i koji nas oboriše da se veselimo: "Pevajte nam pesmu sionsku."
Psa 137:4  Kako ćemo pevati pesmu Gospodnju u zemlji tuđoj?
Psa 137:5  Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja.
Psa 137:6  Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svog.
Psa 137:7  Napomeni, Gospode, sinovima Edomovim dan jerusalimski, kad govoriše: Raskopajte, raskopajte ga do temelja.
Psa 137:8  Kćeri vavilonska, krvnico, blago onome ko ti plati za delo koje si nama učinila!
Psa 137:9  Blago onome koji uzme i razbije decu tvoju o kamen.


138. Psalam

Psa 138:1  Slavim Te, Gospode, od svega srca svog, pred bogovima pevam Tebi.
Psa 138:2  Poklanjam se pred svetom crkvom Tvojom, i slavim ime Tvoje, za dobrotu Tvoju i za istinu Tvoju; jer si po svakom imenu svom podigao reč svoju.
Psa 138:3  U dan, u koji zazvah, Ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju.
Psa 138:4  Slaviće Te, Gospode, svi carevi zemaljski, kad čuju reči usta Tvojih;
Psa 138:5  I pevaće puteve Gospodnje, jer je velika slava Gospodnja.
Psa 138:6  Jer je visok Gospod, i vidi niskog, i visokog izdaleka poznaje.
Psa 138:7  Ako pođem u tuzi, Ti ćeš me oživeti; na zloću neprijatelja mojih pružićeš ruku svoju i zakloniće me desnica Tvoja.
Psa 138:8  Gospod će svršiti za mene. Gospode! Milost je Tvoja doveka; dela ruku svojih ne ostavljaj.


139. Psalam

Psa 139:1  Gospode! Ti me kušaš i znaš.
Psa 139:2  Ti znaš kad sedam i kad ustanem; Ti znaš pomisli moje izdaleka;
Psa 139:3  Kad hodim i kad se odmaram, Ti si oko mene, i sve puteve moje vidiš.
Psa 139:4  Još nema reči na jeziku mom, a Ti, Gospode, gle, već sve znaš.
Psa 139:5  Sastrag i spred Ti si me zaklonio, i stavio na me ruku svoju.
Psa 139:6  Čudno je za me znanje Tvoje, visoko, ne mogu da ga dokučim.
Psa 139:7  Kuda bih otišao od duha Tvog, i od lica Tvog kuda bih pobegao?
Psa 139:8  Da izađem na nebo, Ti si onde. Da siđem u pakao, onde si.
Psa 139:9  Da se dignem na krilima od zore, i preselim se na kraj mora:
Psa 139:10  I onde će me ruka Tvoja voditi, i držati me desnica Tvoja.
Psa 139:11  Da kažem: Da ako me mrak sakrije; ali je i noć kao videlo oko mene.
Psa 139:12  Ni mrak neće zamračiti od Tebe, i noć je svetla kao dan: mrak je kao videlo.
Psa 139:13  Jer si Ti stvorio šta je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje.
Psa 139:14  Hvalim Te, što sam divno sazdan. Divna su dela Tvoja, i duša moja to zna dobro.
Psa 139:15  Nijedna se kost moja nije sakrila od Tebe, ako i jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj.
Psa 139:16  Zametak moj videše oči Tvoje, u knjizi je Tvojoj sve to zapisano, i dani zabeleženi, kad ih još nije bilo nijednog.
Psa 139:17  Kako su mi nedokučive pomisli Tvoje, Bože! Kako im je velik broj!
Psa 139:18  Da ih brojim, više ih je nego peska. Kad se probudim, još sam s Tobom.
Psa 139:19  Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika! Krvopije, idite od mene.
Psa 139:20  Oni govore ružno na Tebe; uzimaju ime Tvoje uzalud neprijatelji Tvoji.
Psa 139:21  Zar da ne mrzim na one, koji na Te mrze, Gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na Tebe?
Psa 139:22  Punom mrzošću mrzim na njih; neprijatelji su mi.
Psa 139:23  Okušaj me, Bože, i poznaj srce moje, ispitaj me, i poznaj pomisli moje.
Psa 139:24  I vidi jesam li na zlom putu, i vodi me na put večni.


140. Psalam

Psa 140:1  Izbavi me, Gospode, od čoveka zlog, sačuvaj me od nasilnika,
Psa 140:2  Koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat;
Psa 140:3  Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim.
Psa 140:4  Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika sahrani me, koji misle da potkinu noge moje.
Psa 140:5  Oholi mi namestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi.
Psa 140:6  Rekoh Gospodu: Ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mog.
Psa 140:7  Gospode, Gospode, krepki Spasitelju moj, zakloni glavu moju u dan ratni!
Psa 140:8  Ne daj, Gospode, bezbožniku šta želi, ne daj mu da dokuči šta je naumio, da se ne uznose.
Psa 140:9  Otrov onih što su oko mene, pogibao usta njihovih neka se obrati na njih.
Psa 140:10  Neka padne na njih živo ugljevlje; neka ih On baci u oganj, u propasti, da ne ustanu.
Psa 140:11  Čovek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednog će zloća uvaliti u pogibao.
Psa 140:12  Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima.
Psa 140:13  Da! Pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.


141. Psalam

Psa 141:1  Gospode, vičem k Tebi, pohitaj k meni, čuj glas moljenja mog, kad vičem k Tebi.
Psa 141:2  Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos, večernji.
Psa 141:3  Postavi, Gospode, stražu kod jezika mog, čuvaj vrata usta mojih.
Psa 141:4  Ne daj srcu mom da zastrani na zle pomisli, da čini dela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno; i da ne okusim sladosti njihove.
Psa 141:5  Neka me bije pravednik, to je milost; neka me kara, to je ulje za glavu moju; glava moja neće odbaciti, ako će i više; nego je molitva moja protiv zloće njihove.
Psa 141:6  Rasuše se po kamenim vrletima sudije njihove, i čuše reči moje kako su blage.
Psa 141:7  Kao kad ko seče i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenih.
Psa 141:8  Ali su k Tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u Tebe se uzdam, nemoj odbaciti dušu moju.
Psa 141:9  Sačuvaj me od zamke, koju mi metnuše, od lukavstva onih, koji čine bezakonje.
Psa 141:10  Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći.


142. Psalam

Psa 142:1  Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim.
Psa 142:2  Izlivam pred Njim moljenje svoje, tugu svoju pred Njim kazujem,
Psa 142:3  Kad iznemogne u meni duh moj. Ti znaš stazu moju. Na putu, kojim hodim, sakriše mi zamku.
Psa 142:4  Pogledam nadesno, i vidim da me niko ne zna; nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju.
Psa 142:5  Vičem k Tebi, Gospode; velim: Ti si utočište moje, deo moj na zemlji živih.
Psa 142:6  Čuj tužnjavu moju; jer se mučim veoma. Izbavi me od onih koji me gone, jer su jači od mene.
Psa 142:7  Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro.


143. Psalam

Psa 143:1  Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj.
Psa 143:2  I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ.
Psa 143:3  Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak, kao davno pomrle.
Psa 143:4  Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mog.
Psa 143:5  Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o delima ruku Tvojih.
Psa 143:6  Pružam k Tebi ruke svoje; duša je moja kao suva zemlja pred Tobom.
Psa 143:7  Pohitaj, usliši me; Gospode, nestaje duha mog, nemoj odvratiti lice svoje od mene; jer ću biti kao oni koji odlaze u grob.
Psa 143:8  Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put, kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju.
Psa 143:9  Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritečem.
Psa 143:10  Nauči me Tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj; duh Tvoj blagi neka me vodi po stazi pravoj.
Psa 143:11  Imena radi svog, Gospode, oživi me, po pravdi svojoj izvedi iz muke dušu moju.
Psa 143:12  I po milosti svojoj istrebi neprijatelje moje, i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.


144. Psalam

Psa 144:1  Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu,
Psa 144:2  Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje i Izbavitelj moj, Štit moj, Onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj.
Psa 144:3  Gospode! Šta je čovek, te znaš za nj, i sin smrtnoga, te ga paziš?
Psa 144:4  Čovek je kao ništa; dani su njegovi kao sen, koji prolazi.
Psa 144:5  Gospode! Savij nebesa svoja, i siđi; dotakni se gora, i zadimiće se.
Psa 144:6  Sevni munjom, i razagnaj ih; pusti strele svoje, i raspi ih.
Psa 144:7  Pruži ruku svoju s visine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca,
Psa 144:8  Kojih usta govore ništavne stvari, i kojih je desnica desnica lažna.
Psa 144:9  Bože! Pesmu novu pevaću Ti, u psaltir od deset žica udaraću Tebi,
Psa 144:10  Koji daješ spasenje carevima, i Davida slugu svog izbavljaš od ljutog mača.
Psa 144:11  Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništavne stvari, i kojih je desnica desnica lažna.
Psa 144:12  Sinovi naši neka budu kao bilje, koje veselo odraste u mladosti; kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru;
Psa 144:13  Žitnice naše pune, obilne svakim žitom; ovce naše nek se množe na hiljade i na sto hiljada po stanovima našim.
Psa 144:14  Volovi naši neka budu tovni; neka ne budu napadanja, ni bežanja, ni tužnjave po ulicama našim.
Psa 144:15  Blago narodu, u kog je sve ovako! Blago narodu, u kog je Gospod Bog!


145. Psalam

Psa 145:1  Uzvišavaću Te, Bože moj, care moj, blagosiljaću ime Tvoje od veka do veka.
Psa 145:2  Svaki ću Te dan blagosiljati, i hvaliću ime Tvoje doveka i bez prestanka.
Psa 145:3  Velik je Gospod, i valja Ga slaviti, i veličanstvo Njegovo ne može se dosegnuti.
Psa 145:4  Od kolena do kolena hvaliće dela Tvoja, i silu Tvoju kazivati.
Psa 145:5  O visokoj slavi Tvog veličanstva, i o divnim delima Tvojim razmišljam.
Psa 145:6  Pripovedaće silu čudesa Tvojih, i ja ću veličanstvo Tvoje kazivati.
Psa 145:7  Hvaliće veliku dobrotu Tvoju i pravdu Tvoju pevaće.
Psa 145:8  Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti.
Psa 145:9  Dobar je Gospod prema svima, i žalostiv na sva dela svoja.
Psa 145:10  Neka Te slave, Gospode, sva dela Tvoja, i sveci Tvoji neka Te blagosiljaju.
Psa 145:11  Neka kazuju slavu carstva Tvog, i silu Tvoju pripovedaju.
Psa 145:12  Da bi javili sinovima ljudskim silu Tvoju, i visoku slavu carstva Tvog.
Psa 145:13  Carstvo je Tvoje carstvo svih vekova, i vlada Tvoja na sva kolena.
Psa 145:14  Gospod prihvata sve koji padaju, i ispravlja sve pognute.
Psa 145:15  Oči su svih k Tebi upravljene, i Ti im daješ hranu na vreme;
Psa 145:16  Otvaraš ruku svoju, i sitiš svašta živo po želji.
Psa 145:17  Pravedan je Gospod u svim putevima svojim, i svet u svim delima svojim.
Psa 145:18  Gospod je blizu svih koji Ga prizivaju, svih, koji Ga prizivaju u istini.
Psa 145:19  Želju ispunja onima koji Ga se boje, tužnjavu njihovu čuje, i pomaže im.
Psa 145:20  Čuva Gospod sve koji Ga ljube, a bezbožnike sve će istrebiti.
Psa 145:21  Hvalu Gospodu neka govore usta moja, i neka blagosilja svako telo sveto ime Njegovo uvek i bez prestanka.


146. Psalam

Psa 146:1  Hvali, dušo moja, Gospoda.
Psa 146:2  Hvaliću Gospoda za života svog, pevaću Bogu svom dok me je god.
Psa 146:3  Ne uzdajte se u knezove, u sina čovečijeg, u kog nema pomoći.
Psa 146:4  Iziđe iz njega duh, i vrati se u zemlju svoju: taj dan propadnu sve pomisli njegove.
Psa 146:5  Blago onome, kome je pomoćnik Bog Jakovljev, kome je nadanje u Gospodu, Bogu njegovom,
Psa 146:6  Koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima; koji drži veru uvek,
Psa 146:7  Čini sud onima kojima se čini krivo; daje hranu gladnima. Gospod dreši svezane,
Psa 146:8  Gospod otvara oči slepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike.
Psa 146:9  Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici; a put bezbožnički prevraća.
Psa 146:10  Gospod je car doveka, Bog tvoj, Sione, od kolena do kolena. Aliluja.


147. Psalam

Psa 147:1  Hvalite Gospoda, jer je slatko pevati Boga našeg, jer Blagome prilikuje hvala.
Psa 147:2  Gospod zida Jerusalim, sabira rasejane sinove Izrailjeve;
Psa 147:3  Isceljuje one koji su skrušenog srca, i leči tuge njihove;
Psa 147:4  Izbraja mnoštvo zvezda, i sve ih zove imenom.
Psa 147:5  Velik je Gospod naš i velika je krepost Njegova, i razumu Njegovom nema mere.
Psa 147:6  Prihvata smerne Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje.
Psa 147:7  Redom pevajte Gospodu hvalu, udarajte Bogu našem u gusle.
Psa 147:8  On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava;
Psa 147:9  Daje stoci piću njenu, i vranićima, koji viču k Njemu.
Psa 147:10  Ne mari za silu konjsku, niti su Mu mili kraci čovečiji.
Psa 147:11  Mili su Gospodu oni koji Ga se boje, koji se uzdaju u milost Njegovu.
Psa 147:12  Slavi, Jerusalime, Gospoda; hvali Boga svog, Sione!
Psa 147:13  Jer On utvrđuje prevornice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi.
Psa 147:14  Ograđuje međe tvoje mirom, nasićava te jedre pšenice.
Psa 147:15  Šalje govor svoj na zemlju, brzo teče reč Njegova.
Psa 147:16  Daje sneg kao vunu, sipa inje kao pepeo.
Psa 147:17  Baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom Njegovim ko će ostati?
Psa 147:18  Pošalje reč svoju, i sve se raskravi; dune duhom svojim, i poteku vode.
Psa 147:19  On je javio reč svoju Jakovu, naredbe i sudove svoje Izrailju.
Psa 147:20  Ovo nije učinio ni jednom drugom narodu, i sudova Njegovih oni ne znaju. Aliluja!


148. Psalam

Psa 148:1  Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite Ga na visini.
Psa 148:2  Hvalite Ga, svi anđeli Njegovi, hvalite Ga, sve vojske Njegove!
Psa 148:3  Hvalite Ga, sunce i meseče, hvalite Ga, sve zvezde sjajne!
Psa 148:4  Hvalite Ga, nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima!
Psa 148:5  Neka hvale ime Gospodnje, jer On zapovedi i stvoriše se.
Psa 148:6  Postavi ih zasvagda i zavavek, dade naredbu, koja neće proći.
Psa 148:7  Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane;
Psa 148:8  Oganj i grad, sneg i magla, vetar silni, koji izvršuje reč Njegovu.
Psa 148:9  Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri,
Psa 148:10  Zveri i sva stoka, bubine i ptice krilate,
Psa 148:11  Carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske,
Psa 148:12  Momci i devojke, starci i deca
Psa 148:13  Neka hvale ime Gospodnje; jer je samo Njegovo ime uzvišeno, slava Njegova na zemlji i na nebu.
Psa 148:14  On je uzvisio rog naroda svog, slavu svih svetaca svojih, sinova Izrailjevih, naroda koji je blizu Njega.


149. Psalam

Psa 149:1  Pojte Gospodu pesmu novu; hvala da Mu je na saboru svetih.
Psa 149:2  Neka se veseli Izrailj o Stvoritelju svom, sinovi sionski nek se raduju o caru svom.
Psa 149:3  Neka hvale ime Njegovo poklikujući, u bubanj i gusle neka Mu udaraju.
Psa 149:4  Jer je mio Gospodu narod Njegov, ukrašava smerne spasavajući ih.
Psa 149:5  Nek se vesele sveci u slavi, i nek se raduju na posteljama svojim.
Psa 149:6  Slava je Božija u ustima njihovim, i mač s obe strane oštar u ruci njihovoj,
Psa 149:7  Da se osvete narodima, i pokaraju plemena;
Psa 149:8  Da svežu careve njihove u lance, i vlastelu njihovu u okove gvozdene,
Psa 149:9  I izvrše na njima napisani sud. Ova je čast svima svecima Njegovim. Aliluja!


150. Psalam

Psa 150:1  Hvalite Boga u svetinji Njegovoj, hvalite Ga na tvrđi slave Njegove.
Psa 150:2  Hvalite Ga prema sili Njegovoj, hvalite Ga prema visokom veličanstvu Njegovom.
Psa 150:3  Hvalite Ga uz glas trubni, hvalite Ga uz psaltir i gusle.
Psa 150:4  Hvalite Ga s bubnjem i veseljem, hvalite Ga uz žice i organ.
Psa 150:5  Hvalite Ga uz jasne kimvale, hvalite Ga uz kimvale gromovne.
Psa 150:6  Sve što diše neka hvali Gospoda! Aliluja!

Admin
Admin

Broj poruka : 3201
Datum upisa : 2011-08-03

http://religija.serbianforum.info

Back to top Go down

Re: 19. Psalmi

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum